doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.


Kancelář: A412
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4398
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) Analysis and Visualization of Biomolecules
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Zveřejněním by mohla být porušena práva vydavatelů uvedených publikací
Posudek oponenta Posudek 1
Posudek 2
Posudek 3
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 14. 10. 2016
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (Fakulta informatiky)
Členové doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze)
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (FI MU)
doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (MFF UK v Praze)
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (FIT VUT v Brně)
Oponenti Prof. Stefano Gianni (University of Rome, Italy)
Assoc. Prof. Pere-Pau Vázquez Alcocer (Universitat Polit?cnica de Catalunya , Spain)
Prof. Haim J. Wolfson (Tel-Aviv University, Israel)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 5. 2017
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 2. 6. 2017
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info