prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra psychologie


kancelář: 2.43
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7970
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Osobní údaje
 • Zbyněk Vybíral, narozen v Uherském Hradišti 3. 10. 1961, ženatý, dcera Sára (ročník 1986), synové Vendelín (2006), Vojtěch (2018) a Martin (2021). V letech 1987-2004 žil v Hradci Králové, v letech 2004-2022 žil v Brně, nyní bydlí na Tišnovsku.
Stávající působení
 • Masarykova universita, Fakulta sociálních studií.
Funkce
 • Profesor pro obor sociální psychologie. Garant doktorského studijního programu Klinická psychologie.
 • V letech 2005 - 2017 a znovu od roku 2023 vedoucí katedry.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Prof. pro obor sociální psychologie
 • 2002: Doc. v oboru sociální psychologie (obhajoba práce "Sdělování a skrývání pravdivých informací" na FSSMU v Brně)
 • 1999: Ph.D. v oboru klinická psychologie (obhajoba práce "Jazyk jako nástroj léčby v psychoterapii" na FFUP v Olomouci, školitel: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.)
 • 1995: Ukončen výcvik v psychodynamické psychoterapii a základní stupeň výcviku v transakční analýze (v Německu)
 • 1991: Ukončen postgraduální výcvik v manželské a rodinné terapii
 • 1984: PhDr. (FFUK v Praze, obory čeština a psychologie)
Přehled zaměstnání
 • Od roku 2011: FSS MU, profesor
 • Od roku 2002: FSS MU, docent
 • Od roku 2000: FSS MU, odborný asistent
 • 1994-2003: FIM UHK, odborný asistent
 • 1989-1994: vedoucí manželské a rodinné poradny v Hradci Králové
 • 1988-1989: psycholog Krajské pedagogicko - psychologické poradny
 • 1987-1988: dramataurg v divadle DRAK
 • 1986-1987: redaktor Brněnského večerníku
 • 1985-1986: učitel 2. třídy na ZŠ v Brně
Pedagogická činnost
 • Historie psychoterapie, Současná psychoterapie, Poradenská psychologie (manželství, rodiny), Dějiny psychologie, Teorie sociální psychologie, Vědecká propedeutika a kritické myšlení
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2011 - 2015: Řešení projektu GA ČR "Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy".
 • 2005 - člen IVDMR.
 • V letech 2002-2005 koordinace české části mezinárodního projektu e-learningového vzdělávání v teorii psychoterapie SEPTIMUS a DEEP.
 • Výzkum v oblasti internetové komunikace (v minulosti projekt MLADĚRO). Publikační činnost v oblasti analýzy nepravdivé komunikace, psychoterapie a kritické psychologie.
Akademické stáže
 • 1997: University of Hull, School of Management
Universitní aktivity
 • 2023 - vedoucí katedry psychologie
 • 2017 - 2020 člen Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity
 • 2015 - člen oborové rady DSP Psychiatrie.
 • 2005 - člen Vědecké rady FSS MU
 • 2004 - člen oborové rady DSP Psychologie.
 • 2005 - 2017 vedoucí katedry psychologie.
 • 2011, 2012: řešitel celouniverzitních projektů OPVK.
 • V letech 2007 - 2011 šéfredaktor časopisu Psychoterapie.
 • 2006 - 2008 řešitel projektů "Program na přípravu lidských zdrojů"
 • Od 1. 3. 2003 do 31. 8. 2005 proděkan FSS MU.
Mimouniversitní aktivity
 • 2018 - člen Vědecké rady Filozofické fakulty UK
 • 2017 - 2018 místopředseda hodnotící komise Národního akreditačního úřadu pro přípravu stanoviska ve věci žádosti Univerzity Karlovy o institucionální akreditaci
 • 2017 - hodnotitel Národního akreditačního úřadu
 • 2010 - člen Vědecké rady nakladatelství Portál,
 • 2009 - 2016 člen Vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze.
 • 1990 - 2006 šéfredaktor a posléze i vydavatel časopisu pro psychoterapii Konfrontace.
 • V minulosti přeložil řadu odborných knih.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2019 Stříbrná medaile Masarykovy univerzity za zásluhy o rozvoj
 • Nejvýznamnější pozvání k přednáškám:
 • 2023 pozvání k plenární přednášce na 34. česko-slovenské psychoterapeutické konferenci (Přerov)
 • 2019 pozvání k plenární přednášce na 32. česko-slovenské psychoterapeutické konferenci (Přerov)
 • 2018 pozvání k přednášce na Forschungskolloquien, Fulda (Německo), 16. 5. 2018
 • 2017 keynote na 17th European Skeptics Congress (Wroclaw);
 • 2017 pozvání k zahajující přednášce na 31. česko-slovenské psychoterapeutické konferenci (Piešťany);
 • 2005-2010 člen Standing Committee Psychotherapy v rámci EFPA;
 • 1994-2002 člen výboru České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP;
 • 1997-2002 národní delegát za ČR v Evropské psychoterapeutické asociaci a člen její rady.
Vybrané publikace
 • VYBÍRAL, Zbyněk, Benjamin M. OGLES, Tomáš ŘIHÁČEK, Barbora URBANCOVÁ a Veronika GOCIEKOVÁ. Negative experiences in psychotherapy from clients’ perspective : A qualitative meta-analysis. Psychotherapy Research. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-14. ISSN 1050-3307. doi:10.1080/10503307.2023.2226813. article - open access info
 • CHVÁLA, Ľuboš a Zbyněk VYBÍRAL. Case study : Inductive thematic analysis of negative experiences from several psychotherapies over 15 years. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2023, roč. 67, 3-4, s. 213-229. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.67.3-4.213. article - open access info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Don Quijote psychologie 20. století. In Abraham H. Maslow: Motivace a osobnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2021. s. 347-354. ISBN 978-80-262-1728-2. info
 • CHVÁLA, Ľuboš, Tomáš ŘIHÁČEK, Lucia POLAKOVSKÁ, Zbyněk VYBÍRAL a Alexander ROZENTAL. Adaptation of the negative effects questionnaire into the Czech context. Psychotherapy Research. Abingdon: Routledge, 2020, roč. 30, č. 4, s. 510-519. ISSN 1050-3307. doi:10.1080/10503307.2019.1622053. URL info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Literární psychologie. Praha: Nová beseda, 2020. 191 s. ISBN 978-80-88383-19-2. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Doslov. In Alfred Adler. Smysl života. 2. vyd. Praha: Portál, 2020. s. 223-231. Klasici. ISBN 978-80-262-1590-5. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Čemu věřit. In Esej Nové besedy. 1 Čemu věřit. 1. vyd. Praha: Nová beseda, 2020. ISBN 978-80-907490-0-9. info
 • KOKEŠOVÁ KLEINOVÁ, Gražina, Jiří JAKUBŮ a Zbyněk VYBÍRAL. Trialog k jedné dívce. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 14, s. 243-259. ISSN 1802-3983. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychoterapeuti chybují II : O čem mluvíme, když mluvíme o nezamýšlených a negativních účincích psychoterapie? Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 2, s. 122-137. ISSN 1802-3983. článek - open access info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Člověk, jaký byl. In Alfred Adler. Člověk, jaký je: základy individuální psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 2018. s. 239-247. Klasici. ISBN 978-80-262-1385-7. info
 • POLAKOVSKÁ, Lucia a Zbyněk VYBÍRAL. Nežádoucí účinky psychoterapie. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, č. 2, s. 115-131. ISSN 1802-3983. článek info
 • KRATKOCZKA, Viera a Zbyněk VYBÍRAL. Prožitky nesezdaných partnerů ve vztazích s psychickým násilím. Aplikovaná psychologie / Applied psychology. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, 2017, roč. 2, č. 3, s. 136-145. ISSN 2336-8276. časopis č. 3/2017 info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Co je nového v psychologii. Praha: Nová beseda, 2017. 115 s. Co je nového. ISBN 978-80-906751-0-0. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Co mi to experimentátor udělal? In Milgram, S. Poslušnost vůči autoritě. 1. vyd. Praha: Portál, 2017. s. 221-226. Klasici. ISBN 978-80-262-1238-6. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychoterapeuti chybují I : Historický přehled. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 3, s. 178-189. ISSN 1802-3983. URL info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Jak se stát dobrým psychoterapeutem. 1. vyd. Praha: Portál, 2016. 192 s. Spektrum 103. ISBN 978-80-262-1104-4. URL info
 • ŘIHÁČEK, Tomáš, Mária KAHANCOVÁ, Len JENNINGS, Jan ROUBAL a Zbyněk VYBÍRAL. Czech master therapists. In 46th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research. 2015. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychotherapy. In Thomas Teo. Encyclopedia of Critical Psychology. New York: Springer, 2014. s. 1591-1597. ISBN 978-1-4614-5582-0. doi:10.1007/978-1-4614-5583-7_253. URL info
 • ČEVELÍČEK, Michal a Zbyněk VYBÍRAL. Vliv „neuvědomovaných komponent“ na psychoterapeutický proces z pohledu studentů psychologie. Psychoterapie. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, roč. 7, č. 1, s. 41-52. ISSN 1802-3983. info
 • VONDRÁČKOVÁ, Petra a Zbyněk VYBÍRAL. Vliv typu vztahové vazby klienta na psychoterapeutický proces. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2013, roč. 7, č. 1, s. 19-30. ISSN 1802-3983. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk a Petra VONDRÁČKOVÁ. Co vyplývá z výzkumů účinnosti online psychoterapie? Československá psychologie. 2012, LVI, č. 6, s. 545-557. ISSN 0009-062X. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Příklady špatné praxe internetového poradce. In Pavel Veselský. Internetové poradenství - kvalita a budoucnost. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. s. 66-72. ISBN 978-80-244-2971-7. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk a Jan ROUBAL. Dnešní psychoterapie. In Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 30-44. 615.8 – Psychoterapie. ISBN 978-80-7367-682-7. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychoterapie v Evropě. In Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 67-77. Psychoterapie 615.8. ISBN 978-80-7367-682-7. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk a David HOLUB. Psychodynamická psychoterapie. In Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 81-109. Psychoterapie 615.8. ISBN 978-80-7367-682-7. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Integrace v psychoterapii. In Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010. s. 278-300. Psychoterapie 615.8. ISBN 978-80-7367-682-7. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk, Louis CASTONGUAY, Ester DANELOVÁ, Radek HODOVAL, Viktor KULHAVÝ, Romana PLCHOVÁ a Helena PŘIBYLOVÁ. Kolik je na světě psychoterapií? Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, 2010, roč. 4, č. 1, 17 s. ISSN 1802-3983. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk a Ester DANELOVÁ. Okrajové přístupy. In Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010. 16 s. Psychoterapie 615.8. ISBN 978-80-7367-682-7. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk a Ladislav TIMULÁK. Odkud víme, že je psychoterapie účinná? Psychoterapie. Brno: FSS MU, 2009, roč. 3, č. 1, s. 21-29. ISSN 1802-3983. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. DIALOG INSPIROVANÝ DIALOGIČNOSTÍ PODLE IVANY MARKOVÉ. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. 2009, roč. 53, č. 3, s. 314-321. ISSN 0009-062X. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Základy psychologie komunikace. In Hradiská, E., Brečka, S., Vybíral, Z.: Psychológia médií. Bratislava: Eurokódex, 2009. s. 34-52. Učebnice masmediálne. ISBN 978-80-89447-12-1. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Umění nedialogu. In Jan Hančl. Umění dialogu. The Art of Dialogue. 1. vyd. Praha: DAMU, 2009. s. 10-17. ISBN 978-80-7331-163-6. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Rodinný terapeut jako zastánce tradiční rodiny. Psychoterapie. Brno: FSS MU, 2008, roč. 2, 3-4, s. 213-220. ISSN 1802-3983. info
 • SLÁDKOVÁ, Iva a Zbyněk VYBÍRAL. Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy. E-psychologie. 2008, roč. 2, č. 4, s. 13-23. ISSN 1802-8853. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Předmluva. In Loď skupiny. Praha: Portál, 2007. s. 7-11. Edice Spektrum. ISBN 978-80-7367-222-5. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologické pojetí psychoterapie (Zastavení nad dílem Klause Graweho). Československá psychologie. 2006, roč. 50, č. 4, s. 382-392. ISSN 0009-062X. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk a David SKORUNKA. Positive aspects of disinhibited process in online training group. International Journal of Psychotherapy. 2006, roč. 10, č. 2, s. 61-68. ISSN 1356-9082. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie jinak (Současná kritická psychologie). Praha: Academia, 2006. 233 s. Psychologie. ISBN 80-200-1367-9. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Critical Psychology in the Czech Republic: One of Possible Description. Annual Review of Critical Psychology. Manchester, 2006, roč. 5, č. 1, s. nestr., 8 s. ISSN 1746-739X. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Diskurzivní psychologie versus diskurzivní analýza? Československá psychologie. 2006, roč. 50, č. 6, s. 584-591. ISSN 0009-062X. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologické rozdíly mezi ženami a muži neexistují. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Psychologica 35. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 41. ISBN 80-244-1059-1. info
 • ŠMAHEL, David, Radana DIVÍNOVÁ a Zbyněk VYBÍRAL. Dospívání ve virtuální realitě - adolescenti a internet. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister&Principal - studio, 2004. s. 169 - 188, 30 s. Barrister&Principal. ISBN 80-86598-67-5. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Kritická psychologie: past duality, nebo přednost rozpětí? Československá psychologie. Praha: ČSAV, 2004, XLVIII, č. 5, s. 447-459. ISSN 0009-062X. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. S konformitou to není tak jednoduché. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2004, X, č. 12, s. 32-34. ISSN 1212-9607. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Dogma v současné psychologii. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2004, X, č. 3, s. 33-35. ISSN 1212-9607. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 176 s. Studium. ISBN 80-7178-812-0. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Vyšokovaný svět. 1. vyd. Hradec Králové: Konfrontace, 2003. 295 s. ISBN 80-86088-08-1. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Literatura speciálně psychoterapeutická. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 99, Suppl. 2, s. 108-109. ISSN 0069-2336. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Existuje ještě psychologie? Psychologie dnes. Praha, 2002, roč. 8, č. 2, s. 28-29. ISSN 1211-5886. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Jak rozumět pojmu "pattern" u G. Batesona? A jak mu rozumět v sobě? Konfrontace - časopis pro psychologii. Hradec Králové, 2002, roč. 13, č. 2, s. 97-99. ISSN 0862-8971. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Výzkum disinhibice u mladých uživatelů chatu. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2002. s. 275-288. edice psychologie. ISBN 80-86598-36-5. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Czech Republic. In Globalized Psychotherapy. 1. vyd. Vienna, Austria: Facultas Universitätsverlag, 2002. s. 88-94. ISBN 3-85076-605-5. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Tři desetiletí kritické psychologie ve světě. Československá psychologie. 2001, XLV, č. 1, s. 69-81. ISSN 0009-062X. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Mění se psychika lidí v éře internetu? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2001, roč. 7, č. 3, s. 16-19. ISSN 1211-5886. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Kritické přivítání diskurzivní psychologie. Československá psychologie. Praha, 2001, XLV, č. 6, s. 526-536. ISSN 0009-062X. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 264 s. ISBN 80-7178-291-2. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Potřebujeme kritiku typologií? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2000, roč. 6, č. 11, s. 24-26. ISSN 1211-5886. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Člověk stále týž. In "Umělý člověk" dvacátého století. Sborník příspěvků ze IV. literární laboratoře konané 27. - 28. ledna 2000. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. s. 49-53. ISBN 80-7041-939-3. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Usmívejte se na povel. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2000, roč. 6, 7-8, s. 15-17. ISSN 1211-5886. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychoterapie, psychoterapeutické poradenství a poradenství. Konfrontace - časopis pro psychoterapii. Hradec Králové: Konfrontace, 2000, roč. 11, č. 2, s. 83-86. ISSN 0862-8971. info

19. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info