Mgr. Jan Čech, Ph.D.

odborný asistent – Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání


kancelář: pav. 06/02036
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3219
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jan Čech, Ph.D., nar. 1982 v Brně, ženatý.
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta MU
  Ústav fyzikální elektroniky
  Kotlářská 267/2
  611 37 Brno

  Pedagogická fakulta MU
  Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání
  Poříčí 623/7
  603 00 Brno
Současná pozice
 • PřF MU: Výzkumník II (Researcher II)
  PdF MU: Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006 - 2013: Ph.D., Fyzika plazmatu, PřF MU, Brno, "Studium vlivu vnějších podmínek na vlastnosti difúzního koplanárního povrchového bariérového výboje"
 • 2001 - 2006: Mgr., Fyzika plazmatu, PřF MU, Brno, "Porovnávací studium vlivů parametrů výboje na vlastnosti plazmatu koplanárního bariérového výboje"
 • 2001 - 2004: Bc., Fyzika, PřF MU, Brno, "Využití objemového barierového výboje pro depozici tenkých ochranných vrstev"
Přehled zaměstnání
 • 2018 - dosud: PdF MU, odborný asistent
 • 2012 - dosud: PřF MU, výzkumný pracovník
 • 2010 - 2012 : PřF MU, manažer pro koordinaci a správu projektů
Pedagogická činnost
 • PřF MU:
 • F2070 Elektřina a magnetismus
 • F5180 Měřící technika
 • F9180 Diagnostické metody 2
 • F9200 Plazma a environmentální technologie
 • PdF MU:
 • FC1006 Elektřina a magnetismus
 • FC1007 Cvičení z elektřiny a magnetismu
 • FC1011 Optika
 • FC1013 Fyzika atomu a mikrosvěta
 • FC1016 Fyzikální repetitorium
 • FC2004 Úvod do studia pevných látek a polovodiče
Vědeckovýzkumná činnost
 • Diagnostika plazmatu a plazmových procesů
 • Optické metody diagnostiky plazmatu (rychlé / ultra-slabé jevy)
 • Plazmové úpravy a charakterizace materiálů
 • Výzkum a vývoj plazmových zdrojů
 • Výzkum výbojů ve vodním prostředí a jejich aplikací
 • Významné projekty:
 • Spektroskopické studium rekombinace povrchového náboje v dielektrických bariérových výbojích (GA13-24635S)
 • Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencieschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre sklo-keramické technológie (Z 2241)
 • Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov (SkloKeram) INT_SK_2020
 • Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (CEPLANT plus) (LO1411)
 • Vzdělávací a kontaktní středisko pro průmyslové nanotechnologické úpravy povrchů (NANOcontact - partnerské sítě) (CZ.1.07/2.4.00/12.0061)
 • Efektivní náhrada niklové vrstvy mosazných komponent užívaných pro styk s pitnou vodou (TH04020036)
 • Hybridní plazmochemická oxidace pro pokročilou dekontaminaci mikropolutantů a dezinfenkci odpadních vod (SS01020006)
 • Zvýšení komerčního potenciálu technologie plazmatem upravené vody v agroprůmyslu ověřením zdravotní nezávadnosti takto ošetřené rostlinné produkce (MUNI/31/06202105/2021)
 • Výzkum fundamentálních interakcí hydrodynamické kavitace a nízkoteplotního plazmatu ke zvýšení dezinfekčních účinků (GA22-11456S)
 • --
 • SCOPUS: h-index: 13, profil autora na SCOPUS
 • WOS: h-index: 12, profil autora na WoS
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2023: Universität Innsbruck, Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik (měsíční výzkumný pobyt, 11/2023)
 • 2018: Institute of Physics, Belgrade (2 týdenní stáž, 5/2018)
 • 2015: Institute of Physics, Belgrade (2 týdenní stáž, 3/2015)
 • 2008: Universität Innsbruck, Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik (měsíční studijní stáž, 7/2008)
 • 1. 7. 2008 – 31. 7. 2008: University of Innsbruck, Innsbruck, AUT
Universitní aktivity
 • 2005 - 9/2011: Akademický senát PřF MU
 • 2007 - 12/2011: Akademický senát MU
 • 2007 - 9/2011: Disciplinární komise PřF MU
Vybrané publikace
 • RUDOLF, Pavel, František POCHYLÝ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Jan ČECH a Blahoslav MARŠÁLEK. DEVICE FOR TREATMENT OF LIQUIDS AND THE METHOD OF TREATMENT OF LIQUIDS WITH USE OF THIS DEVICE. 2023. Online repository of Israel Patent Office info
 • PIJÁKOVÁ, Barbora, Zbyněk VORÁČ a Jan ČECH. Plazmová tryska. 2022. URL info
 • ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ a Oldřich JŮZA. Plazmatem upravenou vodou ošetřené rostliny s vyhodnoceným vlivem aplikace na zdravotní nezávadnost a kvalitu konzumních částí. 2022. info
 • ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Lubomír PROKEŠ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ a Blahoslav MARŠÁLEK. Mass Production of Plasma Activated Water: Case Studies of Its Biocidal Effect on Algae and Cyanobacteria. Water. Basel: MDPI, roč. 12, č. 11, s. 1-18. ISSN 2073-4441. doi:10.3390/w12113167. 2020. URL info
 • MAZÁNKOVÁ, Věra, Pavel SŤAHEL, Petra MATOUŠKOVÁ, Antonín BRABLEC, Jan ČECH, Lubomír PROKEŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Marián LEHOCKÝ, Kadir OZALTIN, Petr HUMPOLÍČEK a David TRUNEC. Atmospheric Pressure Plasma Polymerized 2-Ethyl-2-oxazoline Based Thin Films for Biomedical Purposes. Polymers. Basel: MDPI, roč. 12, č. 11, s. 1-15. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym12112679. 2020. URL info
 • ČECH, Jan, Zdeněk NAVRÁTIL, Michal ŠTIPL, Tomáš MORÁVEK a Jozef RÁHEĽ. 2D-resolved electric field development in helium coplanar DBD: spectrally filtered ICCD camera approach. Plasma Sources Science and Technology. IOP Pub., roč. 27, č. 10, s. 105002-105014. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/aade41. 2018. URL info
 • ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ a Pavel SŤAHEL. PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE A DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK. In Ing. Kamila Lunerová, Ph. D. Sborník abstraktů z 3. ročníku odborné konference Hazmat Protect 2018 + DVD s celými články. Kamenná, Česká republika: SÚJCHBO, v. v. i. s. 29-41. ISBN 978-80-270-4852-6. 2018. info
 • ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ a Pavel SŤAHEL. PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE A DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK. In 3. ročník vědecké konference o ochraně proti CBRN látkám HAZMAT PROTECT 2018. ISBN 978-80-270-4852-6. 2018. info
 • KRUMPOLEC, Richard, Jan ČECH, Jana JURMANOVÁ, Pavol ĎURINA a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma etching of silicon dioxide using diffuse coplanar surface barrier discharge generated in pure hydrogen. Surface & coatings technology. LAUSANNE, SWITZERLAND: Elsevier, roč. 309, January, s. 301-308. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2016.11.036. 2017. URL info
 • ČECH, Jan, Zdeněk BONAVENTURA, Pavel SŤAHEL, Miroslav ZEMÁNEK, Hana DVOŘÁKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Wide-pressure-range coplanar dielectric barrier discharge: Operational characterisation of a versatile plasma source. Physics of Plasmas. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, roč. 24, č. 1, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1070-664X. doi:10.1063/1.4973442. 2017. info
 • ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Mirko ČERNÁK, Nevena PUAČ, Nenad SELAKOVIĆ a Zoran Lj. PETROVIĆ. Mass spectrometry of diffuse coplanar surface barrier discharge: influence of discharge frequency and oxygen content in N2/O2 mixture. The European Physical Journal D. New York: Springer, roč. 71, č. 2, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1434-6060. doi:10.1140/epjd/e2016-70607-5. 2017. info
 • NAVRÁTIL, Zdeněk, Tomáš MORÁVEK, Jozef RÁHEĽ, Jan ČECH, Ondřej LALINSKÝ a David TRUNEC. Diagnostics of pre-breakdown light emission in a helium coplanar barrier discharge: the presence of neutral bremsstrahlung. Plasma Sources Science and Technology. Bristol, England: IOP PUBLISHING LTD, roč. 26, č. 5, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/aa66b5. 2017. URL info
 • ČECH, Jan, Zdeněk NAVRÁTIL, Tomáš MORÁVEK a Jozef RÁHEĽ. Fast measurement of 2D resolved E/N in helium coplanar dielectric barrier discharge. In PAPN 2017 „Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2017“. 2017. info
 • RÁHEĽ, Jozef, Zsolt SZALAY, Jan ČECH a Tomáš MORÁVEK. On spatial stabilization of dielectric barrier discharge microfilaments by residual heat build-up in air. The European Physical Journal D. roč. 70, č. 4, s. "nestrankovano", 7 s. ISSN 1434-6060. doi:10.1140/epjd/e2016-70061-5. 2016. URL info
 • MORÁVEK, Tomáš, Jan ČECH, Zdeněk NAVRÁTIL a Jozef RÁHEĽ. Pre-breakdown phase of coplanar dielectric barrier discharge in helium. The European Physical Journal Applied Physics. roč. 75, č. 2, s. "nestrankovano", 5 s. ISSN 1286-0042. doi:10.1051/epjap/2016150538. 2016. info
 • JIRÁSEK, Vít, Jan ČECH, Halyna KOZAK, Anna ARTEMENKO, Mirko ČERNÁK a Alexander KROMKA. Plasma treatment of detonation and HPHT nanodiamonds in diffuse coplanar surface barrier discharge in H2/N2 flow. physica status solidi a. roč. 213, č. 10, s. 2680-2686. ISSN 1862-6300. doi:10.1002/pssa.201600184. 2016. URL info
 • SKÁCELOVÁ, Dana, Dušan KOVÁČIK, Tomáš HOMOLA, Jan ČECH a Mirko ČERNÁK. Surface Modification of Paper and Paperboards Using Atmospheric Pressure Plasma. In Margaret Parker. Atmospheric pressure plasmas: Processes, technology and applications. New York: Nova Science Publishers, Inc. s. 227-236. NA. ISBN 978-1-63485-180-0. 2016. URL info
 • DVOŘÁKOVÁ, Hana, Michal ŠTIPL, Jan ČECH, Jana JURMANOVÁ a Pavel SŤAHEL. FAST LOW-COST HYDROPHYLISATION OF SURFACES USING PLASMA POLYMERISATION. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistrywith joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatment. Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita; Jednota českých matematiků a fyziků. s. 294-296. ISBN 978-80-210-8318-9. 2016. URL info
 • DUGÁČEK, Ján, Pavel SŤAHEL, Jan ČECH a Jana JURMANOVÁ. WIDE-PRESSURE-RANGE COPLANAR DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE FOR HYDROCARBON CONTAMINATION REMOVAL IN SCANNING ELECTRON MICROSCOPY. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistrywith joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatment. Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita; Jednota českých matematiků a fyziků. s. 287-290. ISBN 978-80-210-8318-9. 2016. URL info
 • RÁHEĽ, Jozef, Jan ČECH a Tomáš MORÁVEK. A TREATISE ON THE DIFFUSIVENESS OF DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistrywith joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatment. Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita; Jednota českých matematiků a fyziků. s. 92-96. ISBN 978-80-210-8318-9. 2016. URL info
 • ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge in Artificial Air: Statistical Behaviour of Microdischarges. Open Chemistry. DE GRUYTER OPEN, roč. 13, č. 1, s. 528-540. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0062. 2015. Open Chemistry - web page info
 • KELAR, Jakub, Jan ČECH a Pavel SLAVÍČEK. Energy efficiency of planar discharge for industrial applications. Acta Polytechnica. ČVUT, roč. 55, č. 2, s. 109-112. ISSN 1210-2709. doi:10.14311/AP.2015.55.0109. 2015. URL info
 • KROMKA, Alexander, Jan ČECH, Halyna KOZAK, Anna ARTEMENKO, Tibor IŽÁK, Jan ČERMÁK, Bohuslav REZEK a Mirko ČERNÁK. Low-Temperature hydrogenation of diamond nanoparticles using diffuse coplanar surface barrier discharge at atmospheric pressure. physica status solidi (b). Berlin: J. Wiley, roč. 252, č. 11, s. 2602-2607. ISSN 0370-1972. doi:10.1002/pssb.201552232. 2015. info
 • RÁHEĽ, Jozef, Jan ČECH a Tomáš MORÁVEK. Striated Patterns in Coplanar Barrier Discharge. In Jan Čech, Pavel Souček, Dana Skácelová, Jaroslav Hnilica. Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015, Book of Contributed Papers. 1st edition. Brno: Masarykova univerzita. s. 55-59. ISBN 978-80-210-8053-9. 2015. info
 • ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Hana DVOŘÁKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge: Influence of Gas Humidity on Plasma Parameters. Plasma Physics and Technology. roč. 2, č. 3, s. 304-307. ISSN 2336-2626. 2015. info
 • PRYSIAZHNYI, Vadym, Antonín BRABLEC, Jan ČECH, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Generation of Large-Area Highly-Nonequlibrium Plasma in Pure Hydrogen at Atmospheric Pressure. Contributions to Plasma Physics. roč. 54, č. 2, s. 138-144. ISSN 0863-1042. doi:10.1002/ctpp.201310060. 2014. Permanent hydrophilization of outer and inner surfaces of polytetrafluoroethylene tubes using ambient air plasma generated by surface dielectric barrier discharges info
 • PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC, Jan ČECH a Mirko ČERNÁK. Permanent hydrophilization of outer and inner surfaces of polytetrafluoroethylene tubes using ambient air plasma generated by surface dielectric barrier discharges. Applied Physics Letters. AIP Publishing, roč. 105, č. 15, s. 1-3. ISSN 0003-6951. doi:10.1063/1.4898134. 2014. URL info
 • ČECH, Jan, Miroslav ZEMÁNEK, Pavel SŤAHEL, Hana DVOŘÁKOVÁ a Mirko ČERNÁK. INFLUENCE OF SUBSTRATE THICKNESS ON DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE PROPERTIES. Acta Polytechnica. Prague: Czech Technical University in Prague, roč. 54, č. 6, s. 383-388. ISSN 1210-2709. doi:10.14311/AP.2014.54.0383. 2014. Acta Polytechnica - web page info
 • ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Pavel SLAVÍČEK. DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE IN NITROGEN: MICRODISCHARGES STATISTICAL BEHAVIOR. Acta Polytechnica. Praha: The Czech Technical University in Prague, roč. 53, č. 2, s. 127-130. ISSN 1210-2709. 2013. URL info
 • ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ a Pavel SŤAHEL. Diagnostics of Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge Operated in Artificial Air Working Gas: Basic Results. Chem. listy. Praha, roč. 106, (S), s. s1435-s1438, 4 s. ISSN 0009-2770. 2012. info
 • SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jan ČECH, Zdeněk NAVRÁTIL a Petr KLOC. Deposition and Characterisation of Thin Hydrophobic Layers Using Atmospheric-pressure Surface Barrier Discharge. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, roč. 105, CHLSAC 105, s. 129 - 131. ISSN 0009-2770. 2011. URL info
 • ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL a Zdeněk NAVRÁTIL. The influence of electrode gap width on plasma properties of diffuse coplanar surface barrier discharge in nitrogen. The European Physical Journal D. New York: Springer Verlag, roč. 54/2009, č. 2, s. 259-264. ISSN 1434-6060. 2009. info
 • VRAJOVÁ, Jitka, Lenka CHALUPOVÁ, Ondřej NOVOTNÝ, Jan ČECH, František KRČMA a Pavel SŤAHEL. Removal of paper microbial contamination by atmospheric pressure DBD discharge. The European Physical Journal D. New York: Springer Verlag, roč. 54/2009, č. 2, s. 233-237. ISSN 1434-6060. 2009. info
 • SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří BURŠÍK, Jan ČECH, Jan JANČA a Mirko ČERNÁK. Hydrophylisation of non-woven polypropylene textiles using atmospheric pressure surface barrier discharge. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Bucharest: INOE & INFM, roč. 10, č. 1, s. 213-218. ISSN 1454-4164. 2008. info
 • ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL a Mirko ČERNÁK. Space and Time Resolved Optical Emission Spectroscopy of Diffuse Surface Coplanar Barrier Discharge in Nitrogen. Chemické Listy, II Central European Symposium on Plasma Chemistry 2008. roč. 2008, č. 102, s. s1348-s1351, 4 s. ISSN 1803-2389. 2008. info
 • VRAJOVÁ, Jitka, Lenka CHALUPOVÁ, Jan ČECH, František KRČMA a Pavel SŤAHEL. PAPER STERILIZATION BY ATMOSPHERIC PRESSURE DBD DISCHARGE. Chemické Listy, II Central European Symposium on Plasma Chemistry 2008. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, Czech Republic, roč. 1, č. 16, s. 1445-1449. ISSN 1803-2389. 2008. info
 • LEHOCKÝ, Marian, Pavel SŤAHEL, Marek KOUTNÝ, Jan ČECH, Jakub INSTITORIS a Aleš MRÁČEK. Adhesion of Rhodococcus sp. S3E2 and Rhodococcus sp. S3E3 to plasma prepared Teflon-like and organosilicon surfaces. Journal of Materials Processing Technology. Elsevier B.V., roč. 209, č. 6, s. 2871–2875. ISSN 0924-0136. 2008. info
 • ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. The influence of dielectric layer on the plasma parameters of atmospheric pressure coplanar discharge. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia Praha, roč. 56, B, s. 1074-1078. ISSN 0011-4626. 2006. info
 • ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Martin ŠÍRA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, David TRUNEC a Antonín BRABLEC. Enhancement of mechanical properties of PP-HMDSO/HMDSZ films by means of thermal annealing. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, roč. 99, č. 9, s. 444-446. ISSN 0009-2770. 2005. info
 • ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Martin ŠÍRA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, David TRUNEC a Antonín BRABLEC. Thermal stability of coatings prepared in atmospheric pressure glow discharge. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, roč. 2004, č. 54, s. C872-C876, 5 s. ISSN 0011-4626. 2004. info
 • TRUNEC, David, Zdeněk NAVRÁTIL, Pavel SŤAHEL, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan ČECH. Deposition of thin organosilicon polymer films in atmospheric pressure glow discharge. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., roč. 37, č. 15, s. 2112-2120. ISSN 0022-3727. 2004. URL info

25. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info