JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra právní teorie


kancelář: 323B
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3584
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Terezie Smejkalová
Pracoviště
 • Katedra právní teorie
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: JUDr. Právnická fakulta MU
 • 2013: Ph.D. Teoretické právní vědy, Právnická fakulta MU
 • 2009: Bc. Anglický jazyk a literatura, Filosofická fakulta MU
 • 2008: Mgr. Právo a právní věda, Právnická fakulta MU
Přehled zaměstnání
 • 2016 -: odborná asistentka, Katedra právní teorie, Právnická fakulta MU
 • 2015 -: přednášející předmětu "letecké právo", VUT Brno (externí spolupráce)
 • 2015-2016: přednášející předmětu "Letecká legislativa", VŠO, Praha
 • 2013-2016: právník, Odbor civilního letectví, Ministerstvo dopravy České republiky
 • 2011-2013: výzkumý pracovník, Ústav práva a technologií, PrF MU (7th FPP: CONSENT, SMART and RESPECT)
 • 2005-2007: lektor, Jazyková škola Astra
 • 2004-2005: asisitentka osob s mentálním postižením, L'Arche Inverness, Scotland
Pedagogická činnost
 • Teorie práva, Dějiny právního myšlení, Kritická právní teorie, Právo civilního letectví, Normativní systémy v kyberprostoru, Akademické psaní
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020-: Využití metod sociální reprezentace v analýze právních konceptů (GA20-10171S; řešitel)
 • 2017-2019: Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva (GA17-14903S)
 • 2017-2019: Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury (GA17-20645S)
 • 2011-2013: projekty "Sedmého rámce": CONSENT, SMART, RESPECT
Akademické stáže
 • 2019: Universität Vien, AT
 • 2017 a 2018: Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani, PL
 • 2013: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Florencie, IT
Vybrané publikace
 • HARAŠTA, Jakub, Terezie SMEJKALOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jaromír ŠAVELKA, Radim POLČÁK, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Citační analýza judikatury. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 256 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-749-5. 2021. Open Access (ASPI.cz) info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie a Tereza NOVOTNÁ. Exploring the Relation between the Indegree Centrality and Authority Score of a Decision and the Reason for which it was Cited: A Case Study. Masaryk University Journal of Law and Technology. roč. 15, č. 2, s. 225-246. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2021-2-4. 2021. Open access časopisu info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Importance of judicial decisions as a perceived level of relevance. Utrecht Law Review. roč. 16, č. 1, s. 39-56. ISSN 1871-515X. doi:10.36633/ulr.504. 2020. Open access časopisu info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie a Tereza NOVOTNÁ. Exploring the relation between the indegree centrality and authority score of a decision and the reason for which it was cited: A Case Study. In Cyberspace 2020. 2020. info
 • ŠKOP, Martin, Terezie SMEJKALOVÁ a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Právo a literatura: brněnská spojení. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, roč. 158, č. 1, s. 67-85. ISSN 0231-6625. 2019. Open Access časopisu info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Judikatura, nebo precedens? Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, roč. 158, č. 9, s. 852-864. ISSN 0231-6625. 2019. Repozitář MU info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Law for Elites. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Bialystok: De Gruyter Open, roč. 59, č. 1, s. 47-68, 23 s. ISSN 0860-150X. doi:10.2478/slgr-2019-0028. 2019. Open access časopisu info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Legal Performance: Translating into Law and Subjectivity in Law. Tilburg Law Review. roč. 22, 1-2, s. 62-76. ISSN 2211-0046. doi:10.1163/22112596-02201004. 2017. Repozitář MU info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Srozumitelnost práva. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, roč. 2013, č. 5, s. 447-472. ISSN 0231-6625. 2013. URL info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Právní věta a ratio decidendi. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., roč. 2012, č. 5, s. 3-8. ISSN 1802-3843. 2012. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Smrt autora jako cesta k porozumění teleologickému výkladu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, roč. 20, č. 1, s. 84-92. ISSN 1210-9126. 2012. info
 • MYŠKA, Matěj, Terezie SMEJKALOVÁ, Jaromír ŠAVELKA a Martin ŠKOP. Creative Commons and Grand Challenge to Make Legal Language Simple. In Monica Palmirani, Ugo Pagallo, Pompeu Casanovas, Giovanni Sartor. AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. Models and Ethical Challenges for Legal Systems, Legal Language and Legal Ontologies, Argumentation and Software Agents. Berlin, Heidelberg, New York: Springer. s. 271-285. ISBN 978-3-642-35730-5. 2012. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Publikace judikatury a její adresáti. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova Univerzita: Právnická fakulta, roč. 3, č. 6, s. 25-33. ISSN 1804-5383. 2012. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. A Matter of Coherence. In Michał Araszkiewicz, Matěj Myška, Terezie Smejkalová, Jaromír Šavelka, Martin Škop. Law and Literature. Argumentation 2012 Workshop Proceedings. Brno: Masarykova univerzita. s. 31-44. ISBN 978-80-210-6019-7. 2012. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Story-telling in Judicial Discourse. Comparative Legilinguistics. Poland, Neuveden, č. 5, s. 89-103, 14 s. ISSN 2080-5926. 2011. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Forma a diskurs soudního rozhodnutí. Jurisprudence. Wolters Kluwer ČR, a. s., roč. 2010, č. 3, 9 s. ISSN 1802-3843. 2010. info

15. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info