Mgr. Marie Okáčová, Ph.D.


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/126
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5124
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., nar. 11. 12. 1981 v Opavě
Pracoviště
 • Centrum jazykového vzdělávání, Oddělení při Lékařské Fakultě MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
  Centrum raně středověkých studií, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta MU, Veveří 470/28, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka; projektová manažerka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Ph.D. v oboru klasická filologie, FF MU; disertační práce: "Centones Vergiliani: intertextuální analýza pozdně antických centonárních epyllií s mytologickou tematikou"
 • 2006: Mgr. v oboru latinský jazyk a literatura, anglický jazyk a literatura, FF MU; diplomová práce: "Carmina figurata na konci antiky: Publilius Optatianus Porfyrius a jeho novátorská koncepce figurální poezie"
Přehled zaměstnání
 • od 2020: Centrum raně středověkých studií, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta MU
  od 2017: Centrum jazykového vzdělávání, Oddělení při Lékařské Fakultě MU (od 2019: členka řešitelského týmu projektu MUNI/G/1059/2018: Herbaria manuscripta Bohemiae et Moraviae usque ad annum 1500 – databáze rukopisných herbářů do roku 1500 jako platforma ke studiu humanitních i přírodovědných disciplín)
  2012–2016: Ústav klasických studií, Filozofická fakulta MU
  2007–2012: Centrum jazykového vzdělávání, Oddělení při Lékařské Fakultě MU
  2007–2011: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních při Ústavu klasických studií Filozofické fakulty MU
Pedagogická činnost
 • Lékařská latina
  Základy lékařské terminologie
  Latina pro němčináře
  Latina pro nelatináře
  Latina pro bohemisty a slavisty
  Latina pro studenty mediteránních studií
  Kurzorická četba: studijní soustředění
  Interpretační metody latinsky psané literatury
  Antická metrika
  Úvod do teorie literatury
  Vybrané kapitoly z římské literatury II
Vědeckovýzkumná činnost
 • minoritní formy pozdně antické poezie (carmina figurata, centones Vergiliani)
Akademické stáže
 • 2012: University of Tartu, Department of Classical Philology, Estonsko (1 týden)
  2006: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Seminar für Klassische Philologie, Německo (5 měsíců)
  2003: Università degli Studi di Napoli, Istituto Universitario Orientale, Itálie (3 měsíce)
  2002: The Queen’s University Bader International Study Centre, Herstmonceux Castle, Londýn, Anglie (4 měsíce)
Vybrané publikace
 • OKÁČOVÁ, Marie. The Virgilian Cento Progne et Philomela (Anth. Lat. 13 R): Towards a Solution for a Mythological Riddle. The Classical Quarterly. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, roč. 71, č. 2, s. 1-10. ISSN 0009-8388. doi:10.1017/S0009838821000781. URL info
 • GACHALLOVÁ, Natália a Marie OKÁČOVÁ. Verba movent, exempla trahunt: Context-Based Learning in Medical Latin. In Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Ovidiovská poetika ve vergiliovském stylu: Ozvěny Ovidiových Proměn v pozdněantických mytologických centonech z Vergilia. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. 2019, roč. 61, č. 1, s. 11-26. ISSN 1211-3379. URL info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Teaching Medical Latin for international students: challenges and solutions. In Second Cracow Language Teaching Staff Training Week. 2019. info
 • BAŽIL, Martin, Marie OKÁČOVÁ, Ivan PRCHLÍK a Petr KITZLER. Roma aurea MMXIX: Structures of Historical Narrative. 2019. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Innocent Author vs. Obscene Reader: The Echoes of Ovid´s Tristia 2 in Ausonius´ Apologetic Catalogue of Literary Predecessors. Eirene. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2019, roč. 55, 1-2, s. 23-43. ISSN 0046-1628. URL info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Textus centonarius. Les centons virgiliens de l’Antiquité: approche textuelle et littéraire (Praha, 27.–29. 4. 2017). Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. 2018, roč. 60, č. 1, s. 106-109. ISSN 1211-3379. URL info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Distant mores a carmine nostri: The Apologetic Use of a Catalogue of Literary Predecessors in Ovid and Ausonius. In Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe. 2018. info
 • BAŽIL, Martin, Marie OKÁČOVÁ a Ivan PRCHLÍK. Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe. 2018. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Michael Squire – Johannes Wienand (eds.), Morphogrammata / The Lettered Art of Optatian: Figuring Cultural Transformations in the Age of Constantine. Paderborn, Wilhelm Fink (Morphomata, 33) 2017, 548 pp. ISBN 978-3-7705-6127-8. Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2018, roč. 54, 1-2, s. 288-293. ISSN 0046-1628. URL info
 • OKÁČOVÁ, Marie. De alieno nostrum: Aluzivní strategie v mytologických centonech z Vergilia. In Jarní přednáškový cyklus Jednoty klasických filologů. Praha. 2017. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. The Virgilian Cento Progne et Philomela (Anth. Lat. 13 R): Towards a Solution of a Mythological Riddle. In Textus centonarius. Les centons virgiliens de l’Antiquité: approche textuelle et littéraire. Praha. 2017. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Ut pictura poesis: Vizuální poezie (pozdní) antiky. In 25. ročník Letní školy klasických studií. Brno. 2017. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Ozvěny Ovidiových Proměn v narativní technice pozdně antických mytologických centonů z Vergilia. In Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace. Praha. 2017. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Centones Vergiliani : Klasická poezie "pod kaleidoskopem". Vydání první. Praha: Koniasch Latin Press, 2016. 318 s. Laborinthus, sv. 4. ISBN 978-80-87773-38-3. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Sigrid Schottenius Cullhed, Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. Leiden – Boston, Brill (Mnemosyne Supplements, 378) 2015, 262 pp. ISBN 978-90-04-26472-4. Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2016, roč. 52, 1-2, s. 532-537. ISSN 0046-1628. URL info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Gaius Valerius Flaccus (2015). Argonautica. Z latinského originálu přeložila, předmluvou, rejstříkem a bibliografií opatřila Irena Radová (408 stran, Antická knihovna, sv. 84). Praha: Arista, Baset. In Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 212-213. ISSN 1803-7402. Digitální knihovna FF MU info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Cento: a poetics of derivation. In International Conference Cyberspace. 2012. info
 • RADOVÁ, Irena a Marie OKÁČOVÁ. Laetae segetes III. 2012. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Centones Vergiliani: intertextuální analýza pozdně antických centonárních epyllií s mytologickou tematikou. In Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. 2011. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. (rec.) Elena Marečková-Štolcová et al. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s. Praha: Jednota klasických filologů, 2010. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality. In International Conference on Classical and Byzantine Literature: Literary Crossroads. 2010. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15/2010, č. 2, s. 139-154. ISSN 1803-7402. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Ut imago poesis: a pastiche of Virgil and Ovid in the cento Narcissus. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 177-189. ISSN 1803-7402. info
 • LOUDOVÁ, Kateřina, Vanda DOSTÁLOVÁ a Marie OKÁČOVÁ. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 2008. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Radová Irena (ed.). Laetae segetes iterum. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 225-236. ISBN 978-80-210-4775-4. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. (rec.) Radová, Irena. Dobrodružství Argonautů : Řecko versus Řím. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. 160 s. Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2007, LIV, č. 4, s. 325-26, 2 s. ISSN 0037-6973. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Publilius Optatianus Porfyrius: Characteristic Features of Late Ancient Figurative Poetics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, LVI, N12, s. 57-71. ISSN 1211-6335. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Laetae segetes iterum. 2007. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. The Aural-Visual "Symbiosis" in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse). In Nechutová, Jana — Radová, Irena (eds.). Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 41-50. ISBN 80-210-4069-6. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. The Aural-Visual 'Symbiosis' in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse). In Laetae segetes. 2005. info

13. 9. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info