Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 10. 2016
Datum ukončení řízení 1. 9. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Analysis and Visualization of Biomolecules
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Zveřejněním by mohla být porušena práva vydavatelů uvedených publikací
Oponenti habilitační práce Prof. Stefano Gianni (University of Rome, Italy)
Assoc. Prof. Pere-Pau Vázquez Alcocer (Universitat Polit?cnica de Catalunya , Spain)
Prof. Haim J. Wolfson (Tel-Aviv University, Israel)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 5. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (Fakulta informatiky)
Členové doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze)
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (FI MU)
doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (MFF UK v Praze)
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h.c. (FIT VUT v Brně)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 6. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info