prof. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.

profesor – Neurochirurgická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 10. 2014
Datum ukončení řízení 1. 3. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Funkční stereotaktická neurochirurgie. Historická východiska a současný stav
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (Společná pracoviště s FN U Sv.Anny)
doc. MUDr. Roman Liščák, CSc. (Nemocnice Na Homolce, Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 1. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. (LF UK Plzeň)
prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. (LF UK Bratislava)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 1. 2015
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 12. 2018
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 4. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D. (Neurochirurgická klinika LF UP v Olomouci a FN Olomouc)
Členové prof. Dr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. (Neurologická klinika LF UP v Olomouci a FN Olomouc)
Prof. Bertil Rydenhag (Department of Clinical Neuroscience at Institute of Neuroscience and Physiology, Sweden)
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc. (Neurochirurgická klinika LF UP v Olomouci a FN Olomouc)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 5. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info