MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.


telefon: 532 23 3797
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika radiologie a nukleární medicínyLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika radiologie a nukleární medicínyLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
telefon 532 23 3797
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 70064
Interní informace Portál MU IS MU