doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra francouzského jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/3003
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3286
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Václava Bakešová,  *1973 v Humpolci,  vdaná, 3 děti
Pracoviště
 • Katedra francouzského jazyka a literatury
  PdF MU Poříčí 9/11, Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
 • vedoucí katedry
 • garantka nabízených programů z oblasti vzdělávání Učitelství
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: doc. na FF MU Brno, obor dějiny konkrétních literatur (románské literatury), habilitační práce: Zobrazení prostoru v díle Marie Noelové, Suzanne Renaudové, Sylvie Germainové a Christiane Singerové
 • 2002: Ph.D. na FF MU Brno, obor románské literatury, dizertační práce: La Conversion de Joris-Karl Huysmans
 • 1996: Mgr. na FF MU Brno, obor francouzština-čeština
Přehled zaměstnání
 • od 2017: vedoucí Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU
 • od 2015: docentka na Katedře francouzského jazyka a literatury PdF MU
 • 2002–2014: odborná asistentka na Katedře francouzského jazyka a literatury PdF MU, Brno (2002-duben 2007: rodičovská dovolená)
 • 2006–2007: spolupráce na projektu EQUAL (Národní centrum pro rodinu, Brno): zpracovávání zadaných témat z oblasti rodinné politiky, rovných příležitostí, péče o děti aj.
 • 1996–2002: asistentka na PdF MU, Brno (1998–2001: rodičovská dovolená)
 • 1994–1995: učitelka na Gymnáziu dr. Aleše Hrdličky v Humpolci (externí výuka)
Pedagogická činnost
 • Francouzská literatura 20. století
 • Současná francouzská literatura – interpretace textů
 • Vybrané kapitoly z francouzské literatury
 • Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím
 • Analýza textu
 • Syntax 1, 2 - přednáška, seminář
 • Jak psát závěrečnou práci
 • Akademické psaní
 • Jazyková cvičení 1-6
 • Praktický jazyk 1-6
 • Vedení bakalářských a diplomových prací
 • Vedení disertačních prací v programu Didaktika cizích jazyků
 • Orientace v oboru Didaktika cizích jazyků
 • Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek
 • Předsedkyně zkušební komise státních závěrečných zkoušek
Vědeckovýzkumná činnost
 • Mezinárodní konference a semináře:
 • 2021:
 • Mezinárodní virtuální konference The Figurativeness of the Language of Mystical Experience Particularities and Interpretations. Univerzita Konštantína Filozofa v Niře. Univerzita Complutense v Madridu. Příspěvek: Poetika smíření ve francouzské literární tvorbě 20. století: od Marie Noëlové k Sylvii Germainové.
 • 2019:
 • 33. mezinárodní konference Francois Mauriac et la Russie. Université municipale, Moscou. Příspěvek: Mauriac et Berdiaeff : quête de la liberté spirituelle de l’homme.
 • Le 23e séminaire de L’École Doctorale Francophone des Pays de Visegrád. Entre tradition et innovation dans les Études françaises en Europe centrale. Univerzita Komenského Bratislava. Příspěvek: La littérature, outil toujours actuel dans l’enseignement du FLE.
 • Mezinárodní konference Le prévisible et l'imprévisible. Perspectives linguistiques, culturelles et didactiques. Université de Pécs. Příspěvek: Interrogations par l'intermédiaire de textes littéraires dans la formation de futurs enseignants de FLE.
 • 2018:
 • Odborný seminář "Marie Noël épistolière"; Association Marie Noël a Collège des Bernardins, Paříž. (moderování semináře)
 • Mezinárodní konference "Rôle de la musique et du chant en Littérature de jeunesse"; PedF Univerzity v Hradci Králové. Příspěvek: La présence de la musique dans les livers d'Éric Orsenna.
 • Mezinárodní konference "Sylvie Germain et les mythes"; Faculté de Lettres, Université Cluj-Napoca, Rumunsko. Příspěvek: Quelques lieux de l’Europe centrale devenus mythiques dans l’œuvre de Sylvie Germain.
 • XIX. mezinárodní setkání romanistů: „Rozmanitost jazyků, kultur a pohledů.“ Česká romanistika v evropském kontextu. FF UPOL, Olomouc. Příspěvek: Geokritický pohled na prostor v románech Sylvie Germainové a Christiane Singerové.
 • Mezinárodní konference (D)écrire les paysages. Institut catholique de Toulouse. Příspěvek: De Moscou a Vladivostok : la suite de paysages dynamiques dans Le monde sans vous de Sylvie Germain.
 • 32. mezinárodní konference « ‘Cher ami…’ L’amitié dans la vie et l’œuvre de François Mauriac », Société Internationale des Études Mauriaciennes, Université Montaigne Bordeaux. Příspěvek: L’amitié dans la souffrance et dans le bonheur du chrétien François Mauriac.
 • 2017:
 • Světový kongres sdružení HERACLES "Promouvoir la langue française et son enseignement en milieu universitaire par le renforcement de la relation formation/emplo"; VŠE Praha, Gallica. Příspěvek: La pertinence de la littérature dans la formation de futurs enseignants de FLE.
 • Mezinárodní konference "Texte de spécialité, texte scientifique à l'université"; Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta. Příspěvek: Comment accompagner les étudiants dans la lecture de différents types de textes ?
 • 31. mezinárodní konference "Écrire c'est agir"; Université Mohammed V, Rabat, Maroko. Příspěvek: Pierre Emmanuel en action pour la liberté des intellectuels de l’Est.
 • 2016:
 • 30. mezinárodní konference "La Vie des écrits : Mauriac aujourd’hui"; Université Montaigne-Montesquieux, Bordeaux, Malagar. Příspěvek: Marie Noel en France et en République tchèque.
 • Mezinárodní konference "Réécritures des mythes, contes et légendes pour l'enfance et la jeunesse"; PedF Univerzity v Hradci Králové. Příspěvek: Quelques personnages mythiques présentés aux jeunes par Michel Tournier.
 • XVIII. Mezinárodní setkání romanistů Česká romanistika v evropském kontextu; FF UP, Olomouc. Příspěvek: Zkvalitňování akademického psaní studentů ve francouzském jazyce na PdF MU.
 • 2015:
 • Mezinárodní konference "Les enjeux du jeu"; PedF Univerzity v Hradci Králové. Příspěvek: L'aventure de la lecture.
 • 29. mezinárodní konference "Les chemins de la création: Francois Mauriac et les autres"; PdF MU, Brno. Příspěvek: L'écriture de la reconciliation dans l'oeuvre de Sylvie Germain.
 • 2014:
 • Mezinárodní konference „Altérité en littérature de jeunesse“; PedF Univerzity v Hradci Králové. Příspěvek: Différentes religions: ouvertures des portes extra-oridnaires.
 • XVII. Mezinárodní setkání romanistů „Česká romanistika v evropském kontextu“; FF UP, Olomouc. Příspěvek: Problematika času a prostoru v teorii geokritiky.
 • 2013:
 • 28. mezinárodní konference "L’écrivain et ses territoires". SIEM a Univerzita Michela de Montaigne, Bordeaux 3, Malagar, Francie. Příspěvek: A propos d’une vie sédentaire: pauvreté et richesse du monde de Marie Noël à travers son œuvre.
 • 2012:
 • 26. Mezinárodní konference "J’avais une parole à transmettre. Création et réceptions : François Mauriac et les autres". PdF MU, Brno. Příspěvek: La fonction créatrice de la parole dans le livre de la Génèse et dans la littérature: les personnages de François Mauriac et de Sylvie Germain.
 • Mezinárodní seminář "École doctorale": Outils théoriques, notions et concepts. Les enjeux méthodologiques en littérature, linguistique, didactique et traductologie; Gallica, FF MU, univerzitní centrum Telč. Příspěvek: Silence et espérance. Éléments chrétiens dans la création littéraire de Marie Noël, Suzanne Renaud et Sylvie Germain.
 • Mezinárodní konference "Culture(s), Langue(s), Identité(s)"; Département d’Études francaises et francophones, Univerzita Pécs, Maďarsko. Příspěvek: Phénomène des conversions au catholicisme parme les intellectuels en France au tournant du XIXe et XXe siècles.
 • 2011:
 • Mezinárodní konference "Figure de l’animal en littérature de jeunesse: un loup de fable ou une espece protégée?" PedF Univerzity v Hradci Králové. Příspěvek: Le rôle de l’animal dans L’encre du poulpe de Sylvie Germain.
 • Mezinárodní konference "Comment raconter tout ce qui n’a pas encore été dit". FF MU, Brno. Příspěvek: La Révolution de velours dans les romans de Sylvie Germain et de Pascale Tison.
 • 2010:
 • Mezinárodní konference "La condition humaine dans la littérature française et francophone"; Polsko, Opole
 • Mezinárodní konference "Dissonance et accord. Paul Claudel et la Bohême. / Nesouzvuk a akord. Paul Claudel v Čechách"; Paříž a Praha
 • Mezinárodní konference "Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II"; Brno
 • Mezinárodní konference "Česká romanistika v evropském kontextu"; Olomouc
 • Mezioborová studentská konference s mezinárodní účastí "Romantismus: Přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele"; Praha
 • 2009:
 • Mezinárodní konference "Autre-autrui-altérité"; Bratislava
 • Mezinárodní konference "L´image et l´imaginaire"; Hradec Králové
 • Mezinárodní konference "Víno jako multikulturní fenomén"; Olomouc
 • Mezinárodní postdoktorská konference "Sujet et subjectivité"; Brno
 • 2008:
 • Mezinárodní konference "Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire" pořádající organizace: PdF MU, Brno. Příspěvek: Amitiés artistiques reliant la France et les pays tcheques (Reynek – Renaud, Claudel – Braunerova.
 • Mezinárodní konference "Espace et Temps", pořádající organizace: FF MU, Brno. Příspěvek: Marie Noël et Sylvie Germain - l'espace et le temps.
 • 2007:
 • Mezinárodní seminář "Huysmans et les romans de la conversion", Institut catholiques Rennes, zaslán příspěvek do sborníku: Joris-Karl Huysmans et Julius Zeyer, un meme cheminement spirituel dans les littératures francaise et tcheque
 • Mezinárodní konference "Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy", pořádající instituce: FF MU, PdF MU, Obec spisovatelů a MZK Brno 2007 (příspěvek: Julius Zeyer a Joris-Karl Huysmans, jejich duchovní zrání a konverze)
 • Mezinárodní konference "Grandeur et décadence de la parole au XXIe siecle", pořádající instituce: FF UP Olomouc 2007 (příspěvek: La parole et le silence. Réflexion sur quelques oeuvres des auteurs d´orientation chrétienne)
 • Mezinárodní semináře pro doktorandy:
 • 2002: Mezinárodní seminář "École doctorale" v Olomouci (pořádající instituce: Univerzita Palackého v Olomouci a GALLICA) s prezentací výsledků doktorandských prací účastníků (příspěvek: La lecture de Joris-Karl Huysmans: de la créativité a la tradition et de la tradition a la créativité)
 • 2001: Mezinárodní doktorský seminář "Méthodologie de la recherche en linguistique et littérature" na Jagelonské univerzitě v Krakově (Polsko) s prezentací výsledků doktorandských prací účastníků (příspěvek: L évolution thématique de l oeuvre de Joris-Karl Huysmans)
 • 2000: Mezinárodní doktorský seminář "Approche du texte, aspects méthodologiques en linguistique et en littérature" s prezentací výsledků doktorandských prací účastníků, místo konání: Český Krumlov, pořádající instituce: Jihočeská univerzita České Budějovice (příspěvek: La conversion de Joris-Karl Huysmans)
 • PROJEKTY:
 • 2021:
 • Účast v projektu Výuka cizích jazyků ve výzkumu. GA MU.
 • 2020:
 • Účast v projektu Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu. GA MU.
 • 2019:
 • Účast v projektu Výzkum učení a vyučování cizím jazykům. GA MU.
 • 2018:
 • Účast v projektu Aktev VII. GA MU.
 • 2016:
 • Projekt FR MU: Inovace předmětu Jak psát závěrečnou práci FJBV_MZP jako možnost zkvalitnění akademického psaní ve francouzském jazyce.
 • 2012:
 • projekt FRVŠ: Vytvoření nového předmětu Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím ve francouzské literatuře 19. a 20. století
 • 2009 - 2011:
 • projekt GA ČR: Křestanske prvky v dile trech francouzskych autorek 20. stoleti (Marie Noel, Suzanne Renaud a Sylvie Germain)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2020:
 • výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ - Institut catholique de Toulouse, Toulouse
 • 2019:
 • výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ na Université de Limoges (ESPE)
 • pobyt na partnerské univerzitě: Filozofická fakulta Univerzity v Pécsi v Maďarsku (program Družba)
 • 2018:
 • výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ - Université René Descartes, Paris 3
 • výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ na Université Bordeaux Montaigne
 • pobyt na partnerské univerzitě: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (program Družba)
 • 2017:
 • výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ - Université Jean Monnet de Saint-Étienne
 • 2016:
 • výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ na Université Bordeaux Montaigne
 • 2014:
 • výměnný pobyt v rámci programu Erasmus na Université Bordeaux-Montaigne
 • 2014:
 • výměnný pobyt v rámci programu Erasmus na Université de Limoges
 • 2013:
 • studijní pobyt v Paříži (Bibliotheque nationale de France, Bibliotheque publique informatisée du Centre Georges Pompidou)
 • 2012:
 • studijní pobyt v Paříži (Institut catholique de Paris, Bibliotheque nationale de France)
 • výměnný pobyt v rámci programu Erasmus - Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3
 • 2011:
 • výměnný pobyt v rámci programu Erasmus - Université Jean Monnet de Saint-Étienne
 • pobyt na partnerské univerzitě: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (program Družba)
 • studijní pobyt v Paříži a Auxerre (Bibliotheque nationale de France, Association Marie Noel a Societé des Sciences Historiques et Naturelles de l Yonne v Auxerre)
 • 2010:
 • studijní pobyty v Grenoblu a Paříži (Bibliotheque municipale de Grenoble, Bibliotheque nationale de France)
 • 2009:
 • studijni pobyt v Association Marie Noel v Paříži a v Societé des Sciences Historiques et Naturelles de l Yonne v Auxerre
 • 2000:
 • studijní pobyt na Univerzitě Sorbonna v Paříži a v Centre Joris-Karl Huysmans, Francie
 • 1995-1996:
 • studijní pobyt na Univerzitě v Orléansu (Faculté des Lettres, Centre Jeanne d Arc), Francie
 • 1994:
 • jazyková stáž, univerzita v Grenoblu, Francie
 • 18. 3. 2019 – 22. 3. 2019: University of Limoges, Limoges, FRA
  • Výuková mobilita na partnerském pracovišti v rámci programu Erasmus+.
 • 12. 11. 2018 – 16. 11. 2018: University Michel de Montaigne - Bordeaux 3, Bordeaux, FRA
  • Výuková mobilita na partnerském pracovišti v rámci programu Erasmus+
Univerzitní aktivity
 • Oborová komise Didaktika cizího jazyka, Románské literatury
 • Oborová rada Didaktika cizího jazyka, Románské literatury
 • Programová rada:
 • Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (bakalářské studium, členka)
 • Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium, předsedkyně společné PR)
 • Učitelství francouzského jazyka pro základní školy (navazující magisterské studium, předsedkyně společné PR)
 • od 2017: organizace kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Celoživotního vzdělávání
 • 2015: Univerzita 3. věku - přednáška v rámci cyklu Spirituální dimenze člověka - živá teologie
 • 2013/2014 a a 2014/15: Cyklus přednášek v rámci Univerzity třetího věku MU
 • 2009: zapojení do semináře Formation continue - další vzdělávání pro učitele FJ
Mimouniverzitní aktivity
 • 2021:
 • spolupráce s pedagogickými fakultami v Praze a v Hradci Králové, se Sdružením učitelů francouzštiny, se sdružením Gallica, s Institut français de Prague, s Francouzsko-českou obchodní komorou (podpora učitelů francouzštiny, propagace, projekt interaktivní mapy francouzštiny)
 • členka komise při obhajobě doktorské práce, Univerzita Palackého v Olomouci
 • členka komise přijímacího řízení do doktorského programu Románské literatury, FF UPOL Olomouc
 • 2019:
 • Členka redakční rady revue Acta Romanica Quinqueecclesiensis, Département d’Études Françaises et Francophones. FF, Univerzita v Pécsi, Maďarsko.
 • 2018:
 • členka habilitační komise pro habilitační řízení dr. Jána Drengubiaka, Prešovská univerzita v Prešově
 • 2016:
 • členka komise při obhajobě doktorské práce, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2015:
 • oponentský posudek na dizertační práci Mgr. Jiřiny Matouškové z FF Univerzity Palackého v Olomouci, členka zkušební komise doktorské zkoušky
 • oponentský posudek na odborné publikace určené pro vydání (Univerzita Hradec Králové)
 • seminář "L enseignement du FLE en milieu universitaire et possibilités de son développement"
 • 2014:
 • oponentský posudek na odborné publikace určené pro vydání (FF UP Olomouc)
 • 2013:
 • oponentský posudek na odborné publikace určené pro vydání (FF UP Olomouc)
 • členka Société internationale des études mauriaciennes (od r. 2012)
 • členka Association Marie Noel (od r. 2012)
 • členka sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny Gallica (od r. 2009)
 • opakovaně - předsedkyně maturitní komise na francouzské sekci Gymnázia Matyáše Lercha v Brně
 • 2010, 2011:
 • oponentka projektů FRVŠ
 • 2010:
 • Přednáška v rámci Moravskoslezské křesťanské akademie: Básnířka Suzanne Renaud v českém prostředí
 • 2008:
 • Přednáška na téma Francie - tradiční evropská země, její kultura, lidé, zvyky, reálie. Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského, Havlíčkův Brod.
 • 2008:
 • Projekt LŽŠ KHB - účast v diskuzi s 1. radou Francouzské ambasády Michelem Pouchepadassem na téma Priority francouzského předsednictví Evropské unie (tlumočení)
 • 2007:
 • Členství v komisi pro posuzování prací studentů Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského (Havlíčkův Brod)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2021 - vyžádaná přednáška na Prešovské univerzitě v Prešově (online)
 • - členka vědeckého výboru mezinárodní konference École doctorale. Krakov, Polsko.
 • 2020 - vyžádaná přednáška na Institut catholique de Toulouse, Francie 2019 - vyžádaná přednáška na FF Univerzity v Pécsi, Maďarsko
 • - členka vědeckého výboru mezinárodní konference Le prévisible et l’imprévisible. Perspectives linguistiques, culturelles et didactiques. Univerzita v Pécsi.
 • - členka vědeckého výboru 33. mezinárodní konference François Mauriac et la Russie. Moscow City University, Rusko.
 • 2018 - vyžádaná přednáška na Univerzitě Komenského v Bratislavě
 • – členka vědeckého výboru odborné konference "Paysages", Institut Catholique de Toulouse
 • – členka vědeckého výboru odborné konference "Rôle de la musique et du chant en Littérature de jeunesse"; PedF Univerzity v Hradci Králové
 • 2017 - členka vědecké rady, FF ZČU v Plzni
 • - členka oborové komise pro program Didaktika cizích jazyků, PdF, Masarykova univerzita
 • - členka vědeckého výboru 10. světového fóra HERACLES. Promouvoir la langue française et son enseignement en milieu universitaire par le renforcement de la relation formation/emploi. VŠE, Praha.
 • - vyžádaná přednáška na Univerzitě Mohammeda V. v Rabatu v Maroku
 • 2016 - zvolení za přidruženou členku výzkumné laboratoře TELEM - Textes, littératures: écritures et modèles - EA 4195; Univerzita v Bordeaux
 • - pobyt na univerzitě v Pécsi v Maďarsku, zajištění semestrální výuky vybraných kapitol z francouzské literatury 19. a 20. století
 • - členka oborové komise pro obor Románské literatury, FF, Univerzita Palackého v Olomouci
 • - členka oborové komise pro obor Románské literatury, FF, Masarykova univerzita
 • 2015 - organizace 29. mezinárodní konference o nositeli Nobelovy ceny Francoisi Mauriakovi a dalších spisovatelích (Cesty tvorby), PdF MU, Brno
 • 2014 - spolupráce v oblasti formace učitelů FLE: Univerzita Bordeaux-Montaigne (vyžádaná přednáška)
 • 2013 - vyžádaná přednáška na Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3
 • 2012 - zvolení za místopředsedkyni vědecké společnosti Société Internationale des Études mauriaciennes
 • - organizace 26. mezinárodní konference o nositeli Nobelovy ceny Francoisi Mauriacovi, PdF MU, Brno
 • - vyžádaná přednáška na Université Michel de Montainge de Bordeaux 3
 • 2011 - vyžádaná přednáška na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (program Družba)
 • - vyžádaná přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2009 - vyžádaná přednáška na Katolické univerzitě Petera Pazmányho v Piliscsabě, Maďarsko
Vybrané publikace
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Réflexions sur la place du texte littéraire dans la formation de futurs enseignants de FLE. In OUVRARD, Louise ; SIMONFFY, Zsuzsa ; KOBOR, Màrta. Le prévisible et l’imprévisible. Points de vue linguistiques, littéraires et didactiques. 1. vyd. Paříž: Editions des archives contemporaines, 2023. s. 73-81. ISBN 978-2-8130-0457-4. doi:10.17184/eac.7071. Webové stránky nakladatelství s přístupem k jednotlivým kapitolám. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Dialogue entre le passé et le présent dans les cours de FLE a travers les textes littéraires. In 26e École doctorale francophone des pays de Visegrád "La question du transfert cutlurel : perspective pluridisciplinaire". 2023. Informace o konání doktorandské školy, program. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Compte rendu: [Truhlářová, Jana. Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike]. ETUDES ROMANES DE BRNO. CZECH REPUBLIC: MASARYK UNIV, FAC ARTS, 2023, roč. 44, č. 2, s. 415-416. ISSN 1803-7399. doi:10.5817/ERB2023-2-25. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La sensibilité de Pierre Emmanuel à la liberté des intellectuels en Europe de l’Est. Echo des études romanes. Czechia: Institut de langues et littératures romanes, FF JČU, 2023, roč. 19, č. 1, s. 171-178. ISSN 1801-0865. doi:10.32725/eer.2023.010. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava a Hana DELALANDE. Předsednictví EU a role francouzštiny v něm. In Pedagogická fakulta. Masarykova univerzita. Brno: Pedagogická fakulta, 2022. Webové stránky PdF MU info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Compétences clés des futurs enseignants de FLE : l’apport des textes littéraires choisis. Neofilolog. Poznań: POLSKIE TOWARZYSTWO NEOFILOLOGICZNE, 2022, roč. 2022, č. 59, s. 19-34. ISSN 1429-2173. doi:10.14746/n.2022.59.1.3. Odborný časopis Polské neofilologické společnosti. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Un regard géocritique sur l’espace dans quelques romans de Christiane Singer et Sylvie Germain. Echo des études romanes. České Budějovice: Institut de langues et littératures romanes, FF JČU, 2022, roč. 18, č. 2, s. 133-143. ISSN 1801-0865. doi:10.32725/eer.2022.017. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava a Hana DELALANDE. Francouzština a její potenciál na trhu práce v ČR. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, XIX, č. 12, s. 36-39. ISSN 2533-4484. Odkaz zobrazí anotaci a začátek článku, zbytek je dostupný pro předpaltitele časopisu Řízení školy info
 • BAKEŠOVÁ, Václava a Hana DELALANDE. Nouvelles approches de promotion de FLE : pour une formation durable des enseignant.e.s. In Bulletin SUF. 1. vyd. Plzeň: Sdružení učitelů francouzštiny, 2022. s. 18-19. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava, Hana DELALANDE, Monika HRSTKOVÁ a Adam LUKŮVKA. Interaktivní mapa má motivovat učit se francouzsky. In Magazín M. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 10-11. URL info
 • HANUŠ, Jiří, Pavla DOLEŽALOVÁ a Václava BAKEŠOVÁ. Právo přijít se svým svědectvím... Rozhovor s Pavlou Doležalovou a Václavou Bakešovou o Françoisi Mauriacovi a kouzlu jeho díla. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2022, XIV(XXIII), č. 1, s. 40-51. ISSN 1803-6988. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Études en didactique des langues. Foreign language learning and teaching research. N°36 (« L’erreur. Error »), n° 37 (« L’incertitude. Uncertainty »). Éditions EDL, Université de Toulouse III, 2021. Studia Romanica Posnaniensia. Poznaň: Adam Mickiewicz University Press, 2022, roč. 49, č. 2, s. 115-118. ISSN 0137-2475. doi:10.14746/strop.2022.492.009. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. 2022. program workshopu pro učitele info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Cartographie du français en République tchèque : en vue de nouvelles coopérations. In Pobyt na partnerské Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani v rámci mezivládních dohod. 2022. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Les compétences clés des futurs enseignants de FLE développées par l’intermédiaire des textes littéraires choisis. In Lire et parler des écrits littéraires en français langue étrangère : approches didactiques. Journée d'études DECLAME‘FLE. 2022. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La médiation de textes littéraires au profit de l’enseignement du FLE. In Le français en Pologne : textes, contextes, prétextes. Colloque à l’occasion du 20e anniversaire de l’Association académique des romanistes polonais « Plejada ». 2022. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Les échanges francophones de Bohuslav Reynek : l’inspiration pour la naissance de quelques titres. In VIIIe colloque interdisciplinaire "Rencontres franco-tchèques au fil du temps". 2022. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. L´espace transcendant dans l´œuvre de Sylvie Germain. In Le motif de l´urbanisme et de l´espace vécu dans la littérature française moderne. 2022. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La carte interactive du français en République tchèque – visualisation des possibilités de coopération. In Teaching the SDGs – Education for Sustainable Development and Global Citizenship. Letní škola udržitelného rozvoje, Univerzita v Postupimi. 2022. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La Nouvelle Astrée dans les langues slaves (compte rendu). ETUDES ROMANES DE BRNO. Brno: FF MU, 2021, roč. 42, č. 2, s. 319-320. ISSN 1803-7399. doi:10.5817/ERB2021-2-20. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. The poetics of reconciliation in French literary work of the 20th century. From Marie Noël to Sylvie Germain. In Vázquez, A. B., a Kučerková, M. The Figurativeness of the Language of Mystical Experience. Particularities and Interpretations. 1. vyd. Brno: Munipress, 2021. s. 199-207. ISBN 978-80-210-9997-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9997-2021-18. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Obraz vychovatele v současné francouzské literatuře na příkladu postavy svatého Josefa. In Koželová, A., Brodňanská, E., Drengubiak, a J., Živčák. Dialóg medzi minulosťou a prítomnosťou. Dialogue entre le passé et le présent. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2021. s. 38-46. Opera Translatologica 13/2021. ISBN 978-80-555-2686-7. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Poetika smíření ve francouzské literární tvorbě 20. století: od Marie Noëlové k Sylvii Germainové. In International Virtual Conference. The Figurativeness of the Language of Mystical Experience. Particularities and Interpretations. Complutense University in Madrid. 2021. Webové stránky mezinárodního projektu info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La littérature dans l'enseignement des langues : La littérature, outil toujours actuel dans l’enseignement du FLE. In Týždeň vedy a techniky on-line, Prešovská univerzita v Prešove. 2021. Webové stránky Inštitútu romanistiky FF PU v Prešove, informace o projektu a pozvánka na přednášku info
 • BAKEŠOVÁ, Václava, Hana DELALANDE a Sylva NOVÁKOVÁ. La situation de l’enseignement du français dans les établissements scolaires en République tchèque. In Bulletin de la SUF. 1. vyd. Plzeň: Sdružení učitelů francouzštiny, 2021. s. 32-40. Webové stránky domovského pracoviště autorek, KFJ PdF MU, kde je článek zveřejněn se souhlasem nakladatele info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Quelques sujets chrétiens dans le monde contemporain à travers l’œuvre de Sylvie Germain. In Journée d’étude : La littérature francophone et le spirituel à partir de la 2e moitié du XXe siècle. Univerzita Palackého, Olomouc. 2021. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Didactique des langues étrangères à la Faculté de Pédagogie de l’Université Masaryk. In Journée 20 ans de Gallica. Le français en République tchèque : bilan et perspectives. 2021. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava a Hana DELALANDE. La carte interactive du français en République tchèque. In La Journée Internationale des professeurs de français. 1. vyd. Institut français de Prague, 2021. Webové stránky projektu info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Nouvelles approches de promotion de FLE : pour une formation „durable“ des enseignants de FLE. In XXVe Symposium de l‘Association tchèque des professeurs de français. La classe de FLE écolo. Poděbrady 2021. 2021. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava, Daniela VEŠKRNOVÁ a Marcela POUČOVÁ. Šrámek, Jiří. Poslední evropské století (1918-2018). Faktografické eseje. 1. vyd. Brno: Munipress, 2021. 424 s. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Quelques lieux devenus mythiques dans l’oeuvre de Sylvie Germain. In Jișa, S., Goga, Y., Bartoș, B.-L. Sylvie Germain et les mythes. 1. vyd. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2020. s. 279-296. Romanul francez actual. ISBN 978-606-17-1574-9. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La préparation des enseignants en République tchèque. In Vyžádaná přednáška na partnerské univerzitě Institut catholique de Toulouse, Francie. 2020. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. De Moscou a Vladivostok: la suite de paysages dynamiques dans Le monde sans vous de Sylvie Germain. In Balagna, Christophe. (D)Écrire le paysage. 1. vyd. Toulouse: Les Presses universitaires de l'Institut catholique de Toulouse, 2020. s. 57-74. ISBN 979-10-94360-88-0. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La littérature, outil toujours actuel dans l'enseignement de FLE. Romanistica Comeniana. Bratislava: Katedra romanistiky FF UK v Bratislavě, 2020, roč. 3., č. 2, s. 63-76. ISSN 2585-8483. Časopis vydávaný Katedrou romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/vedecky-casopis-romanistica-comeniana/ info
 • BAKEŠOVÁ, Václava a Hana DELALANDE. Francouzština v českém vzdělávacím systému a současný stav jejího uplatnění u nás. In Krok. Kulturní Revue Olomouckého kraje. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2020. s. 8-11. ISSN 1214-6420. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Atelier culturel et compétences clés. Développement de compétences clés pour le XXIe siècle à l’aide de la littérature. In Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. 2020. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Interrogations par l'intermédiaire de textes littéraires dans la formation de futurs enseignants de FLE. In Colloque international. Le prévisible et l'imprévisible. Perspectives linguistiques, culturelles et didactiques. Université de Pécs. 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava a Hana KYLOUŠKOVÁ. Studentská konference Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU. 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La production littéraire en France au tournant du XXe et XXIe siecles. In Vyžádaná přednáška na partnerské univerzitě v Pécsi, Maďarsko. 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La littérature, outil toujours actuel dans l’enseignement du FLE. In Le 23e séminaire de L’École Doctorale Francophone des Pays de Visegrád. Entre tradition et innovation dans les Études françaises en Europe centrale. 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Prostor a jeho obývání. Zobrazení prostoru v díle Marie Noelové, Suzanne Renaudové, Christiane Singerové a Sylvie Germainové. 1. vyd. Brno: Munipress, 2019. 195 s. Cizí jazyky: jazykovědné a literární studie, svazek 8. ISBN 978-80-210-9551-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9552-2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Mauriac et Berdiaeff : quête de la liberté spirituelle de l’homme. In 33ème COLLOQUE INTERNATIONAL MAURIAC. Francois Mauriac et la Russie. 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava a Hana DELALANDE. A la recherche des élèves et des étudiants. In Bulletin SUF. 1. vyd. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2019. s. 34-35. N° 97. ISSN 2464-6474. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Membre associé du laboratoire de recherche TELEM EA 4195. TELEM - Textes, littératures : écritures et modèles - EA 4195, 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Projection du film suivie d'une discussion. Les enfants de Terezin et le monstre à moustache. 1. vyd. Brno: Katedra francouzského jazyka a literatury, PdF MU, 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Sylvie Germain dans le contexte de la production littéraire du tournant des XXe et XXIe siècles. In Výměnné pobyty akademických pracovníků v rámci bilaterálních dohod MU - Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Členka Vědecké rady Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vědecká rada FF ZČU., 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La présence de la musique dans les livres d'Erik Orsenna. In Le rôle de la musique et du chant en Littérature de jeunesse Colloque international de Hradec Kralové. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Quelques lieux devenus mythiques dans l’oeuvre de Sylvie Germain. In Sylie Germain et les mythes. Le colloque international, 23-24 avril 2018, Cluj, Roumanie. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. L’amitié dans la souffrance et dans le bonheur du chrétien François Mauriac. In « ‘Cher ami…’ L’amitié dans la vie et l’œuvre de François Mauriac », colloque international, SIEM, Université Montaigne Bordeaux, 8.-10. 11. 2018. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. De Moscou a Vladivostok : la suite de paysages dynamiques dans Le monde sans vous de Sylvie Germain. In (D)écrire les paysages. Colloque international, Toulouse, 2018. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků: Maisons des écrivains en France. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Formation continue des enseignants du FLE: Maisons des écrivains en France. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Geokritický pohled na prostor v románech Sylvie Germainové a Christiane Singerové. In „Rozmanitost jazyků, kultur a pohledů.“ Česká romanistika v evropském kontextu - XIX. mezinárodní setkání romanistů. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La présence de la musique dans les livres d'Erik Orsenna. In Kunešová, K., B. a T. Charnay. De la musique avant toute chose! en littérature de jeunesse. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018. s. 152-163. ISBN 978-80-7435-730-5. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Comment accompagner les étudiants dans la lecture de différents types de textes ? In Colloque international: Texte de spécialité, texte scientifique à l'université. 2017. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Accompagner les étudiants dans la lecture de différents types de textes. In Horová, Helena. Texte de spécialié, texte scientifique à l'université. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 22-26. ISBN 978-80-261-0761-3. conference object - konferenční příspěvek info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Phénomene des conversions au catholicisme parmi les intellectuels en France au tournant du XIXe et XXe siecle. Acta Romanica Quinqueecclesiensis. Pécs: Département d’Études Françaises et Francophones Faculté des Lettres Université de Pécs, 2017, IV., č. 1, s. 107-114. ISSN 2498-7301. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Méthodologie des exercices littéraires : quelques auteurs français du tournant du XXe et XXIe siècles. In Conférence à la Faculté des Sciences de l'Education, Université Mohammed V., Rabat, Maroc. 2017. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La pertinence de la littérature dans la formation pour les futurs enseignants de Français Langue étrangère. In FORUM Mondial HERACLES Promouvoir la langue française et son enseignement en milieu universitaire par le renforcement de la relation formation/emploi. 2017. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Pierre Emmanuel en action pour la liberté des intellectuels de l’Est. In Colloque international: Écrire c'est agir. 2017. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Interní člen oborové komise, FF MU Brno. Oborová komise Filozofické fakulty MU pro obor doktorského studia Románské literatury, 2016. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Interní člen oborové komise, UP Olomouc. Oborová komise Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro obor doktorského studia Románské literatury, 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Quelques personnages mythiques présentés aux jeunes par Michel Tournier. In Kunešová, Květuše. Réécritures des mythes, contes et légendes pour l'enfance et la jeunesse : intertextualité. První. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 85-95. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-659-9. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Compte rendu. Voždová, Marie. Jean Anouilh mezi divadlem a pokušením filmu. Études romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 37/2016, č. 1, s. 211-212. ISSN 1803-7399. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Analyse de textes littéraires du XXe siècle. In Vyžádané přednášky v rámci programu Družba na univerzitě v Pécsi, Maďarsko. 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Quelques personnages mythiques présentés aux jeunes par Michel Tournier. In Vědecká konference na univerzitě v Hradci Králové: Réécritures des mythes, contes et légendes pour l'enfance et la jeunesse. 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Marie Noel en France et en République tchèque. In Mezinárodní vědecká konference XXXe COLLOQUE INTERNATIONAL MAURIAC. La Vie des écrits : Mauriac aujourd’hui ». 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Zkvalitňování­ akademického psaní­ studentů ve francouzském jazyce na PdF MU. In Česká romanistika v evropském kontextu - XVIII. mezinárodní­ setkání­ romanistů. 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. François Mauriac, sa vie et son oeuvre. In Vyžádané přednášky v rámci programu Družba na univerzitě v Pécsi, Maďarsko. 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Jiřina Matoušková. Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea (oponentní recenzní posudek). 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. L'écriture de la réconciliation dans l'oeuvre de Sylvie Germain. Nouveaux Cahiers François Mauriac. Paříž: Bernard Grasset, 2016, roč. 24/2016, č. 1, s. 161-173. ISSN 1165-8738. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava, Pavla DOLEŽALOVÁ a Marcela POUČOVÁ. Les chemins de la création. 2015. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Poezie ze stínu katedrály. Skryté duchovní bohatství básnířky Marie Noëlové. Host : literární měsíčník : Spolek přátel vydávání časopisu Host. Brno: Host, 2015, XXXI, 3/2015, s. 66-70. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Zpěvy Burgundska a Vysočiny. Trvalé světy spirituální poezie (recenze). In Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře. 1. vyd. Brno: Host, 2015. 1 s. Host : literární měsíčník : Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2/2015. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Résonance de Paul Claudel dans la littérature catholique tcheque de la premiere moitié du XXe siecle. De L Opus bonum de Florian a la revue Akord. In Alexandre, D. et X. Galmiche (eds.). Paul Claudel et la Boheme. Dissonances et accord. 1. vyd. Paris: Classiques Garnier, 2015. s. 193-203. Rencontres, 109. ISBN 978-2-8124-3071-8. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Místo obrazů jen slova. Kateřina Sedláčková: L'oeuvre mobile de Michel Butor (recenze). In iliteratura.cz. 1. vyd. Praha: iliteratura.cz, 2015. Články. ISSN 1214-309X. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. L'écriture de la réconciliation dans l'oeuvre de Sylvie Germain. In XXIX. mezinárodní konference o Francoisi Mauriakovi Les chemins de la création, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 2015. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La transgressivité des espaces multipliés dans quelques romans de Sylvie Germain. Literaport. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 91-97. ISSN 2392-0637. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. L aventure de la lecture. In Kunešová, Květa. Les enjeux du jeu. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 35-42. ISBN 978-80-7435-623-0. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Voždová, Marie - Holeš, Jan. (éds.) (2015) Les faces multiples de l'identité culturelle française (compte rendu). In Romanica olomucensia. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 2 s. 27 (2015), n 2. ISSN 1803-4136. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Jan Zatloukal. L'exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France (compte rendu). In Études romanes de Brno. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta., 2015. 2 s. 36 (2015), n 2. ISSN 1803-7399. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Une âme mystique dans la condition ordinaire. In Doležalová, Pavla a Václava Bakešová. La littérature qui fait respirer. Mélanges en l'honneur de Jiří Šrámek. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 137-147. ISBN 978-80-7325-388-2. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Victor Hugo a náboženství. In Univerzita třetího věku. Spirituální dimenze člověka - živá teologie. 2015. info
 • DOLEŽALOVÁ, Pavla a Václava BAKEŠOVÁ. La littérature qui fait respirer. Mélanges en l'honneur de Jiří Šrámek. 1. vyd. Brno: Centrum demokracie a kultury, 2015. 162 s. ISBN 978-80-7325-388-2. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Členství ve výzkumné laboratoři TELEM. TELEM - Textes, littératures : écritures et modèles - EA 4195, Université Bordeaux Montaigne, Francie, 2015 - 2018. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Le phénomene des conversions au catholicisme parmi les intellectuels Francais au tournant des XIXe et XXe siecles. In Cyklus přednášek Christianisme et littérature du XXe siecle na Université de Limoges. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Différentes religions: ouvertures des portes extra-ordinaires. In Mezinárodní konference Altérité en littérature de jeunesse konaná na Univerzitě v Hradci Králové 25.-26. 3. 2014. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Différentes religions : ouverture des portes extraordinaires. In Kunešová, Květa. L Altérité en littérature de jeunesse. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 49-55. ISBN 978-80-7435-430-4. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Francie z Čech očima Suzanne Renaudové. In Mezinárodní konference A View from Elsewhere. Pohled odjinud. v rámci projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu: Literature and Film withaut Borders: Dislocation and relocation in pluralistic space konaná 20.-22.6.2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Problematika času a prostoru v teorii geokritiky. In Mezinárodní konference Česká romanistika v evropském kontextu: XVII. olomoucké setkání romanistů. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La formation des futurs enseignants de FLE en République tchèque. In Cyklus formačních přednášek Les Mardis du DEFLE na univerzitě Bordeaux-Montaigne. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Poezie a próza 20. století inspirovaná křesťanstvím. In Univerzita třetího věku: Nástavbový kurz, 2. ročník. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Konverze francouzských intelektuálů ke křesťanství. Jak se projevují v literatuře? In Univerzita třetího věku: Spirituální dimenze člověka - živá teologie, 2. ročník. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Francie z Čech očima Suzanne Renaudové. In Michal Sýkora. Pohled odjinud. Sborník z mezinárodní konference konané na Univerzitě Palackého v Olomouci 20.-22. června 2014. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. s. 163-178. ISBN 978-80-244-4400-0. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Pauvreté et richesse du monde dans l oeuvre de Marie Noel. Nouveaux Cahiers Francois Mauriac. Paris: Grasset, 2014, roč. 22/2014, č. 1, s. 75-82. ISSN 1165-8738. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Deux lettres de Marie Noël à François Mauriac. Nouveaux Cahiers François Mauriac. Paříž: Bernard Grasset, 2014, roč. 22/2014, č. 1, s. 157-156, 10 s. ISSN 1165-8738. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Postmoderní literatura a Jean Echenoz (recenze). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2 s. Universtias, revue Masarykovy univerzity, 2/2013. ISSN 1211-3387. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Středověká katedrála a křížová cesta z devatenáctého století: dva příklady vlivu sakrálního umění na francouzskou literaturu. In Marie Voždová a kolektiv. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 27-50. Monografie. ISBN 978-80-244-3525-1. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La fonction créatrice de la parole dans le livre de la Genese et dans la littérature, de François Mauriac a Sylvie Germain. Nouveaux Cahiers Francois Mauriac. Paříž: Bernard Grasset, 2013, roč. 21/2013, č. 1, s. 35-45. ISSN 1165-8738. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. L enseignement des langues et la formation des enseignants en République tcheque. In Přednáška na Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, v rámci cyklu Les Mardis du DEFLE, 14. 5. 2013, Bordeaux. 2013. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. A propos d une vie sédentaire en Bourgogne : pauvreté et richesse du monde de Marie Noel a travers son oeuvre. In XXVIIe colloque international Francois Mauriac : L écrivain et ses territoires. Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3 et Centre Francois Mauriac de Malagar, 9.-11.5.2013. 2013. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Le role de l animal dans L encre du poulpe de Sylvie Germain. In Květuše Kunešová. Figure de l animal en littérature de jeunesse : un loup de fable ou une espece protégée ? Littérature de jeunesse. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 41-47. ISBN 978-80-7435-231-7. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Sylvie Germain et son séjour en Boheme. In Miroslava Novotná, Colette Gauthier. Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Munipress, 2012. s. 7-14. ISBN 978-80-210-5924-5. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava a Marcela POUČOVÁ. XXVIeme COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOIS MAURIAC. J avais une parole a transmettre. Francois Mauriac et les autres. 2012. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. E-learningový kurz Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím ve francouzské literatuře 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, 2012. Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím ve francouzské literatuře 19. a 20. století info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La Révolution de Velours dans les romans de Sylvie Germain et de Pascale Tison. Études romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 33, č. 1, s. 303-311. ISSN 1803-7399. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Členství v Société internationale des études mauriaciennes. Société internationale des études mauriaciennes, 2012 - 2019. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Victor Hugo a jeho vztah k náboženství. In Jiří Hanuš, Ivana Noble. Hanuš, Jiří - Noble, Ivana. Křesťanství a romantismus. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 87-101. ISBN 978-80-7325-250-2. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Suzanne Renaud et son exil tcheque. In Modrzejewska, Krystyna. La condition humaine dans la littérature francaise et francophone. První. Opole: Wydawnictwo Uniwersitetu Opolskiego, 2011. s. 167-175. ISBN 978-83-7395-455-7. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Suzanne Renaud parle aussi aux enfants. In Květuše Kunešová. De l image a l imaginaire. Littérature de jeunesse. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus., 2011. s. 120-127. ISBN 978-80-7435-096-2. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Co prozrazuje román? 1. vyd. Brno: Host, 2011. 2 s. Host. Měsíčník pro literaturu a čtenáře. 6/2011. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Dialogue spirituel dans l oeuvre de trois auteures francaises. In Tkáčiková, Eva. Philologia XXI. Supplementum I. Autre - Autrui - Altérité. El Otro - Lo Otro - La Otredad.Altro - L Altro - Alterita. První. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2011. s. 40-47. ISBN 978-80-223-3016-9. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La subjectivité dans la relation de l homme avec Dieu. In Ondřej Pešek. Opera romanica 12. Sujet et subjectivité. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. s. 169-179. ISBN 978-80-7394-319-6. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Ticho a naděje. Křesťanské prvky v literární tvorbě Marie Noelové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové. 1. vyd. Brno: CDK / Masarykova univerzita, 2011. 391 s. Edice Dějiny a kultura, sv. č. 24. ISBN 978-80-7325-260-1. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Deux amitiés artistiques reliant la France et les pays tcheques. In Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire. první. Brno: Muni press, 2010. s. 7-15. ISBN 978-80-210-5209-3. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Možnosti francouzské literatury 20. a 21. století pro psaní závěrečných prací na katedře francouzského jazyka a literatury. In Literární téma v bakalářských a diplomových pracích. první. Brno: Muni press, 2010. s. 4-10. ISBN 978-80-210-5208-6. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Marie Noel et Sylvie Germain - l espace et le temps dans l inspiration biblique. Etudes romanes de Brno. Brno: FF MU, 2010, roč. 31/2010, č. 2, s. 121-128. ISSN 1803-7399. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Ironická komunikace aneb co mají společného Scarron a Cervantes. Brno: Universitas, revue Masarykovy univerzity, 2009. 80 s. 02/2009, ročník 42. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Román o mnichovské konferenci. Brno: Host - vydavatelství, 2009. 112 s. 1/2009, ročník XXV. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La Conversion de Joris-Karl Huysmans. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 159 s. Pd-54/09-02/58. ISBN 978-80-210-5076-1. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Joris-Karl Huysmans et Julius Zeyer, un meme cheminement spirituel dans les littératures francaise et tcheque. In J.-K. Huysmans. Littérature et religion. 1. vyd. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2009. s. 165-174. 494797F. ISBN 978-2-7535-0979-5. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Le vin dans la création littéraire de quelques écrivains chrétiens. In Víno jako multikulturní fenomén. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. s. 7-13. ISBN 978-80-87273-01-2. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Francouzská literatura právě teď. 1. vyd. Brno: Host, 2009. 116 s. 6/2009, ročník XXV. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Dobrovolně nedobrovolný exil Suzanne Renaudové. 1. vyd. Brno: Host, 2009. 116 s. 9/2009, ročník XXV. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Julius Zeyer a Joris-Karl Huysmans, jejich duchovní hledání a konverze. In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 1. vyd. Brno: Host, 2009. s. 71-82. ISBN 978-80-7294-346-3. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Velké hřbitovy za měsíčního svitu. Host. Brno: Host - vydavatelství, 2008, XXIV, č. 09, s. 48-50, 2 s. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La parole et le silence. Réflexion sur quelques oeuvres d auteurs d orientation chrétienne. In Romanica olomucensia XVIII. Grandeur et décadence de la Parole au XXIe siecle. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 21-31. ISBN 978-80-244-1820-9. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Muriel Barbery: S elegancí ježka. Praha: www stránky Občanského sdružení pro lit., 2008. URL info
 • POUČOVÁ, Marcela, Miroslava NOVOTNÁ, Václava BAKEŠOVÁ a Marie ČERVENKOVÁ. Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire. 2008. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La parole et le silence. Réflexion sur quelques oeuvres des auteurs d´orientation chrétienne. In Mezinárodní konference Grandeur et décadence de la parole au XXIe siecle. FF UP Olomouc. 2007. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Julius Zeyer a Joris-Karl Huysmans, jejich duchovní zrání a konverze. In Mezinárodní konference Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno 2007. 2007. info

8. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info