prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ostravská univerzita - Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2002
Datum ukončení řízení 1. 4. 2004
Habilitační práce (veřejná část) K systematice a rozšíření vybraných skupin mořských korýšů Atlantského a Indického oceánu
Oponenti habilitační práce prof. dr. hab. Krzysztof Jaźdźewski (Univerzita Lodź, Polsko)
prof. Lipke B. Holthuis (Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, Nizozemí)
Dr. Michael Türkay (Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt am Main, Německo)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 2. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (Hydrobiologický ústav AV ČR Č. Budějovice)
prof. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. (UK Praha - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. (JčU České Budějovice a VÚ rybářský a hydrobiologický Vodňany)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 2. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 4. 3. 2010
Datum ukončení řízení 24. 6. 2011
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 2010
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Josef Terek, Ph.D. (Prešovská Univerzita)
prof. dr.hab.Krzysztof Jazdzewski (Univerzita Lodž)
doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. (JU České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 12. 2010
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 22. 3. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info