doc. RNDr. Martin Maška, Ph.D.

vědecký, výzkumný a vývojový pracovník – Katedra vizuální informatiky


kancelář: A312
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5774
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Martin Maška, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 4. 2020
Datum ukončení řízení 1. 6. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Object Tracking in Bioimage Data
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The reason for making this part publicly unavailable is to avoid copyright infringement
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (ÚTIA AV ČR)
Prof. Janne Heikkilä (University of Oulu, Finland)
Prof. Nataša Sladoje (Uppsala University, Sweden)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 11. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Členové prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (FEKT VUT v Brně)
doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
prof. Dr. Ing. Jan Kybic (FEL ČVUT v Praze)
Prof. Dr. Timo Ropinski (Ulm University, Germany)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info