doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 21. 1. 2022
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 4. 2022 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Dr. Andrea Bartl (Otto-Friedrich-Univerzita Bamberg)
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (Univerzita Karlova)
Prof. Dr. Manfred Weinberg (Univerzita Karlova)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení UJEP Ústí nad Labem - Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 6. 2010
Datum ukončení řízení 1. 6. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Heimat im Wort
Oponenti habilitační práce prof. Dr. Andrea Bartl (Universität Bamberg)
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. (JU České Budějovice - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 11. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (MU Brno - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
doc. Dr. habil. Jürgen Eder (JU České Budějovice- Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info