doc. JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

docent – Katedra finančního práva a národního hospodářství


kancelář: 308
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8351
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Michal Janovec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Finanční právo a finanční vědy
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 9. 2022
Datum ukončení řízení 1. 11. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Stabilita finančního trhu
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. (Univerzita Karlova)
prof. JUDr. Ĺubomír Čunderlík, PhD. (Univerzita Komenského)
Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler (Gdaňská univerzita)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 5. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
prof. JUDr. Hana Marková, CSc. (Univerzita Karlova)
prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Vratislavská univerzita)
prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Gdaňská univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info