doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.


Kancelář: pav. 06/01006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7141
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Fyzika plazmatu
Habilitační práce (veřejná část) Dielektrické bariérové výboje a jejich aplikace
Datum zahájení 1. 2. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. (FCH VUT Brno)
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (VUT Brno)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (JčU České Budějovice)
Oponenti prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Anna Záhoranová, CSc. (UKo- Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Ivan Hudec, Ph.D. (STU v Bratislavě)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 5. 2012
Datum zasedání VR fakulty 30. 5. 2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 7. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info