doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 11. 2004
Datum ukončení řízení 1. 11. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Molekulární biologie druhu Staphylococcus aureus a jeho virů
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. (UKo Bratislava, Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc. (VFU Brno)
doc. MVDr. Alois Čížek, CSc. (VFU Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 10. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. (PřF UK Praha)
doc. RNDr. Daniel Vlček, DrSc. (PřF UKo Bratislava)
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info