MUDr. Zita Chovancová, Ph.D.

zástupkyně přednosty ústavu – Ústav klinické imunologie a alergologie


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Zita Chovancová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská imunologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 4. 4. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Vybrané klinické a laboratorní aspekty nemaligních poruch tvorby protilátek v dospělém věku
Složení habilitační komise
Předseda prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. (Veterinární univerzita Brno a VÚVeL Brno)
Členové doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. (Ústav imunologie, UP Olomouc)
Prof. em. Dr. med. Hans-Hartmut Peter (University of Freiburg)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info