Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra sociologie


kancelář: 3.62
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4957
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • ORCID: 0000-0003-4325-1697
Pracoviště
 • Katedra sociologie, fakulta sociálních studií, MU, Joštova 10, 602 00 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007-2012: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně obor sociologie, doktorský studijní program
 • 2004-2007: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně obor historie, magisterský studijní program
 • 2004-2006: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně obor sociologie, magisterský studijní program
 • 2000-2004: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně obor sociologie-historie, bakalářský studijní program
 • 1993-2000: Gymnázium Židlochovice, Tyršova 400, Židlochovice všeobecné studijní zaměření
Přehled zaměstnání
 • 1/2024 - dosud: odborný asistent, katedra sociologie fakulty sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno, CZ
 • 1-2021 - 12/2023: odborný pracovník, katedra sociologie fakulty sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno, CZ
 • 6/2012 – 12/2020: odborný pracovník, Ústav populačních studií fakulty sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno, CZ
 • 1/2014 -12/2019: post-doc výzkumník, Ústav státu a práva Akademie věd, Praha, CZ
 • 10/2010 – 1/2013: odborný asistent, Ateliér divadelního managementu, Divadelní fakulta, Janáčkova akademie múzických umění, Brno, CZ
Pedagogická činnost
 • 2013 - dosud výuka v kurzech na FSSS MU (SOCb1018 a SOCb1019 Statistická analýza dat 1 a 2; SOCn6205 Sociální gerontologie: koncepty a kontroverze, SOCb2284 Úvod do sociální gerontologie, SOCb2022 Sociálněvědní výzkum v seniorských a jinak obtížně dostupných populacích, CORE063 Příprava člověka, vědy a společnosti na rok 2060: základy gerontologické gramotnosti, SOCb2000 Aplikovaná sociologie ve veřejné správě, GLCb2022 Global Ageing)'
 • 9/2009 – 1/2016: semestrální kurz „sociologie“ na FA VUT, Brno, CZ'
 • ZS 2007 - ZS 2010: asistence v předmětech a výuka seminářů bakalářského stupně sociologie na FSS MU zejm. metodologických (Metodologie sociálních věd, Metody výzkumu v sociologii, Statistická analýza dat a další)'
 • 2/2009 – 6/2010: výuka předmětů úvodu do sociologie, sociologie práce a kvantitativních metod na ateliéru divadelního manažerství DIFA JAMU v Brně
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1/2023 -12/2025: Význam jídla ve vyšším věku (GA23-06348S), Grantová agentura ČR / Standardní projekty, řešitelka
 • 1/2023 -12/2025: Instituce stárnoucích mužů (GA23-05047S), Grantová agentura ČR / Standardní projekty, členka týmu
 • 1/2023 -12/2025: Vliv digitalizace na kvalitu života a sociální začlenění starších dospělých v době (po) COVIDu-19 (DIGOLD) (GF23-05059L), Grantová agentura ČR / LA Granty, členka týmu
 • 7/2021 – 12/2023: Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR (včetně přenosu mezinárodních postupů dobré praxe) (TL05000516) / ÉTA, členka týmu
 • 1/2020-12/2022: Ageing and Older People in the Time of Climate Change (Grey and Green) (GA20-12567S), Grantová agentura ČR / Standardní projekty, členka týmu
 • 3/2019-12/2021: A life course perspective on the GENdered PATHways of Social exclusion in later life, and its consequences for health and wellbeing (TJ03000002), Technologická agentura ČR / ERA-NET, členka týmu
 • 1/2019-12/2021: Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie (TL02000134), Technologická agentura ČR / ÉTA, spoluřešitelka
 • 1/2019-12/2021: Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek (TL02000362), Technologická agentura ČR / ÉTA, členka týmu
 • 1/2016- 12/2018: Stárnutí na venkově: nezodpovězené otázky environmentální gerontologie (GA16-20873S), Grantová agentura ČR / Standardní projekty , členka týmu
 • 1/2016 – 12/2016: Modernizace výuky sociální gerontologie na FSS MU a posílení sociální relevance, MUNI/FR/1583/2015, členka týmu
 • 1/2016 – 12/2016: Zdraví, stárnutí, bydlení a sexualita, MUNI/A/1151/2015, členka týmu 1/2015 - 12/2017: Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí, (GA15-03156S), Grantová agentura ČR / Standardní projekty, řešitelka
 • 1/2015 - 12/2015: Formování sexuality, role mužů a žen v práci a rodině a mezigenerační vztahy, MUNI/A/1369/2014, členka týmu
 • 2/2013 – 12/2015: Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí. (GA13-34958S), Grantová agentura ČR / Standardní projekty, členka týmu
 • 1/2011 –12/2013: Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie, Grantová agentura ČR / Standardní projekty, členka týmu
 • 10-12/2008: pomocná vědecká síla prof. P. Mareše při projektu Hodnotové proměny v ČR 1991-2008 v evropském kontextu
Mimouniverzitní aktivity
 • od 2023: členka výkonné rady časopisu European Countryside od 2023: členka Správní rady ŽIVOT 90 2020 - 2022: členka pracovní skupiny rodinné politiky Jihomoravského kraje 2019 – 2022: členka pracovní skupiny pro Implementaci politiky stárnutí na krajskou úroveň v Jihomoravském kraji 2016 – 2020: MC substitute v COST ROSEnet (CA15122) - Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy 2015 – dosud: člen, European Sociological Association (ESA) 2015 – dosud: člen, Eastern-European Research Network of the Oxford Institute of Population Ageing (EAST) 2012 – dosud: člen, International Sociological Association (ISA) 2012 – dosud: člen, Česká sociologická společnost 2014: member, European Association for Population Studies (EAPS)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2012: post-doktorský publikační grant EDIS (FSS MU)
Vybrané publikace
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Sources of Loneliness for Older Adults in the Czech Republic and Strategies for Coping With Loneliness. Social Inclusion. Lisbon: Cogitatio Press, 2023, roč. 11, č. 1, s. 225-233. ISSN 2183-2803. doi:10.17645/si.v11i1.6185. article - open access info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Petr FUČÍK, Marja AARTSEN, Thomas HANSEN, George PAVLIDIS, Ruth KATZ, Sigal NAIM, Rodrigo SERRAT, Villar FELICIANO a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Is There an Association Between Childhood Conditions and Exclusion from Social Relations in Later Life? Polish Sociological Review. Warsaw: Polish Sociological Association, 2023, roč. 223, č. 3, s. 369-393. ISSN 1231-1413. doi:10.26412/psr223.05. article - open access info
 • URBANIAK, Anna, Kieran WALSH, Lucie GALČANOVÁ BATISTA, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Celia SHERIDAN, Rodrigo SERRAT a Franziska ROTHE. Life-course transitions and exclusion from social relations in the lives of older men and women. Journal of Aging Studies. New York: Elsevier, 2023, roč. 67, December, s. 1-12. ISSN 0890-4065. doi:10.1016/j.jaging.2023.101188. URL info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Activities to Address Quality of Life Between Urban and Rural Ageing People in the Czech Republic. In Fermina Rojo-Pérez and Gloria Fernández-Mayoralas. Handbook of Active Ageing and Quality of Life : From Concepts to Applications. Cham: Springer, 2021. s. 573-591. International Handbooksof Quality-of-Life. ISBN 978-3-030-58030-8. doi:10.1007/978-3-030-58031-5_35. URL info
 • HANSEN, Thomas, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Ruth KATZ, Ariela LOWENSTEIN, Sigal NAIM, George PAVLIDIS, Feliciano VILLAR, Kieran WALSH a Marja AARTSEN. Exclusion from Social Relations in Later Life : Micro- and Macro-Level Patterns and Correlations in a European Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2021, roč. 18, č. 23, s. 1-16. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph182312418. article - open access info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Lucie GALČANOVÁ BATISTA a Barbora HUBATKOVÁ. Stárnutí na venkově. Podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech. 1. vyd. Praha: koedice Masarykova univerzita / Slon, 2019. 142 s. ISBN 978-80-210-9165-8. info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. The Active Ageing Index (AAI) and Its Relation to the Quality of Life of Older Adults. In Zaidi, Asghar. Building Evidence for Active Ageing Policies : Active Ageing Index and its Potential. Singapore: Palgrave MacMillan, 2018. s. 55-74. ISBN 978-981-10-6016-8. doi:10.1007/978-981-10-6017-5_4. info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Self-perception during the Transition to the Fourth Age in the Czech Republic. Ethnologie française. Presses Universitaires de France, 2018, roč. 48, č. 3, s. 413-426. ISSN 0046-2616. doi:10.3917/ethn.183.0413. URL info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Neviditelní senioři a jejich každodennost : Čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 143 s. Sociologická řada, sv. č. 18. ISBN 978-80-7325-487-2. info

12. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info