doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.

docent – Aplikovaná plazmochemie


kancelář: pav. 06/02036
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7141
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 2. 2012
Datum ukončení řízení 1. 7. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Dielektrické bariérové výboje a jejich aplikace
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Anna Záhoranová, CSc. (UKo- Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Ivan Hudec, Ph.D. (STU v Bratislavě)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 5. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. (FCH VUT Brno)
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (VUT Brno)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (JčU České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 5. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info