doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku


telefon: 543 182 923
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Lékařská fakulta
Oborová komise Otorinolaryngologie, Otorinolaryngology
Oborová rada Stomatologie a otorinolaryngologie, Dentistry and Otorinolaryngology
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docent
telefon 543 182 923

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 52113
Interní informace Portál MU IS MU