Ing. Kateřina Kaderková, MBA


telefon: 532 23 3843, 3902
e‑mail: