MDDr. MUDr. Jiří Zelinka


telefon: 532 23 2416
e‑mail: