doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.

Vedoucí pracoviště – Národní NMR centrum Josefa Dadoka


Kancelář: bud. A4/125
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3771
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Radovan Fiala, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Biomolekulární chemie
Habilitační práce (veřejná část) Metody NMR spektroskopie pro studium struktury a dynamiky nukleových kyselin
Datum zahájení 12. 12. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc. (VÚ organických syntéz Rybitví)
RNDr. Miloš Buděšínský, DrSc. (ÚOCHB AV ČR Praha)
prof. RNDr. Jan Schraml, DrSc. (Ústav chemických procesů AV ČR Praha)
prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
Oponenti prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc. (VÚ organických syntéz Rybitví)
doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. (Vysoká škola chemicko - technologická Praha)
Dr. Dušan Uhrín (School of Chemistry University of Edinburg)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 11. 2009
Datum zasedání VR fakulty 4. 11. 2009
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 12. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info