doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.


kancelář: bud. K2/331
Komenského nám. 220/2
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4343
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Stomatologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupkyně přednosty kliniky pro dentální hygienu

Členství v akademických orgánech

Oborová komise Dentistry, Stomatologie
Oborová rada Dentální hygiena
Rada garantů studijních programů Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Stomatologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docentka
kancelář bud. K2/331Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno
telefon 549 49 4343
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 70061
Interní informace Portál MU IS MU