doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Neruda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Moravské zemské muzeum
Obor řízení Archeologie pravěku a středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 1. 2017
Datum ukončení řízení 1. 7. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Čas neandertálců
Oponenti habilitační práce prof. dr hab. Jan Michal Burdukiewicz (Univerzita Vratislav)
doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc. (Slovenská akademie věd)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 11. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Členové prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (Moravské zemské muzeum)
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Dr hab. Andrzej Wiśniewski (Univerzita Vrartislav)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 4. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info