Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Martin Maška, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 22. 4. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Object Tracking in Bioimage Data
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The reason for making this part publicly unavailable is to avoid copyright infringement
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (ÚTIA AV ČR)
Prof. Janne Heikkilä (University of Oulu, Finland)
Prof. Nataša Sladoje (Uppsala University, Sweden)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 11. 2020
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Členové prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (FEKT VUT v Brně)
doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
prof. Dr. Ing. Jan Kybic (FEL ČVUT v Praze)
Timo Ropinski (Ulm University, Germany)
Stanovisko komise Stanovisko Komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info