doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.

docentka – Katedra anglického jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/4005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3732
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Germánské jazyky a literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 3. 10. 2023

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 27. 10. 2011
Datum ukončení řízení 1. 3. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Coherence in political speeches
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc. (OU Ostrava - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Aleš Klégr (UK Praha - Filozofická fakulta)
Prof. Dr. Josef Schmied (Technická univerzita, Chemnitz)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 3. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Aleš Klégr (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 11. 2012
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 15. 12. 2022
Datum ukončení řízení 12. 9. 2023
Složení komise
Předseda prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Milan Ferenčík, PhD. (Prešovská univerzita v Prešově)
Prof. Carmen Peréz Llantada (Univerzita v Zaragoze)
Prof. Ramón Plo Alastrué (Univerzita v Zaragoze)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info