Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

odborný asistent – Katedra politologie


kancelář: 4.64
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4054
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D, narozen 5. prosince 1981 v Brně
Pracoviště
 • Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Ph.D. - obor politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2008: Mgr. - obor právo a právní věda, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2007: Mgr. - obor politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2005: Bc. - obor politologie a sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 2014 - : odborný asistent katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2012 - 2019: poradce na Ústavním soudu ČR
 • 2012 - 2014: asistent katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2012 - 2013: odborný pracovník Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy university
 • 2008 - 2012: asistent místopředsedkyně Ústavního soudu ČR
Pedagogická činnost
 • politická filosofie
 • ústavní teorie
 • politika a náboženství
Vědeckovýzkumná činnost
 • teorie lidských práv
 • konstitucionalismus
Učitelské a studijní pobyty
 • 2018 (listopad, 1 týden): University of Bologna
 • 2018 (duben, 1 týden): University of Catania
 • 2017 (duben, 1 týden): University of Zaragoza
 • 2016 (listopad, 1 týden): University of Catania
 • 2006 (jarní semestr): Institut d´Etudes Politiques de Paris (Sciences Po v Paříži)
Univerzitní aktivity
 • 2015 - předseda disciplinární komise, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2013 - člen disciplinární komise, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Vybrané publikace
 • BAROŠ, Jiří. People are born to struggle: Vladimír Čermák’s vision of democracy. Studies in East European Thought. Berlin: Springer, 2023, Vol. 75, Online First, s. 19-37. ISSN 0925-9392. doi:10.1007/s11212-022-09530-w. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Perfekcionistická kritika liberalismu veřejného rozumu : Argumenty neliberálních perfekcionistů. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2021, roč. 69, č. 2, s. 231-250. ISSN 0015-1831. doi:10.46854/fc.2021.2r.231. URL URL info
 • BAROŠ, Jiří. Whose Public Reason? Which Justification of Laws? A Natural Law Response. Revue de Métaphysique et de Morale. Paris: Presses Universitaires de France, 2021, roč. 112, č. 4, s. 507-524. ISSN 0035-1571. doi:10.3917/rmm.214.0507. URL info
 • BAROŠ, Jiří, Pavel DUFEK a David KOSAŘ. Unpacking the separation of powers. In Antonia Baraggia, Cristina Fasone, and Luca Pietro Vanoni. New Challenges to the Separation of Powers : Dividing Power. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar publishing, 2020. s. 124-143. ISBN 978-1-78897-526-1. URL info
 • DUFEK, Pavel, Jiří BAROŠ, Sylvie BLÁHOVÁ, Tereza KŘEPELOVÁ a Patrik TAUFAR. Liberální demokracie v době krize : Perspektiva politické filosofie. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019. 308 s. Studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7. Info na stránkách nakladatele info
 • KOSAŘ, David, Jiří BAROŠ a Pavel DUFEK. The Twin Challenges to Separation of Powers in Central Europe: Technocratic Governance and Populism. European Constitutional Law Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, roč. 15, č. 3, s. 427-461. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019619000336. Repozitář MU Web časopisu info
 • BAROŠ, Jiří. Krize liberální demokracie a pojem společného dobra. Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. 20, č. 2, s. 129-149. ISSN 1212-8570. doi:10.5507/sth.2017.089. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Morální tradice a lidská důstojnost: ke sporu o základ lidských práv. In Petr Agha. Lidská práva v mezikulturních perspektivách. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 35-54. Společnost. ISBN 978-80-200-2958-4. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Subsidiarita : od teoretického konceptu k praktické zkušenosti. Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 19, č. 2, s. 1-22. ISSN 1212-8570. doi:10.5507/sth.2017.017. URL info
 • HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Pavel DUFEK, Jiří BAROŠ, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej. první. Krakow - Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka, 2016. 327 s. Studie i analizy. ISBN 978-83-64753-47-3. URL info
 • BAROŠ, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Pojem ústavního pořádku. In Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. s. 1110-1134. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Jak porozumět ústavnímu soudnictví? Přínos politické filosofie. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, vol. XII, no. 2, s. 83-106. ISSN 1214-813X. URL info
 • MAREŠ, Miroslav, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Oskar VARGA, Petra VEJVODOVÁ a Štěpán VÝBORNÝ. Ne islámu! Protiislámská politika v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 219 s. Politologická řada, sv. č. 56. ISBN 978-80-210-8288-5. info
 • BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Filosofické prameny lidských práv. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 27-56. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. info
 • BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Lidská práva: Základní pojmosloví. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 57-86. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. info
 • BAROŠ, Jiří. Cesty k suverenitě lidu: nástin genealogie jednoho konceptu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. XXI, no. 1, s. 1-10. ISSN 1210-9126. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Od ústavní demokracie k ústavnímu soudnictví. In Hubert Smekal, Ivo Pospíšil. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politika (nejen) v časech krize. 1. vyd. Brno: muni PRESS, 2013. s. 34-51. Monografie, sv. 52. ISBN 978-80-210-6282-5. info
 • HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013. 266 s. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6. info
 • BAROŠ, Jiří. Svoboda a rovnost v důstojnosti a právech. Základní práva a svobody obecně (komentář k čl. 1 Listiny). In Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil. Listina základních práv a svobod. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. s. 55-78. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. URL info
 • FILIP, Aleš a Jiří BAROŠ. Jezdili s ním andělé. In memoriam Stanislav Krátký (Synésis sv. 3). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury; Mikulovské centrum pro evropskou kulturu, 2012. 180 s. ISBN 978-80-7325-298-4. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Suverenita mezi křesťanstvím a právní modernitou. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011, vol. XIX, no. 1, s. 1-10. ISSN 1210-9126. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Vladimír Čermák. Člověk – filozof – soudce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 292 s. Pocty osobnostem. ISBN 978-80-210-4946-8. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Teorie spravedlnosti na transnacionální úrovni. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006, vol. XIII, no. 1, s. 99-116. ISSN 1211-3247. info

13. 8. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info