doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.


telefon: 532 23 8421
e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Gynekologicko-porodnická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docent
telefon 532 23 8421
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 77349
Interní informace Portál MU IS MU