doc. MUDr. Zita Chovancová, Ph.D.

zástupkyně přednosty ústavu – Ústav klinické imunologie a alergologie


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Zita Chovancová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská imunologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 4. 2023
Datum ukončení řízení 1. 3. 2024
Habilitační práce (veřejná část) Vybrané klinické a laboratorní aspekty nemaligních poruch tvorby protilátek v dospělém věku
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. (Dětská klinika FN Olomouc)
prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. Lékařská fakulta UK a FN Motol Praha)
doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD. (Martinské centrum imunologie, s.r.o.)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 11. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. (Veterinární univerzita Brno a VÚVeL Brno)
Členové doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. (Ústav imunologie, UP Olomouc)
Prof. em. Dr. med. Hans-Hartmut Peter (University of Freiburg)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info