Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

odborný asistent – Katedra sociologie


kancelář: 3.61
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3399
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Curriculum vitae

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
 • Datum narození: 6. července 1980
 • Místo narození: Uherské Hradiště, Česká republika
 • Státní příslušnost: Česká republika
Pracoviště
 • Katedra sociologie
 • Fakulta sociálních studií
 • Masarykova univerzita
 • Joštova 10
 • 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Ph.D. politologie, FSS MU
 • 2006 - 2012: prezenční doktorské studium, Katedra politologie, FSS MU
 • 2007: Mgr. sociologie, FSS MU
 • 2006: Mgr. politologie, FSS MU
 • 2004 - 2007: magisterské studium sociologie
 • 2004 - 2006: magisterské studium politologie
 • 2004: Bc. politologie-sociologie, FSS MU
 • 2000 - 2004: bakalářské studium politologie a sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2002: Bc. politické vědy, FP UHK
 • 1999 - 2002: bakalářské studium politických věd, Filosofické fakulta, Univerzita Hradec Králové
 • 2015 - Quantitative Text Analysis - ECPR Winter School in Methods and Techniques, Bamberg
 • 2012 - Advanced process tracing methods - ECPR Winter School in Methods and Techniques, Vienna
 • 2011 - Longitudinal Network Analysis with SIENA, Bertinoro
 • 2010 - Network Analysis: Applications in Political Science - ECPR Summer School in Methods and Techniques, Ljubljana
 • 2010 - Accuracy of survey estimates: sampling, weighting, variance - 9th European Social Survey Train, Ljubljana
 • 2009 - Introductory Network Analysis - ECPR Summer School in Methods and Techniques, Ljubljana
Přehled zaměstnání
 • 2019 - současnost: odborný asistent, Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2016 - 2019: odborný asistent, Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
 • 2012 - 2015: postdoc, Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
 • 2009 - 2012: projektový manažer, Katedra politologie, FSS MU
 • 2008 - 2012: přednášející, Katedra politologie, FSS MU
 • 2007 - 2012: analytik, Institut pro srovnávací politologický výzkum, FSS MU
 • 2007 - 2011: analytik, Centrum pro výzkum neziskového sektoru
Pedagogická činnost
 • Politická sociologie
 • Metodologie sociálních věd
 • Analýza sociálních sítí
 • Ekonomická sociologie
 • Radicalism in Europe
 • Politická a sociální hnutí
 • Zájmové skupiny a sociální hnutí
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019: Role of civil society in policy-making at Member States’ level (European Centre of Expertise in the Field of Labour Law, Employment and Labour Market Policy (ECE))
 • 2018 - současnost: Transactional Activism: Czech Advocacy Organizations in Comparative Perspective (GAČR)
 • 2017: State of un-/civil society in the Czech Republic (Open Society Initiative for Europe)
 • 2016 - 2018: “Activism in Hard Times and the Image of the "Other"” (GAČR)
 • 2014 - 2017: “ITSSOIN - Social Innovation and Civic Engagement” (7th Framework Programme)
 • 2013: “Third sector organizations in rural development: a theoretical and empirical analysis“ (Volkswagen Foundation)
 • 2012: “Caught in the act of protest: Contextualizing Contestation“ (GAČR)
 • 2011 - 2014: “Collective Action and Protest in East-Central Europe” (GAČR)
 • 2007 - 2011: “Interest Groups and Social Movements” (Institut pro srovnávací politologický výzkum, FSS MU)
 • 2009 - 2011: “Has our dream come true? Comparative research of Central and Eastern European Civil Societies" (Trust for Civil Society in CEE)
Professional stays abroad
 • University of Trento (11/2013; 1-2/2014)
 • European University Institute (5/2014)
 • Scuola Normale Superiore (6/2014)
Mimouniverzitní aktivity
 • člen ediční rady časopisu Interface: a journal for and about social movements
 • člen rady ESA Research Network 25 Social Movements
Vybrané publikace
 • FIGUEROA, Maria, Jiří NAVRÁTIL, Alex TURRINI a Gorgi KRLEV. Social Innovation in Environmental Sustainability: Promoting Sharing Public Spaces for Bicycle Use. In Helmut Anheier, Gorgi Krlev, Georg Mildenberger. Social Innovation: Comparative Perspectives. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. s. 149-172. Routledge Studies in Social Enterprise & Social Innovation. ISBN 978-1-351-65535-4. doi:10.4324/9781315158020. open access info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Jiří NAVRÁTIL. Polanyi, political-economic opportunity structure and protest: capitalism and contention in the postcommunist Czech Republic. Social movement studies : journal of social, cultural and political protest. Abingdon: Taylor & Francis, 2017, roč. 16, č. 1, s. 82-100. ISSN 1474-2837. doi:10.1080/14742837.2016.1235497. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří a Jakub PEJCAL. Czech Republic. In Peter Vandor, Nicole Traxler, Reinhard Millner, Michael Meyer. Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities. Vienna: ERSTE Foundation, 2017. s. 43-57. ERSTE Stiftung Studies. ISBN 978-3-902673-10-7. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Od ekonomické globalizace k „válce proti terorismu“. Proměny českého levicového aktivismu na počátku 21. století. Praha: Sociologické nakladatelství, 2016. 178 s. Edice studie. ISBN 978-80-7419-245-6. info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Jiří NAVRÁTIL. Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations. Democratization. 2015, roč. 22, č. 3, s. 536-559. ISSN 1351-0347. doi:10.1080/13510347.2013.869742. URL info
 • POSPÍŠIL, Miroslav, Jiří NAVRÁTIL a Jakub PEJCAL. Civil Society in the Czech Republic. In Christian Schreier. 25 Years After: Mapping civil Society in the Visegrad Countries. Stuttgart: Lucius & Lucius Verlag, 2015. s. 143-188. Maecenata Schriften Band 11. ISBN 978-3-8282-0616-8. info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Jiří NAVRÁTIL. At the Ballot Boxes or in the Streets and Factories: Economic Contention in the Visegrad Group. In Marco Giugni, Maria T. Grasso. Austerity and Protest. Popular Contention in Times of Economic Crisis. Farnham: Ashgate, 2015. s. 35-53. The Mobilization Series on Social Movements, Protest, and Culture. ISBN 978-1-4724-3918-5. info
 • NAVRÁTIL, Jiří a Miroslav POSPÍŠIL. Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 107 s. ISBN 978-80-210-6732-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6732-2014. Čítárna Munispace info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Domesticating Social Justice Activism in the Global Era? The Process of Reconfiguring the Czech Social Justice Movement in Times of Crisis. Studies in Social Justice. 2014, roč. 8, č. 2, s. 181-205. ISSN 1911-4788. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří a Ondřej CÍSAŘ. Towards a ‘Non-Global Justice Movement’? Two Paths to Re-Scaling the Left Contention in the Czech Republic. In Donatella della Porta, Alice Mattoni (eds.). Spreading Protest. Social Movements in Times of Crisis. Colchester: ECPR Press, 2014. s. 227-252. ISBN 978-1-910259-20-7. info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Dancing to the same tunes? Comparison of Czech and Slovak citizens´ engagement in civil advocacy twenty years after the divorce. In FUROVÁ, Lenka; ŠPALKOVÁ, Dagmar. Proceedings of the 17th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 75-82. ISBN 978-80-210-6159-0. info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Od represe k demobilizaci? Vývoj hnutí za globální spravedlnost v západních zemích mezi lety 2001 a 2008. Slovak Sociological Review. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2012, roč. 44, č. 2, s. 179-211. ISSN 0049-1225. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej, Jiří NAVRÁTIL a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí. SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 1, s. 137-167. ISSN 0038-0288. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Between the Spillover and the Spillout: Tracing the Evolution of the Czech Global Justice Movement. Czech Sociological Review. Prague, Czech Republic: Czech Academy of Sciences, 2010, roč. 46, č. 6, s. 913-944. ISSN 0038-0288. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Nástin teoretické typologie antisystémových aktérů. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2009, roč. 16, č. 2, s. 148-167. ISSN 1211-3247. info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Hnutí za globální spravedlnost: "hnutí v pohybu". Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, roč. 44, č. 4, s. 61-84. ISSN 0323-1844. info
 • CÍSAŘ, Ondřej, František MIKŠ, Jiří NAVRÁTIL a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Zarodzenja gromadjanskovo suspilastva - českyj priklad. Vydání první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 80 s. ISBN 978-80-7325-173-4. info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Koncept cleavages v kontextu kolektivní mobilizace. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 3, s. 247-259. ISSN 1211-3247. info
 • NAVRÁTIL, Jiří. Dialektika vzpoury. Proměny konceptu sociálních hnutí v politické teorii Frankfurtské školy. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 4, s. 321-335. ISSN 1211-3247. info

11. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info