doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

docent – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/06003
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8086
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
  narozen 16. května 1970 v Brně
  ženatý
Pracoviště
 • Ústav hudební vědy
  FF MU v Brně
  Janáčkovo náměstí 2a
  602 00 Brno

  Oddělení dějin hudby
  Moravské zemské muzeum
  Smetanova 14
  602 00, Brno

Funkce na pracovišti
 • docent
  kurátor janáčkovských sbírek
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: doc. obor hudební věda, FF MU v Brně
  2012: PhDr. obor hudební věda, FF MU v Brně
  2005: Ph.D. obor hudební věda, FF MU v Brně
  2000: Mgr. obor hudební věda, estetika, FF MU v Brně
  1995: absolutorium na Konzervatoři v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2017-: vedoucí Oddělení dějin hudby MZM
  2016-: docent, Ústav hudební vědy FF MU, Brno
  2009-2012: zastupující vedoucí Oddělení dějin hudby MZM
  2005-2015: odborný asistent, Ústav hudební vědy FF MU, Brno
  2000-2005: externí pedagog, Ústav hudební vědy FF MU, Brno
  1999-2005: externí pedagog, Katedra zpěvu a operní režie, JAMU, Brno
  1996-: kurátor, Moravské zemské muzeum, Brno
  1991-1994: pedagog, ZUŠ, Náměšť nad Oslavou
  1989-1990: pedagog, ZUŠ, Miroslav
Pedagogická činnost
 • FF MU: Seminář Leoš Janáček, Heuristika pro muzikology, Seminář kritiky a publicistiky, Hudba - kultura - společnost 1860 - 1918, Hudba - kultura - společnost 1890 - 1945, Dějiny hudby 19. století, Management v kultuře, Operní dramaturgie, Dějiny české hudby 19. a 20. století
  JAMU: Operní dramaturgie, Dramaturgický seminář, Dějiny opery
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spolupráce na kritické edici díla Leoše Janáčka pro nakladatelství Editio Bärenreiter Praha a Editio Janáček Brno
  Edice hudebnědramatického díla Leoše Janáčka pro nakladatelství Universal Edition Wien
  Edice komorní tvorby a klavírního dílu pro nakladatelství G. Henle Verlag, München
  Řešitel grantového projektu Grantové agentury České republiky Edice korespondence Leoše Janáčka uložené v Janáčkově archivu Moravského zemského muzea
  zpracování katalogu díla Dalibora a Ivana Chatrného: www.chatrny.cz
Akademické stáže
 • 2000 Wien Universität
  1995 Regensburg Universität
Universitní aktivity
 • 2011-: člen Rady pro kulturu a umění MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2020-: člen redakční rady nakladatelství ČAV Artefactum
  2017-: člen vědecké rady MZM
  2017-: člen umělecké rady Národního divadla moravskoslezského
  2015-2018 člen komise Ceny ministerstva kultury oboru hudby 2012-: certifikátor RUV
  2008-2010, 2014-: člen grantové komise Ministerstva kultury ČR pro oblast vážné hudby
  2008-2017: člen dramaturgické rady Filharmonie Brno
  2008-2010, 2015-: člen dramaturgické rady festivalu Moravský podzim
  2008: člen vědecké rady mezinárodního kolokvia Leoš Janáček: culture européenne et création
  2004-2007: dramaturg Komorní opery HF JAMU, Brno
  2004-: dramaturg Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovo Brno
  2004-: Místopředseda Mezinárodní společnosti Leoše Janáčka
  1999-2002: vedoucí Komorní opery HF JAMU, Brno
  2002-2008: člen správní rady Nadace Leoše Janáčka
  1998-2012: člen ediční rady pro kritickou edici díla Leoše Janáčka
Ocenění vědeckou komunitou
 • Mimořádná cena Nadace Leoše Janáčka, 2018
  Medaile Janáčkovy akademie múzických umění, 2017
  Mimořádná cena Nadace Leoše Janáčka, 2010
  Cena Leoše Janáčka, 2008
Vybrané publikace
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček a Charpentierova opera Louise. In Kozel, David; Steinmetz, Karel. Janáčkiana 2022, sborník z 36. ročníku ostravské muzikologické konference. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2023, s. 41-46. ISBN 978-80-7599-371-7. Web konference info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. In ogni creatura vi è una scintilla di Dio. In Leoš Janáček: Da una casa di morti. 1. vyd. Řím: Teatro dell'Opera di Roma, 2023, s. 142-153. Edizioni del Teatro dell'Opera di Roma. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček a Besední dům. Vzájemné vztahy světového tvůrce a unikátní budovy. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2023, roč. 55/2023, č. 7, s. 136-152, 16 s. ISSN 0862-8505. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkova opera Její pastorkyňa jako tzv. realistická opera. In Taťána Petrasová, Pavla Machalíková. Dílo a proměna myšlení v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 42. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. 1. vyd. Praha: Academia, 2023, s. 84-94. ISBN 978-80-200-3420-5. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Osud a Výlety páně Broučkovy. Opery Janáčkových nadějí a zklamání/Fate and The Excursions of Mr Brouček. Janáček's operas of hope and disappoinment. 1. vyd. Brno: Host Brno, Moravské zemské muzeum, 2023, 504 s. ISBN 978-80-275-1789-3. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Šárka ZAHRÁDKOVÁ. Mářiny paměti. U Janáčků. Zapsala Marie Trkanová podle vyprávění Marie Stejskalové, hospodyně v rodině Leoše Janáčka. Brno: TIC BRNO. Moravské zemské muzeum, 2023, 319 s. ISBN 978-80-88313-42-7. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. CECI N´EST PAS…. 2022. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček : Zápisník zmizelého. 1. vydání. Praha: Bärenreiter Praha, 2022, 119 s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada B, svazek 6, BA 6869-01. ISBN 978-80-7028-554-1. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček : Auf verwachsenem Pfade. Urtext. 1. vyd. München: G. Henle Verlag/Universal Edition, 2022, 79 s. HN 1505/UE 37007. ISBN 979-0-2018-1505-3. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáček und die Natur. In Das schlaue Füchslein. Wien: Theater an der Wien, 2022, s. 29-33. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Ke genezi Janáčkova klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2022, roč. 54, č. 3, s. 6-20. ISSN 0862-8505. Obsah čísla info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček a jeho milovaná Louise. Harmonie. Praha: Muzikus, 2022, 7-8/2022, s. 76-82. ISSN 1210-8081. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Zapomenuté knihy o hudbě 8 / Vladimír Helfert: Leoš Janáček I. V poutech tradice. Harmonie. Praha: Muzikus, 2022, 9/2022, s. 48-52. ISSN 1210-8081. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Práce s médii automatofonů a konvenčním notovým záznamem. In Rostislav Koryčánek, Pavel Hayek. Hayek. Brno: Moravská galerie, 2022, s. 144-159. ISBN 978-80-7027-358-6. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T·D: Partitura padajících sněhových vloček. 2022. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Christian Macketanz: Portréty. 2022. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T·D: Nasednout do komiksové bubliny. 2022. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Hudební sbírka nejstaršího muzejního hudebního archivu v našich zemích. In Šváčová, Soňa. Museologica literaria 2021: zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici. 1. vyd. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2022, s. 21-27. ISBN 978-80-973872-4-2. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček, Karel Kovařovic a Její pastorkyňa. Musicologica Olomucensia. Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, roč. 33, č. 1, s. 41-59. ISSN 2787-9186. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/mo.2021.003. Domovská stránka výsledku info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Archiv Leoše Janáčka, fond zapsaný v Paměti světa UNESCO. In 55. International Musicological Colloquium Brno, 11. 10. 2021. 2021. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkovy finanční poměry III : 1915-1918. In John Tyrrell. Janáček. Car lesů. 1914-1928. Brno: Host, 2021, s. 320-323. Janáček, 2. ISBN 978-80-275-0334-6. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkovy finanční poměry IV : 1919-1928. In John Tyrrell. Janáček. Car lesů. 1914-1928. Brno: Host, 2021, s. 667-678. Janáček, 2. ISBN 978-80-275-0334-6. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkovy finanční poměry V : Poslední vůle a pozůstalost. In John Tyrrell. Janáček. Car lesů. 1914-1928. Brno: Host, 2021, s. 927-932. Janáček, 2. ISBN 978-80-275-0334-6. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Vendula Chalánková: U Janáčků v kuchyni. 2021. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T. D: CO JE NEJKRÁSNĚJŠÍHO... 2021. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T.D: Zimní událost 2021/22 P. P. S. V. 2021. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. „Pravdu, první věcí pravdu, ne krásu.“ Příběh Janáčkovy Její pastorkyně. Brno: Moravské zemské muzeum, 2021, 368 s. ISBN 978-80-7028-554-1. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Ondřej PIVODA. Hudba. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4 : Modernizace města 1790-1918. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2020, s. 333-342. Dějiny Brna. ISBN 978-80-86736-62-4. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Ondřej PIVODA. Brno v letech 1848-1918. Umění a kulturní život. Hudba. In Lukáš Fasora - Jiří Malíř. Dějiny Brna 4. Modernizace města 1790-1918. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2020, s. 930-943. Dějiny Brna. ISBN 978-80-86736-62-4. Web publikace info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Šárka ZAHRÁDKOVÁ. Auf den Spuren Leoš Janáčeks. Ein Führer durch Brünn. Brno: TIC BRNO, 2020, 161 s. ISBN 978-80-907345-1-7. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Šárka ZAHRÁDKOVÁ. Mářina kuchařka. Recepty. Kronika našeho života. Zapsala Marie Stejskalová, hospodyně v rodině Leoše Janáčka. Brno: TIC BRNO. Moravské zemské muzeum, 2020, 268 s. ISBN 978-80-88313-12-0. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček : Příhody lišky Bystroušky. Praha: Bärenreiter Praha, 2020, 481 s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada A, svazek 8. ISBN 978-80-88313-12-0. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T.D - P. P. S . V. (Partitura padajících sněhových vloček). 2020. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. "Dílo mi z pera proudilo jako krásná řeka Volha". Ke genezi a recepci Janáčkovy Káti Kabanové. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2019, roč. 51/2019, č. 5, s. 38-77. ISSN 0862-8505. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: 1. X. 1905 (Klaviersonate). Urtext. In Leoš Janáček: 1. X. 1905 (Klaviersonate). Urtext. München: G. Henle Verlag, 2019, s. 1-20, 21 s. Studien-Edition. ISBN 979-0-2018-1174-1. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček a brněnská konzervatoř. Brno: Konzervatoř Brno, 2019, 22 s. Konzervatoř Brno. ISBN 978-80-7354-208-5. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. John Tyrrell : výjimečný janáčkovský životopisec a editor. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 54, č. 1, s. 7-13. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2019-1-1. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. "TOMÁŠ HLAVENKA - Z MRTVÉHO DOMU". 2019. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. PETR VESELÝ - LOŽNICE. 2019. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. BOHUSLAVA OLEŠOVÁ: ODNIKUD NIKAM. 2019. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Jaromír Šimkůj: Bylo mi je líto... 2019. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkovy finanční poměry I: do roku 1903. In Tyrrell, John. Janáček I Osiřelý kos 1854–1914. Brno: Host, 2018, s. 549-554. svazek 1. ISBN 978-80-7577-433-0. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkovy finanční poměry II: 1904-1914. In Tyrrell, John. Janáček I Osiřelý kos 1854–1914. Brno: Host, 2018, s. 871-874. svazek 1. ISBN 978-80-7577-433-0. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkův Úvod k Její pastorkyni. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2018, roč. 50/2018, č. 5, s. 27-50, 23 s. ISSN 0862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkova trnitá cesta k založení brněnské konzervatoře a jejího zestátnění. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 53, č. 1, s. 159-196. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2018-1-12. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Andrea JOCHMANOVÁ. Kostýmní návrhy. In Březinová, Andrea; Zahrádka, Jiří. Inez Tuschnerová. Brno: Moravská galerie v Brně, 2018, s. 113-144, 31 s. katalog k výstavě. ISBN 978-80-7027-322-7. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Andrea BŘEZINOVÁ. Inez Tuschnerová. Brno: Moravská galerie v Brně, 2018, 161 s. katalog k výstavě. ISBN 978-80-7027-322-7. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Taras Bulba. Rhapsodie für Orchester. Wien: Universal Edition, 2018, 166 s. UE 34 137. ISBN 978-3-7024-6654-1. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Divadlo nesmí býti lidu komedií. Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně. Brno: Moravské zemské muzeum, 2018, 157 s. ISBN 978-80-7028-506-0. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Denisa KUJELOVÁ. Jan Merta - Návrat. 2018. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří, Andrea BŘEZINOVÁ a Ondřej CHROBÁK. Inez Tuschnerová. 2018. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Osud, osudová opera. In Leoš Janáček: Osud. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 2018, s. 11-57. operní program. ISBN 978-80-88180-47-0. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Pavel Hayek - Lisztovské transkripce. 2018. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Pavel Rudolf: Grafické partitury. 2018. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T.D - Noční velikost MMXVIII. 2018. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Vendula Chalánková: Leoš a jeho drazí. 2018. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Příhody lišky Bystroušky - rukopisy, dokumenty. 2018. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Doma u Janáčků. 2018. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. RukopisyLeoše Janáčka. 2018. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček v prvním roce vzniku Československé republiky. In Janáčkiana 2018, 31. května - 1. června 2018, Ostrava. 2018. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. John Tyrrell - výjimečný janáčkovský životopisec a editor. In Music Culture of Independent Czechoslovakia (1918-1939) / Music Culture of a New State, 19 – 20 Nov 2018, Brno. 2018. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Notový zápis. Leoš Janáček (1924). In Příběhy věcí. 100 artefaktů za posledních 100 let. 1. vydání. Praha: Labyrint, 2017, s. 28-31. Magnus art. ISBN 978-80-87260-90-6. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. "Došli jsme k základním principům." Dalibor Chatrný a skladatelé (přátelství, spolupráce, tvorba). In Pomajzlová, Alena. Prostory Dalibora Chatrného. Sborník textů k dílu autora. Brno: Spolek přátel Domu umění města Brna, 2017, s. 47-52. ISBN 978-80-270-3278-5. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček : Sinfonietta. Critical edition of the full score. Study score. Wien: Universal Edition, 2017, 189 s. UE 36 503. ISBN 978-3-7024-7460-7. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček : Sinfonietta. Critical edition of the full score. Vídeň: Universal Edition, 2017, 163 s. UE 36 865. ISBN 978-3-7024-7539-0. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Po stopách Leoše Janáčka. Průvodce Brnem. In Po stopách Leoše Janáčka. Průvodce Brnem. Brno: TIC BRNO, 2017, 159 s. ISBN 978-80-906035-8-5. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. In the foootsteps of Leoš Janáček. Brno City Guide. In In the foootsteps of Leoš Janáček. Brno City Guide. Brno: TIC BRNO, 2017, 159 s. ISBN 978-80-906035-9-2. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Osud : tři obrazy románové od Fedory Bartošové. 1. vydání. Praha: Bärenreiter, 2016, 463 s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada A, sv. 5. ISBN 979-0-260-10738-0. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček : Věc Makropulos. Klavírní výtah. Wien: Universal Edition, 2016, 334 s. UE 34612. ISBN 979-0-00-808699-1. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček : Věc Makropulos. Orchestrální partitura. Wien: Universal Edition, 2016, 636 s. UE 36511. ISBN 979-0-00-808753-0. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Marsch der Blaukehlchen für Piccoloflöte und Klavier. Urtext. In Leoš Janáček: Marsch der Blaukehlchen für Piccoloflöte und Klavier. Urtext. München: G. Henle Verlag, 2016, s. 1-8. ISBN 979-0-201-81143-7. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček : Zápisník zmizelého : pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír. 1. vydání. Praha: Bärenreiter, 2016, 70 s. BA 9575. ISBN 979-0-260-10777-9. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkův Zápisník zmizelého. Několik poznámek ke genezi díla a jeho interpretaci. In Jozef Vereš. Hudba - Integrácie - Interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, s. 101-137. ISBN 978-80-558-1022-5. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Stožáry na Volze čněly výše a hladina Volhy byla tak bílá v záři měsíčné jako duše Kátina. In Leoš Janáček : Káťa Kabanová, divadelní program. Brno: Národní divadlo v Brně, 2016, s. 30-45. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčeks "Waldidyll". In Leoš Janáček : Das schlaue Füchslein. Frankfurt: Oper Frankfurt, 2016, s. 17-21. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Edice korespondence Leoše Janáčka. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2016, roč. 48, č. 6, s. 82-84. ISSN 0862-8505. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Pavel Hayek / Mechanické partitury 2. 2016. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T.D. 2016. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Robert Hliněnský / Znění. 2016. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. K problematice edice Janáčkovy opery Věc Makropulos. In Mezinárodní muzikologická konference Janáčkiana 2016, 2.-3. 6. 2016, Ostrava. 2016. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček : Im Nebel. Urtext. In Leoš Janáček : Im Nebel. Urtext. München: G. Henle Verlag, 2016, s. 1-30. Studien-Edition. ISBN 979-0-201-81247-2. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Tajemství Janáčkova klavírního cyklu Jarní píseň (Co ukrývala Janáčkova korespondence). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 51, č. 2, s. 227-232. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2016-2-19. URL Digitální knihovna FF info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkův klavírní cyklus V mlhách a Klub přátel umění v Brně. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Archiv města Brna, 2016, roč. 29, s. 197-212. ISSN 0524-689X. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. O vzniku díla. In Burghauser, Jarmil; Hanuš, Jan. Leoš Janáček: Taras Bulba. Rapsodie pro orchestr. Praha: Bärenreiter Praha, 2015, s. 3-7. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada D, svazek 7. ISBN 979-0-260-10716-8. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Mládí (Jugend). Suite für Blasinstrumente. Urtext. München: G. Henle Verlag, 2015, 70 s. Studien-Edition. ISBN 979-0-201-87093-9. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. "Třeba věřit v lidstvo a velikost lásky!" Několik kapitol o Janáčkově opeře Věc Makropulos. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2015, roč. 47/2015, č. 3, s. 19-45. ISSN 0862-8505. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Proč a jak vznikla Janáčkova Sinfonietta. In Karel Steinmetz, David Kozel a kol. Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku muzikologické konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015, s. 39-46. ISBN 978-80-7464-709-3. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří, Nigel SIMEONE a John TYRRELL. The last great "Czech" conductor. Reminiscences of a friend and colleague. In Charles Mackerras. First published. Woodbridge: The Boydell Press, 2015, s. 149-164, 25 s. ISBN 978-1-84383-966-8. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Devět let práce, dvanáct let čekání. In Její pastorkyňa. Program k operní incenaci. Brno: Národní divadlo Brno, 2015, s. 20-36. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Fotografie Leoše Janáčka ve sbírce Janáčkova archivu Moravského zemského muzea. Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické fotografie. Brno: Národní archiv v Praze a Technické muzeum v Brně, 2015, roč. 14, č. 1, s. 50-59. ISSN 1213-399X. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček a souborné kritické vydání jeho díla. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2015, roč. 47/2015, č. 6, s. 21-37. ISSN 0862-8505. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří, Dana CHATRNÁ a Jiří MACHALICKÝ. Tak teď tu : komplementární svět Dalibora Chatrného. První vydání. Brno: Barrister & Principal, 2015, 431 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-7485-039-4. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Tajemství Janáčkova klavírního cyklu Jarní píseň (Co ukrývala Janáčkova korespondence). In K odkazu Vladimíra Helferta. Muzikologická konference, 18. 11. 2015, ÚHV, FF MU, Brno. 2015. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Proč a jak vznikla Janáčkova Sinfonietta. In XXXII. ročník mezinárodního hudebněvědného kolokvia, Česká hudba a svět, L. Janáček - včera, dnes a zítra, Hudba v regionech - regiony v hudbě, Centrum studií regionální hudební kultury Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. 2014. Článek o mezinárodní muzikologické konferenci Janáčkiana 2014 info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Chytil jsem lišku pro les a smutek pozdních let. Výstava k 90. výročí světové premiéry opery Příhody lišky Bystroušky. 2014. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček a česká hudební věda. In 49. Mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno "Mýtus a a skutečnost české hudební vědy". 2014. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček. Příhody lišky Bystroušky. In Leoš Janáček. Příhody lišky Bystroušky. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, 15 s. ISBN 978-80-7028-428-5. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Ivan Kafka / 7 x v řadě. 2014. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Inge Kosková / Prožitkové záznamy. 2014. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. „Ja, ja, tak to ma byt!“ Několik poznámek k prvnímu nastudování Janáčkových Příběhů lišky Bystroušky v brněnském Národním divadle. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2014, roč. 46/2014, č. 5, s. 51-65. ISSN 0862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Osud. Klavírní výtah. 1. vyd. Praha: Bärenreiter Praha, 2014, 274 s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada A, svazek 5. ISBN 979-0-260-10704-5. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Skladatel-fejetonista. Leoš Janáček. In Petr Zídek. Osobnosti Lidových novin. Životní příběhy lidí, kteří vytvářeli nejstarší český deník (1893-1989). Praha: Euromedia, 2014, s. 23-30. Universum. ISBN 978-80-242-4507-2. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří, John TYRRELL a Miloš ŠTĚDROŇ. Czech Perspectives on Janáček. In Conference Opera Europa. 2014. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Výlety páně Broučkovy. In Výlety páně Broučkovy. Z pražské Vikárky přes Měsíc až k husitům! Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 2014, s. 15-44. Program k operní inscenaci. ISBN 978-80-87650-56-1. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Věc Makropulos. In Věc Makropulos. Brno: Národní divadlo Brno, 2014, s. 22-39. Program k operní inscenaci. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Osud, dílo v mnohém zlomové. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 2, s. 155-190. ISSN 1212-0391. Digitální knihovna FF MU info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkova organizační činnost v Družstvu Národního divadla v Brně. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 1, s. 139-144. ISSN 1212-0391. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Od sokolských Fanfár přes Symfoniettu vojenskou, sletovou až po Sinfoniettu. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2013, roč. 45, č. 5, s. 6-34. ISSN 0862-8505. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkova Glagolská mše a její kořeny. In Cyril a Metoděj - doba, život, dílo. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, s. 95-103. ISBN 978-80-7028-410-0. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Glagolská mše. Partitura. Verze "září 1927". 1. vyd. Praha: Bärenreiter Praha, 2012, 179 s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka. Řada B ; sv. 5-II. ISBN 979-0-260-10531-7. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří, Leoš FALTUS a Martin ZEHN. Leoš Janáček: Glagolská mše. Klavírní výtah. Verze poslední ruky. 1. vyd. Praha: Bärenreiter Praha, 2012, 98 s. Doplňkový svazek SKV DLJ. Řada B ; sv. 5-I. ISBN 979-0-260-10550-8. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Ke genezi Janáčkova kvartetu "Listy důvěrné". Musicologica Brnunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, s. 95-106. ISSN 1212-0391. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Osud, opera v mnohém osudová. Brno: Národní divadlo Brno, 2012, 45 s. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Divadlo nesmí býti lidu komedií. Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně. Brno: Moravské zemské muzeum, Editio Janáček, 2012, 145 s. ISBN 978-80-7028-385-1. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Druhotvary 3. Interpretace partitur Leoše Janáčka. In Druhotvary 3. Interpretace partitur Leoše Janáčka. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, 12 s. ISBN 978-80-7028-395-0. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Druhotvary 3. Interpretace partitur Leoše Janáčka. 2012. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Natálie SÝKOROVÁ. Ivan Chatrný. Louny: Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 2012, 199 s. ISBN 978-80-85051-19-3. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Kompletní kritická edice korespondence Leoše Janáčka. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2011, roč. 43, č. 6, s. 20-30. ISSN 0862-8505. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkovo setkávání s operou před otevřením divadla na Veveří ulici v roce 1884. Musicologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 153-158. ISSN 1212-0391. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Leoš FALTUS. Leoš Janáček: Glagolská mše. Kritická edice. Praha: Bärenreiter Praha, 2011, 199 s. Souborné kritické vydání, řada B, svazek 5-I. ISBN 979-0-260-10530-0. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Glagolská mše. O vzniku díla. In Leoš Janáček: Glagolská mše. Kritická edice. Praha: Bärenreiter Praha, 2011, s. 9-54, 44 s. Souborné kritické vydání, řada B, svazek 5-I. ISBN 979-0-260-10530-0. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Der Mensch Leoš Janáček. Zürich: Opernhaus Zürich, 2011, 4 s. Programmheft, Spielzeit 2010/11. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T.D: RePartitury. 2011. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Morgan O'Hara: Záznamy. 2011. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Vladimíra BRUCHÁČKOVÁ ZÁVODNÁ. Dalibor Chatrný & Radek Kratina. 2011. URL info
 • Dalibor Chatrný. Práce z roku 2010. 2011. URL info
 • Julius Zeyer jako nedobrovolný autor textu k Janáčkově operní prvotině Šárka. In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host, Masarykova univerzita, 2011, s. 403-417. ISBN 978-80-7294-346-3. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Dalibor Chatrný: Tak, teď, tu. 2011. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček - člen a činitel Družstva českého národního divadla v Brně. In Stopy minulosti. Věda v Moravském zemském muzeu na prahu třetího tisíciletí. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, s. 237-255. ISBN 978-80-7028-384-4. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Druhotvary 2. Interpretace partitur Leoše Janáčka. In Druhotvary 2. Interpretace partitur Leoše Janáčka. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, 12 s. ISBN 978-80-7028-370-7. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Druhotvary 2. Interpretace partitur Leoše Janáčka. 2010. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček - portrétní fotografie. 2010. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Dalibor Chatrný: Slovem. 2010. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Hudební život na Moravě v 19. a 20. století. In Poklady Moravy. Příběh jedné historické země. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, s. 259-272. Poklady Moravy. ISBN 978-80-7028-371-4. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Inez Tuschnerová: Kostýmní návrhy (práce pro divadlo z let 1952-2010). 2010. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Šárka in the eyes of Czech composers, attractive as well as ill-favoured. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica- Aesthetica. Musicologica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2010, Neuveden, č. 12, s. 263-271, 8 s. ISSN 1212-1193. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Českým skladatelům přitažlivá i odpudivá Šárka. In Zdeněk Fibich, středoevropský skladatel konce 19. století. 2010. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Předmluva. Ke vzniku díla. In Leoš Janáček: Mládí. Dechový sextet. Bärenreiter Urtext. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2010, s. III-IX, 7 s. Souborné kritické vydání děl LJ, řada E, sv.6. ISBN 979-0-260-10476-1. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Káťa Kabanová. Několik poznámek ke genezi a recepci opery. Praha: Národní divadlo, 2010, 10 s. divadelní program. ISBN 978-80-7258-338-6. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Výlet pana Broučka do Měsíce, Janáčkem opuštěná burleska. Brno: Národní divadlo Brno, 2010, 36 s. divadelní program. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. From tiny sketches to a hat. Londýn: Royal Opera House Covent Garden, 2010, 7 s. divadelní program. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkova operní burleska Výlet pana Broučka do Měsíce. Hudební rozhledy : měsíčník pro hudební kulturu. Praha: Společnost Hudební rozhledy, 2010, roč. 63, č. 9, s. 52-53. ISSN 0018-6996. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Šárka, vysmívaná i obdivovaná Janáčkova prvotina. Hudební rozhledy : měsíčník pro hudební kulturu. Praha: Společnost Hudební rozhledy, 2010, roč. 63, č. 10, s. 46-48. ISSN 0018-6996. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáček a česká estetika - II. díl. Opus musicum. Brno: Opus musicum,obecně prospěšná společnost, 2010, roč. 42, č. 1, s. 51-65. ISSN 0862-8505. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Ke genezi a premiéře Janáčkovy Glagolské mše. Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 263-280. ISSN 1212-0391. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Kritická edice klavírního výtahu. Vídeň: Universal Edition, 2010, 224 s. UE 33550. ISBN 978-3-7024-6843-9. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Kritická edice partitury. Vídeň: Universal Edition, 2010, 457 s. UE 34126. ISBN 978-3-7024-6763-0. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Výlety páně Broučkovy. Vývoj dramaturgické koncepce opery. Musicologica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2009, roč. 2007-2008, H42-43, s. 53-58. ISSN 1212-0391. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Henry Cowell a Brno. Příspěvek k brněnským meziválečným kontaktům s představiteli světové avantgardy. In Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 217-223. Musicologica Brunensia, 44, 2009, 1-2. ISBN 978-80-210-4992-5. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáček a česká estetika, 1. díl. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2009, roč. 41/2009, č. 6, s. 10-16. ISSN 0862-8505. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Varhanní skladby. Ke vzniku díla. Předmluva. In Leoš Janáček: Varhanní skladby. 2009. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2009, s. III-VI, 4 s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, F/2. ISBN 979-0-260-10424-2. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Ke vzniku díla (předmluva). In Leoš Janáček: Skladby pro violoncello a klavír (česky, německy, anglicky). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2008, 16 s. Urtext, BA 9509. ISBN 979-0-260-10384-9. URL URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Kritická edice partitury. Praktické vydání. Vídeň: Universal Edition, 2008, 443 s. UE 33548. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Kritická edice klavírního výtahu. Praktické vydání. Vídeň: Universal Edition, 2008, 210 s. UE 33550. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Jaká má být opona aneb požadavek umění ideového a stranického není provincionalismus. Opus musicum. Brno: Opus Musicum, o.p.s., 2008, roč. 40/2008, č. 5, s. 24-32. ISSN 0862-8505. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Od studentských kresbiček k světově proslulé opeře. In Příhody lišky Bystroušky. Program k inscenaci opery. Brno: Národní divadlo Brno, 2008, s. 4-30, 26 s. divadelní program. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáček jako repertoárový autor u nás i ve světě. In Leoš Janáček regionální a světový. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008, s. 125-130. ISBN 978-80-7329-196-9. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Svatava PŘIBÁŇOVÁ. Leoš Janáček ve fotografiích. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, 405 s. Kompletní fotografická ikonografie. ISBN 978-80-7028-327-1. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Ke genezi Janáčkovy opery Věc Makropulos. In Věc Makropulos. Program k inscenaci opery. Praha: Národní divadlo Praha, 2008, s. 40-49. divadelní program. ISBN 978-80-7258-296-9. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Druhotvary. Interpretace partitur Leoše Janáčka. In Druhotvary. Interpretace partitur Leoše Janáčka. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, 12 s. ISBN 978-80-7028-330-1. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří, Jiří FUKAČ a Bedřich HAVLÍK. Leoš Janáček: Skladby pro violoncello a klavír (kritická edice). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2008, 65 s. Urtext, BA 9509. ISBN 979-0-260-10384-9. URL URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Korespondence Leoše Janáčka. Ediční zpracování fondu uloženého v Oddělené dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. 2007. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Několik poznámek k instrumentačním zvláštnostem Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 242-248. ISBN 978-80-210-4270-4. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. "Tak to určuji pro naši velkou lásku z vděčnosti." IV. Sepsání Janáčkovy závěti, soupis a stanovení hodnoty pozůstalosti a naplnění skladatelovy poslední vůle. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2007, roč. 39, č. 1, s. 20-23. ISSN 0862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáček´s finances III. 1915 -18. In TYRRELL, John. Janáček: Years of a Life. Volume II (1914 – 1928) Tsar of the forest. Londýn: Faber and Faber, 2007, s. 305-309. sv. 2. ISBN 0-571-23667-7. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáček´s finances IV. 1919 -28. In TYRRELL, John. Janáček: Years of a Life. Volume II (1914 – 1928) Tsar of the forest. Londýn: Faber and Faber, 2007, s. 632-644. sv. 2. ISBN 0-571-23667-7. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáček´s finances V. Janáček´s estate and last will. In TYRRELL, John. Janáček: Years of a Life. Volume II (1914 – 1928) Tsar of the forest. Londýn: Faber and Faber, 2007, s. 902-908. sv. 2. ISBN 0-571-23667-7. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Ke vzniku díla. Předmluva (česky, anglicky, německy). In Leoš Janáček: Skladby pro housle a klavír. Kassel: Editio Bärenreiter, 2007, s. 3-22. Urtext. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Poznámky k připravované edici korespondence Leoše Janáčka. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2007, roč. 39, č. 6, s. 16-18. ISSN 0862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří, Leoš FALTUS, Eva DRLÍKOVÁ a Svatava PŘIBÁŇOVÁ. Leoš Janáček; Teoretické dílo I. Brno: Editio Janáček, 2007, 714 s. sv. 1. ISBN 978-80-904052-0-2. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Ke genezi Janáčkovy nejproslulejší opery. In Leoš Janáček: Její pastorkyňa. Brno: Národní divadlo v Brně, 2006, s. 4-31. divadelní program. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Její pastorkyňa aneb jablko sváru. In Leoš Janáček: Její pastorkyňa. Brno: Národní divadlo v Brně, 2006, s. 32-41, 9 s. divadelní program. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. "...tak ať na to mám." III. Ekonomická situace Leoše Janáčka v období 1919-1928. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, č. 6, s. 23-28. ISSN 0862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. "Pak má opera uživit skladatele!" II. Ekonomická situace Leoše Janáčka v období 1904-1918. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, č. 5, s. 17-21. ISSN 0862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. "Měl jsem jit k sv. biřmování, ale že žadne šaty nemam, zase nemužu jit" I. Ekonomická situace Leoše Janáčka do roku 1903. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, č. 4, s. 25-28. ISSN 0862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáček's finance I: to 1903. In TYRRELL, John. Janáček, Years of a Life, Volume 1 (1854-1914). The Lonely Blackbird. Londýn: Faber and Faber, 2006, s. 517-523. sv. 1. ISBN 978-0-571-17538-3. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáček's finance II: (1904-14). In TYRRELL, John. Janáček, Years of a Life, Volume 1 (1854-1914). The Lonely Blackbird. Londýn: Faber and Faber, 2006, s. 829-832. sv. 1. ISBN 978-0-571-17538-3. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Svatava PŘIBÁŇOVÁ. Dodatek. Janáčkův archiv Moravského zemského muzea. In ORT, Jiří. Pozdní divoch. Láska a život Leoše Janáčka v operách a dopisech. Brno: Mladá fronta, 2006, s. 244-246. edice. ISBN 80-204-1256-5. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Po zarostlém chodníčku. Ke vzniku díla. Předmluva (česky, anglicky, německy). In Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku. Kassel: Editio Bärenreiter, 2006, s. 3-20. Urtext. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Několik slov k problému kritické edice Glagolské mše. In SÝKORA, Pavel a Lucie PELÍŠKOVÁ. Fenomén Janáček včera a dnes. Sborník z mezinárodní hudebně vědné konference. Konzervatoř Brno 2004. Praha: Editio Conservatorium Brunense, vol. I, konzervatoř Brno, Togga, 2006, s. 63-68. ISBN 80-87005-00-7. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Matěj Brouček a Max Brod. Několik poznámek ke vztahu Maxe Broda k Janáčkově nejrozsáhlejší hudebnědramatické kompozici. In MACEK, Petr. Musicologica brunensia, sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity, řada hudebněvědná. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 315-323. ISBN 80-210-3965-5. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Výlety páně Broučkovy na scéně brněnského Národního divadla v meziválečném období. Několik poznámek k proměnám skladatelova nejrozsáhlejšího hudebnědramatického díla. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2005, roč. 37/2005, č. 6, s. 22-27. ISSN 0862-8505. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. 1. X. 1905 - mýtus a skutečnost Janáčkem zničené skladby. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2005, roč. 37/2005, č. 3, s. 23-27. ISSN 0862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Firkušný - spoluzakladatel janáčkovské badatelské tradice. In Musicologica brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905-2005. Praha: Konias Latin Press, 2005, s. 128-131. ISBN 80-86791-28-9. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. 1. X. 1905 - Mýtus a skutečnost Janáčkem zničené skladby (předmluva, česky, německy, anglicky). In Leoš Janáček: 1. X. 1905, "Sonáta" pro klavír. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2005, s. 3-6. Urtext, BA 9501. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Ke vzniku díla (předmluva). In Leoš Janáček: V mlhách (česky, německy, anglicky). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2005, s. 3-5. Urtext, BA 9500. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Heslo: Jaromír Podešva. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Kassel: Bärenreiter, 2005, s. 704-705. sv. 13. ISBN 3-7618-1133-0. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Heslo: Zdeněk Pololáník. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Kassel: Bärenreiter, 2005, s. 743-744. sv. 13. ISBN 3-7618-1133-0. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Heslo: Vilém Petrželka. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Kassel: Bärenreiter, 2005, s. 439-440. sv. 13. ISBN 3-7618-1133-0. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Heslo: Theodor Schaefer. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Kassel: Bärenreiter, 2005, s. 1158-1159. sv. 14. ISBN 3-7618-1110-1. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Recenze: Dalibor Chatrný. Monografie. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2005, roč. 37/2005, č. 2, s. 51. ISSN 00862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Recenze CD: Beno Blachut. M. P. Musorgskij, A. Dvořák. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2005, roč. 37/2005, č. 4, s. 55. ISSN 00862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Za blázna mne tedy zase měli... O prvním nastudování Výletů páně Broučkových v pražském Národním divadle. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2004, roč. 36/2004, č. 2, s. 8-17. ISSN 0862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Několik slov ke vzniku Její pastorkyně. In Leoš Janáček: Její pastorkyňa. Brno: Národní divadlo v Brně, 2004, s. 4-26. divedelní program. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Recenze CD: Bohuslav Martinů: Mirandolina. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2004, roč. 36/2004, č. 4, s. 47. ISSN 00862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Kritické edice díla Leoše Janáčka. Acta Musicologica. Brno: Český hudební fond, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1-1. ISSN 1214-5955. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Několik slov k problémům kritické edice Glagolské mše. In Muzikologická konference Fenomén Janáček včera a dnes. 2004. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. O vzniku opery Káťa Kabanová. In Leoš Janáček: Káťa Kabanová. Brno: Národní divadlo v Brně, 2003, s. 4-25. divadelní program. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Hledání námětu. In Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy. Praha: Národní divadlo v Praze, 2003, s. 20-23. divadelní program. ISBN 80-7258-136-8. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Pravý výlet pana Broučka do Měsíce. In Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy. Praha: Národní divadlo v Praze, 2003, s. 25-33. divadelní program. ISBN 80-7258-136-8. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Výlet pana Broučka do XV. století - vznik bilogie. In Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy. Praha: Národní divadlo v Praze, 2003, s. 34-39. divadelní program. ISBN 80-7258-136-8. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Nakladatelé. In Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy. Praha: Národní divadlo v Praze, 2003, s. 43-45. divadelní program. ISBN 80-7258-136-8. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. První nastudování v Národním divadle v Praze. In Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy. Praha: Národní divadlo v Praze, 2003, s. 46-56. divadelní program. ISBN 80-7258-136-8. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Samostatný Výlet pana Broučka do Měsíce - verze brněnského nastudování. In Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy. Praha: Národní divadlo v Praze, 2003, s. 58-59. divadelní program. ISBN 80-7258-136-8. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Další osudy opery. In Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy. Praha: Národní divadlo v Praze, 2003, s. 60-61. divadelní program. ISBN 80-7258-136-8. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkova satira ve Výletech páně Broučkových. In Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy. Praha: Národní divadlo v Praze, 2003, s. 62-64. divadelní program. ISBN 80-7258-136-8. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Instrumentační zvláštnosti Výletů páně Broučkových. In Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy. Praha: Národní divadlo v Praze, 2003, s. 65-66. divadelní program. ISBN 80-7258-136-8. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Několik slov k edici opery a novému nastudování. In Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy. Praha: Národní divadlo v Praze, 2003, s. 72. divadelní program. ISBN 80-7258-136-8. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Výlet pana Broučka do Měsíce (editor). Vídeň-Brno: Universal Edition-Editio Moravia, 2003, 344 s. kritická edice, klavírní výtah UE 32436/EM 115203. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Výlet pana Broučka do XV. století (editor). Vídeň: Universal Edition, 2003, 450 s. kritická edice, partitura, UE 32898. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkova operní prvotina. In Leoš Janáček: Šárka. Brno: Národní divadlo v Brně, 2002, s. 5-18. divadelní program. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Zeyerova Šárka a dívčí válka v české opeře. In Leoš Janáček: Šárka. Brno: Národní divadlo v Brně, 2002, s. 19-21. divadelní program. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Ženské sbory (editor). Brno: Editio Janáček, 2002, 126 s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, C/3. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Monika HOLÁ. Jak vypadala původní premiéra Janáčkovy opery Věc Makropulos. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2001, roč. 33/2001, č. 2, s. 31-39. ISSN 00862-8505. URL info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Předmluva ke kritické edici opery (česky, německy, anglicky). In Leoš Janáček: Šárka. Vídeň - Brno: Universal Edition - Editio Moravia, 2001, s. I-XI, 11 s. kritická edice - klavírní výtah, UE 31656-EM 7820. ISBN 3-7024-1234-4. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. O vzniku děl (předmluva ke kritickému vydání, česky, anglicky, německy, francouzsky). In Leoš Janáček: Ženské sbory. Brno: Editio Janáček, 2001, s. VII-VIII, 2 s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, C/3. ISBN 66051-177-0. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Recenze: Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2001, roč. 33/2001, č. 4, s. 69. ISSN 00862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Šárka (editor). Vídeň - Brno: Universal Edition - Edition Moravia, 2001, 1-418. kritická edice - partitura, UE 31654-EM 74200. ISBN 3-7024-1234-4. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Předmluva ke kritickému vydání (česky, anglicky, německy). In Leoš Janáček: Šárka. Vídeň-Brno: Universla Edition-Editio Moravia, 2001, s. I-XXXVI, 37 s. partitura. ISBN 3-70-24-1234-4. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Zrod a osud Janáčkovy operní prvotiny. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2000, roč. 32/2000, č. 4, s. 33-52. ISSN 00862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Recenze CD: Magdalena Kožená. Love Songs. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2000, roč. 32/2000, č. 5, s. 56. ISSN 00862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Recenze: Marie Trkanová: Paměti: Zdenka Janáčková. Opus musicum Hudební revue. Brno, 1999, roč. 31-1999, č. 6, s. 53-54. ISSN 00862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Recenze CD: Vítězslava Kaprálová, portrét skladatelky. Opus musicum Hudební revue. Brno, 1999, roč. 31/1999, č. 4, s. 49-50. ISSN 00862-8505. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří a Petra SIMBARTLOVÁ. Heslo: Sonáta. In Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 854-859. ISBN 80-7058-462-9. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Recenze: Znovuobjevení Krásovy opery "Zásnuby ve snu". Opus musicum Hudební revue. Brno, 1995, roč. 27/1995, č. 1, s. XIV-XV, 2 s. ISSN 00862-8505. info

25. 4. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info