doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Vedoucí katedry – Katedra sociologie


Kancelář: 3.69
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4025
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor jmenování Sociologie
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 2. 8. 2017
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (Rektorát MU)
Členové prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
prof. PhDr. Juraj Schenk, CSc. (Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 2. 2018
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 11. 5. 2018
Datum zasedání VR MU
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum ukončení

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor habilitace Sociologie
Habilitační práce (veřejná část) Spříznění volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice
Datum zahájení 12. 5. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc (UK - Fakulta sociálních věd, Praha)
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (UK v Praze - Přírodovědecká fakulta)
prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR Praha)
doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. (UP v Olomouci - Filozofická fakulta)
Oponenti prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (UK v Praze - Přírodovědecká fakulta)
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (UK v Praze, Fakulta sociálních věd)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 5. 2009
Datum zasedání VR fakulty 25. 5. 2009
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 9. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info