Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

odborný asistent – Katedra sociologie


kancelář: 3.61
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3399
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Curriculum vitae

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
 • Datum narození: 6. července 1980
 • Místo narození: Uherské Hradiště, Česká republika
 • Státní příslušnost: Česká republika
Pracoviště
 • Katedra sociologie
 • Fakulta sociálních studií
 • Masarykova univerzita
 • Joštova 10
 • 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006 - 2012: prezenční doktorské studium, Katedra politologie, FSS MU
 • 2004 - 2007: magisterské studium sociologie
 • 2004 - 2006: magisterské studium politologie
 • 2000 - 2004: bakalářské studium politologie a sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 1999 - 2002: bakalářské studium politických věd, Filosofické fakulta, Univerzita Hradec Králové
 • 2015 - Quantitative Text Analysis - ECPR Winter School in Methods and Techniques, Bamberg
 • 2012 - Advanced process tracing methods - ECPR Winter School in Methods and Techniques, Vienna
 • 2011 - Longitudinal Network Analysis with SIENA, Bertinoro
 • 2010 - Network Analysis: Applications in Political Science - ECPR Summer School in Methods and Techniques, Ljubljana
 • 2010 - Accuracy of survey estimates: sampling, weighting, variance - 9th European Social Survey Train, Ljubljana
 • 2009 - Introductory Network Analysis - ECPR Summer School in Methods and Techniques, Ljubljana
Přehled zaměstnání
 • 2019 - současnost: odborný asistent, katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2016 - 2019: odborný asistent, katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
 • 2012 - 2018: odborný asistent, katedra studií občanské společnosti, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
 • 2012 - 2015: postdoc, Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
 • 2007 - 2012: analytik, Institut pro srovnávací politologický výzkum, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Pedagogická činnost
 • Politická sociologie
 • Metodologie sociálních věd
 • Analýza sociálních sítí
 • Ekonomická sociologie
 • Radicalism in Europe
 • Politická a sociální hnutí
 • Zájmové skupiny a sociální hnutí
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019: Role of civil society in policy-making at Member States’ level (European Centre of Expertise in the Field of Labour Law, Employment and Labour Market Policy (ECE))
 • 2018 - současnost: Transactional Activism: Czech Advocacy Organizations in Comparative Perspective (GAČR)
 • 2017: State of un-/civil society in the Czech Republic (Open Society Initiative for Europe)
 • 2016 - 2018: “Activism in Hard Times and the Image of the "Other"” (GAČR)
 • 2014 - 2017: “ITSSOIN - Social Innovation and Civic Engagement” (7th Framework Programme)
 • 2013: “Third sector organizations in rural development: a theoretical and empirical analysis“ (Volkswagen Foundation)
 • 2012: “Caught in the act of protest: Contextualizing Contestation“ (GAČR)
 • 2011 - 2014: “Collective Action and Protest in East-Central Europe” (GAČR)
 • 2007 - 2011: “Interest Groups and Social Movements” (Institut pro srovnávací politologický výzkum, FSS MU)
 • 2009 - 2011: “Has our dream come true? Comparative research of Central and Eastern European Civil Societies" (Trust for Civil Society in CEE)
Professional stays abroad
 • University of Trento (11/2013; 1-2/2014)
 • European University Institute (5/2014)
 • Scuola Normale Superiore (6/2014)
Mimouniverzitní aktivity
 • 2020 - současnost: člen ediční rady časopisu Securitas Imperii
 • 2019 - 2021: člen rady ESA Research Network 25 Social Movements
 • 2014 - 2021: člen ediční rady časopisu Interface: a journal for and about social movements
Vybrané publikace
 • NAVRÁTIL, Jiří a Alena KLUKNAVSKÁ. A tale of two campaigns : understanding the role of short-term political context in Czech and Slovak counter/mobilizing on migration. Social Movement Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 22, č. 2, s. 250-268. ISSN 1474-2837. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/14742837.2022.2031958. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří. How peace movement emerges : protest networks, mechanisms and outcomes of Czech anti-war campaigns. East European Politics. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 39, č. 3, s. 502-522. ISSN 2159-9165. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/21599165.2022.2150613. article - open access info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Jiří NAVRÁTIL. Strategic capacity in the context of the European multilevel polity : post-accession environmental protest in the Czech Republic. Environmental politics. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2022, roč. 31, č. 7, s. 1244-1266. ISSN 0964-4016. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09644016.2022.2060666. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Analýza sociálních sítí ve studiu sociálních hnutí. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 18, č. 1, s. 121-137. ISSN 1214-813X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SOC2021-1-121. article - open access info
 • NAVRÁTIL, Jiří a Alena KLUKNAVSKÁ. Civil Society Trajectories in CEE : Post-Communist ‘Weakness’ or Differences in Difficult Times? Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 27, č. 2, s. 101-118. ISSN 1211-3247. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PC2020-2-101. URL info
 • FIGUEROA, Maria, Jiří NAVRÁTIL, Alex TURRINI a Gorgi KRLEV. Social Innovation in Environmental Sustainability: Promoting Sharing Public Spaces for Bicycle Use. Online. In Helmut Anheier, Gorgi Krlev, Georg Mildenberger. Social Innovation: Comparative Perspectives. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, s. 149-172. Routledge Studies in Social Enterprise & Social Innovation. ISBN 978-1-351-65535-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781315158020. open access info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Jiří NAVRÁTIL. For the people, by the people? The Czech radical and populist right after the refugee crisis. In Caiani, Manuela; Císař, Ondřej. Radical Right Movement Parties in Europe. 1st Edition. Abingdon: Routledge, 2019, s. 184-198. Routledge Series in Extremism and Democracy. ISBN 978-1-138-56671-2. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří a Milan HRUBEŠ. Contesting communism after its fall: exploring two modes of anti-communist activism in the Czech Republic. East European Politics. 2018, roč. 34, č. 1, s. 6-26. ISSN 2159-9165. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/21599165.2018.1423966. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Individualized vs. organized civic engagement in CEE countries. In Marcin Moskalewicz; Wojciech Przybylski. Understanding Central Europe. Abingdon: Routledge, 2018, s. 300-310. Routledge Series on Russian and East European Studies. ISBN 978-0-415-79159-5. info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Jiří NAVRÁTIL. Polanyi, political-economic opportunity structure and protest: capitalism and contention in the postcommunist Czech Republic. Social movement studies : journal of social, cultural and political protest. Abingdon: Taylor & Francis, 2017, roč. 16, č. 1, s. 82-100. ISSN 1474-2837. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/14742837.2016.1235497. URL info
 • GERŐ, Márton, Piotr P. PŁUCIENNICZAK, Alena KLUKNAVSKÁ, Jiří NAVRÁTIL a Kostas KANELLOPOULOS. Understanding Enemy Images in Central and Eastern European Politics. Towards an Interdisciplinary Approach. Intersections - East European Journal of Society and Politics. Budapest: CENTRE SOCIAL SCIENCES, HUNGARIAN ACAD SCIENCES, 2017, roč. 3, č. 3, s. 14-40. ISSN 2416-089X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17356/ieejsp.v3i3.365. URL info
 • HRUBEŠ, Milan a Jiří NAVRÁTIL. Constructing a Political Enemy: Anti-Communist Framing in the Czech Republic Between 1990 and 2010. Intersections. East European Journal of Society and Politics. Budapest: CENTRE SOCIAL SCIENCES, HUNGARIAN ACAD SCIENCES, 2017, roč. 3, č. 3, s. 41-62. ISSN 2416-089X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17356/ieejsp.v3i3.347. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Radical and moderate left activism in the Czech Republic and in Slovakia (1989–2010). In Magnus Wennerhag; Christian Fröhlich; Grzegorz Piotrowski. Radical Left Movements in Europe. Abingdon: Routledge, 2017, s. 62-81. The Mobilization Series on Social Movements, Protest, and Culture. ISBN 978-1-4724-6146-9. info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Od ekonomické globalizace k „válce proti terorismu“. Proměny českého levicového aktivismu na počátku 21. století. Praha: Sociologické nakladatelství, 2016, 178 s. Edice studie. ISBN 978-80-7419-245-6. info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Jiří NAVRÁTIL. Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations. Democratization. 2015, roč. 22, č. 3, s. 536-559. ISSN 1351-0347. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13510347.2013.869742. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Jiří NAVRÁTIL. At the Ballot Boxes or in the Streets and Factories: Economic Contention in the Visegrad Group. In Marco Giugni, Maria T. Grasso. Austerity and Protest. Popular Contention in Times of Economic Crisis. Farnham: Ashgate, 2015, s. 35-53. The Mobilization Series on Social Movements, Protest, and Culture. ISBN 978-1-4724-3918-5. info
 • NAVRÁTIL, Jiří a Miroslav POSPÍŠIL. Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 107 s. ISBN 978-80-210-6732-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6732-2014. Čítárna Munispace info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Domesticating Social Justice Activism in the Global Era? The Process of Reconfiguring the Czech Social Justice Movement in Times of Crisis. Studies in Social Justice. 2014, roč. 8, č. 2, s. 181-205. ISSN 1911-4788. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří a Ondřej CÍSAŘ. Towards a ‘Non-Global Justice Movement’? Two Paths to Re-Scaling the Left Contention in the Czech Republic. In Donatella della Porta, Alice Mattoni (eds.). Spreading Protest. Social Movements in Times of Crisis. Colchester: ECPR Press, 2014, s. 227-252. ISBN 978-1-910259-20-7. info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Od represe k demobilizaci? Vývoj hnutí za globální spravedlnost v západních zemích mezi lety 2001 a 2008. Slovak Sociological Review. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2012, roč. 44, č. 2, s. 179-211. ISSN 0049-1225. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej, Jiří NAVRÁTIL a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí. SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 1, s. 137-167. ISSN 0038-0288. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Between the Spillover and the Spillout: Tracing the Evolution of the Czech Global Justice Movement. Czech Sociological Review. Prague, Czech Republic: Czech Academy of Sciences, 2010, roč. 46, č. 6, s. 913-944. ISSN 0038-0288. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Nástin teoretické typologie antisystémových aktérů. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2009, roč. 16, č. 2, s. 148-167. ISSN 1211-3247. info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Hnutí za globální spravedlnost: "hnutí v pohybu". Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, roč. 44, č. 4, s. 61-84. ISSN 0323-1844. info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Koncept cleavages v kontextu kolektivní mobilizace. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 3, s. 247-259. ISSN 1211-3247. info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Dialektika vzpoury. Proměny konceptu sociálních hnutí v politické teorii Frankfurtské školy. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 4, s. 321-335. ISSN 1211-3247. info

1. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info