Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - české dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 4. 12. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Vlastníkem práv je Ostravská univerzita.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr. (Archiv hlavního města Prahy)
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
dr hab. Wacław Gojniczek (Slezská univerzita v Katovicích)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info