RNDr. Ondřej Komárek, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Ondřej Komárek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Hydrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 18. 12. 2002
Datum ukončení řízení 6. 2. 2004
Habilitační práce (veřejná část)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. František Kubíček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Alena Sládečková, DrSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Karel Šimek, CSc. (BF JčU České Budějovice)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info