doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

docent – Klinika operační onkologie


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jan Doležel
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 2. 2009
Datum ukončení řízení 1. 7. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Implementace sakrální deaferentace a neurostimulace sakrálních předních kořenů míšních do systému zdravotní péče o pacienty s transversálními míšními lézemi v České republice
Oponenti habilitační práce doc.MUdr. Milan Hora, Ph.d. (LF UK a FN Plzeň)
doc. MUdr. Roman Zachoval, Ph.d. (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)
doc. MUdr. Vladislav Študent, Ph.d. (LF UP a FN Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 2. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (LF MU, Chirurgická klinika)
prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. (2. LF UK Praha)
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. (LF UP Olomouc)
doc. MUdr. Ján Švihra, Ph.d. (Jeseniova lékařská fakulta UK Martin)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 6. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info