doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Moravské zemské muzeum v Brně
Obor řízení Pravěká archeologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 3. 2000
Datum ukončení řízení 15. 4. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Pravěká těžba silicitů ve střední Evropě a výzkum v Krumlovském lese
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 1. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (F-PřF SU Opava)
prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. Dr. Slavomil Vencl, DrSc. (PedF ZU Plzeň)
prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (FF UKF Nitra)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 1. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info