doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Katedra laboratorních metod


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení VFU Brno
Obor řízení Mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 1. 2017
Datum ukončení řízení 1. 2. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Rezistence bakterií ke klinicky významným antibiotikům: mobilní genetické elementy v šíření rezistence k beta-laktamům a chinolonům
Oponenti habilitační práce doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. (VFU Brno)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. (Státní zdravotní ústav Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 11. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (VFU Brno)
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (LF UP Olomouc)
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D. (2. LF UK a FN Motol)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 12. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info