Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.

odborná asistentka – Ústav slavistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.318
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3665
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Dr. Renata Buchtová
 • rodné příjmení Putzlacher používané i jako umělecký pseudonym
Pracoviště
 • Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, Seminář západoslovanských jazyků a literatur
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
 • členka oborové rady (program Slovanské literatury)
 • členka programové rady (program Polská studia)
 • školitelka Ph.D. (program Slovanské literatury)
 • přednášky a cvičení
 • vedení diplomových prací
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009 abs. doktorský studijní program (Ph.D.) v oboru polská literatura, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 1985–90 pětileté magisterské studium (Mgr.) – polský jazyk a literatura, obor učitelský; Filologická fakulta Jagellonské univerzity v Krakově
 • 1981–85 Gymnázium s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně
Přehled zaměstnání
 • 2015–dosud: FF MU v Brně, odborná asistentka
 • 2009–2015: externí přednášející na FF MU v Brně
 • 2001–2015: překladatelka, dramaturgyně, scénáristka (OSVČ)
 • 1989–2001: Těšínské divadlo v Českém Těšíně, dramaturgyně Polské scény
Pedagogická činnost
 • Polská literatura a kultura do roku 1918
 • Polská literatura a kultura 20. a 21. století
 • Současná polská poezie a drama
 • Nejnovější polská literatura a kultura
 • Střední Evropa: areál, pomezí, identita
 • Základy překladatelství
 • Úvod do teorie a praxe překladu
 • Teorie a praxe uměleckého překladu
 • Literární a překladatelská praxe
 • Osobnosti polské literatury: interpretační seminář
 • Czesław Miłosz – życie i twórczość
 • Wisława Szymborska - życie i twórczość
 • Zbigniew Herbert – życie i twórczość
 • Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość
 • Polští prokletí básníci a spisovatelé - tzv. kaskadéři literatury
 • Rozhlasová literárně-dramatická tvorba
 • Přednášky o současném Polsku
 • Seminář k bakalářské diplomové práci
 • Seminář k magisterské diplomové práci
 • Doktorský seminář
Vědeckovýzkumná činnost
 • Teorie a dějiny polské literatury
 • Současná polská literatura a divadlo
 • Česko-polské literární vztahy
 • Středoevropské kulturní a duchovní dějiny
 • Projekty:
 • Ideologie ve slovanských literaturách a kulturách (2023)
 • Translační ekvivalence jako dílčí problém mezikulturní komunikace v slovanském kulturním prostoru (2022)
 • Teoreticko-aplikační a lexikografická podpora překladu ve slovanských jazycích (2021)
 • Spolupráce na grantovém projektu Slovanského ústavu AV ČR s názvem Databáze a metodologický komentář k účasti západoslovanských literatur v českém literárním procesu 1900–89 (excerpce, příprava elektronické databáze překladů polské poezie do češtiny a studie Polská poezie v knižních a časopiseckých překladech ve 20. století)
 • spolupráce na grantovém projektu s názvem Ondraszek - pan Łysej Góry (projekt financován z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR)
 • členka programové rady česko-polského projektu Turistický produkt Ondrášovo a spoluautorka vyhledávací studie (dotační zdroj – INTERREG IIIA ČR-PL))
 • spolupráce na projektu Revitalpark, jenž je součástí transhraničního programu Zahrada dvou břehů Český Těšín-Cieszyn (program OP ČR-Polsko)
 • členka programové rady česko-polského projektu OPEN AIR MUSEUM.CIESZYN.ČESKÝ TĚŠÍN
 • členka komise - Soutěž Mariana Szyjkowského (za nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko), Praha 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Akademické stáže
 • 2017: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2017: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Universitní aktivity
 • tajemnice konference Poláci v Brně (říjen 2006)
 • příprava hudebně-poetického večera, věnovaného polskému básníkovi Z.Herbertovi (prosinec 2008)
 • multimediální Projekt Herbert – http://www.polonusbrno.org/herbert.htm
 • příprava polské linie Měsíce autorského čtení 2011 a překlady textů se studenty – http://www.autorskecteni.cz/2011/
 • Polský rok na Vltavě 2014 – zapojení brněnských polonistů a studentů do projektu Českého rozhlasu 3–Vltava a příprava pořadů ve spolupráci s brněnskou redakcí Českého rozhlasu (garant: doc. PhDr. Alena Blažejovská)
 • Týden humanitních věd 2016 – příprava veřejné prezentace s názvem Henryk Sienkiewicz známý i neznámý (společně se studentkami literárního semináře) u příležitosti Roku Henryka Sienkiewicze (listopad 2016)
 • Týden humanitních věd 2018 – příprava veřejné prezentace s názvem Tváře Zbigniewa Herberta (společně se studentkami a studenty) u příležitosti Roku Zbigniewa Herberta (listopad 2018)
 • Týden humanitních věd 2019 – příprava veřejné prezentace s názvem Kraków 1989–2019: literatura, autorzy, festiwale (W. Bonowicz, ve spolupráci s Polským institutem v Praze)
 • Týden humanitních věd 2020 – příprava online prezentace (společně se studentkami a studenty) věnované Olze Tokarczuk, polské nositelce Nobelovy ceny za literaturu: https://tydenhumanitnichved.cz/program/olga-tokarczuk-projekt
Mimouniversitní aktivity
 • členka Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (Polish Literary Translators’ Association)
 • předsedkyně česko-polského kulturního sdružení AVION v Českém Těšíně
 • bývalá tajemnice Polského klubu POLONUS v Brně
 • členka Středoevropského centra slovanských studií v Brně
 • dramaturgyně polské linie Měsíce autorského čtení 2011
Ocenění
 • 2023: Medaile Komise národního vzdělávání (Medal Komisji Edukacji Narodowej) udělována pedagogům, kteří se zasloužili o rozvoj polských studií a dosáhli významných výsledků ve své pedagogické činnosti
 • 2013: Prestižní polské ocenění za překlady udílené měsíčníkem Literatura na Świecie
 • 2010: Medaile Gloria Artis za zásluhy v polské kultuře udělena polským ministrem kultury
 • 2001: Stříbrný kříž za zásluhy udělený polským prezidentem
 • 1996: Vyznamenání za zásluhy v polské kultuře
Vybrané publikace
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 2. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2024, s. 18-20. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Kolaże z Koláře. Jak jsem překládala Očitého svědka do polštiny. In Den s překladem 2023, XVIII. ročník překladatelské soutěže pod záštitou děkana FF OU (14. 3. 2023, Ostrava). 2023. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. „Niektórzy lubią poezję” (Rok Wisławy Szymborské 2023 – cyklus článků). Zwrot, č. 1. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2023, s. 16-17. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” (Rok Wisławy Szymborské 2023 – cyklus článků). Zwrot, č. 2. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2023, s. 18-20. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. „Pamięć nareszcie ma, czego szukała” (Rok Wisławy Szymborské 2023 – cyklus článků). Zwrot, č. 3. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2023, s. 18-19. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Wisława Szymborska patronką roku 2023. In Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni, Polska Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy (20. 3. 2023, Bystřice). 2023. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. „Moje wiersze są do słuchania i do myślenia” (Rok Wisławy Szymborské 2023 – cyklus článků). In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Zwrot, č. 4. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2023, s. 18-19. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. „W domu poety najważniejszy jest kosz na śmieci” (Rok Wisławy Szymborské 2023 – cyklus článků). In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Zwrot, č. 5. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2023, s. 28-29. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Jerzy Kronhold, Długie spacery nad Olzą. In Przegląd Filmowy Kino na Granicy / Kino na Hranici (2.5.2023, Český Těšín/Cieszyn, Polsko). Český Těšín/Cieszyn, 2023. program akce info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. „Jesteśmy dziećmi epoki” (Rok Wisławy Szymborské 2023 – cyklus článků). In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Zwrot, č. 6. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2023, s. 16-17. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. „Jestem kim jestem. Niepojęty przypadek” (Rok Wisławy Szymborské 2023 – cyklus článků). In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 7. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2023, s. 18-20. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Wisława Szymborska – w stulecie urodzin. Internetový portál Zwrot. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2023. ISSN 0139-6277. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. „Kolumbowie i nobliści” (Rok Wisławy Szymborské 2023 – cyklus článků). In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 8. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2023, s. 18-20. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Śladami zabytków Wielkich Moraw. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 8. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2023, s. 34-37. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta, Roman MADECKI, Michaela BENEŠOVÁ, Jiří MURYC a Aleksandra STARZYŃSKA. Najważniejsze publikacje naukowe w historii czeskiej polonistyki. In VIII Światowy Kongres Polonistów, Kraków (12.–14. 7. 2023, Krakov, Polsko). 2023. program konference info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Czeska polonistyka i polska bohemistyka: Tożsamość dyscypliny? Zagrożenia, wyzwania, szanse w kontekście obecnych metodologii, badań kulturoznawczych i studiów regionalnych (panel dyskusyjny). In II. Kongres polských bohemistických a českých polonistických studií (15.-18. 10. 2023, Praha). 2023. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. 25 lat z literaturą polską i jej twórcami w Brnie. In Polsko-české poznávání jako výměna hodnot. Mezinárodní konference u příležitosti 100. výročí vzniku univerzitní polonistiky v českých zemích (17. 10. 2023, Praha). 2023. program konference info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Stosunki czechosłowacko-polskie na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Sympozja i publikacje katolickiego stowarzyszenia Opus Bonum. In Hodnoty v literatuře a uměni VI (14.-15. 9. 2023, Brno). 2023. program konference info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Výstava Polsko-česká Wisława Szymborska. 2023. URL URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. „Z nim pojechałabym na koniec świata”. Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz (Rok Wisławy Szymborské 2023 – cyklus článků). In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 9. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2023, s. 20-22. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Kroki przeznaczenia (Rok Wisławy Szymborské 2023 – cyklus článků). In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 10. Český Těšín, 2023, s. 24-25. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. O śmierci bez przesady (Rok Wisławy Szymborské 2023 – cyklus článků). In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 11. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2023, s. 20-21. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Wysoko sobie cenię dwa małe słowa: „nie wiem” (Rok Wisławy Szymborské 2023 – cyklus článků). In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 12. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2023, s. 37-39. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Tajemství polské nobelistky aneb básnířka Wisława Szymborska, jak ji neznáme. Brno: Noc vědců na FF MU, 2023. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Diskuzní česko-polský panel - panel dyskusyjny poświęcony „Krzywemu kościołowi” oraz książkom i spektaklom o tematyce górniczej. In 20. ročník Festivalu divadel Moravy a Slezska, Těšínské divadlo. 2023. URL URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Úskalí překladů. Přednášky pedagogů Semináře západoslovanských jazyků a literatur při Ústavu slavistiky FF MU o zdánlivě nepřeložitelných textech. In Dny polské kultury, Knihovna Jiřího Mahena v Brně. 2022. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Tacy byliśmy. Ukraina, Litwa, Zaolzie. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 3. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2022, s. 10-13. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Tacy byliśmy. Zbigniew Kubeczka. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 4. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2022, s. 32-35. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Maria i Wanda – matka i córka. Rok 2022 rokiem Wandy Rutkiewicz. Zwrot, č. 4. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2022, 3 s. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Tacy byliśmy. Bronisław Liberda. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 5. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2022, s. 15-19. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. „Solidarni z Ukrainą” – scenariusz koncertu charytatywnego. Český Těšín: Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC, 2022. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Naděje - Nadzieja. Wernisaż i wieczór wspomnień o Bronisławie Liberdzie. Český Těšín: Čítárna a kavárna Avion, 2022. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Tacy byliśmy. Almanachy literackie. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 6. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2022, s. 16-18, 4 s. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. W stronę Drohobycza. Z okazji Roku Brunona Schulza. Zwrot, č. 7. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2022, 6 s. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Tacy byliśmy. Kazimierz Jaworski. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 7. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2022, s. 18-21. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Tłumacze literatury polskiej na świecie. V Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej w Krakowie. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 7. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2022, s. 38-41. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Adam Mickiewicz - básník, vyhnanec a věčný poutník. In Rok polského romantismu 2022. Prezentace poezie Adama Mickiewicze (v českých překladech) a výstava. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2022. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Poeta i jego tłumacze. Marzanna Bogumiła Kielar i tłumaczki: Elżbieta Wójcik-Leese, Biserka Rajčić, Renata Putzlacher-Buchtová. In V Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej w Krakowie (3. 6. 2022, Krakov, Polsko). 2022. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Anna ze/zo Zeleného domu. O przekładach powieści Lucy Maud Montgomery na język czeski i słowacki oraz ich roli w kształtowaniu czeskiej i słowackiej recepcji powieści. In Konferencja naukowa „110 lat Anne of Green Gables Lucy Maud Montgomery w Polsce. Recepcja, przekłady, nowe odczytania i perspektywy badawcze“, UAM Poznań (28. 9. 2022, Poznaň, Polsko). 2022. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. editorství knihy a doslov: Bronisław Liberda, Notatki o życiu, Zaolziu, sztuce i przemijaniu. Český Těšín: Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki, 2022. ISBN 978-80-907310-3-5. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Wdowy po górnikach mówią mocnym głosem : Literackie obrazy losu kobiet w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim. Konteksty Kultury. Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2022, roč. 19, č. 4, s. 540-558. ISSN 2083-7658. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4467/23531991KK.22.041.17508. Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 4, Czeski i polski czas kobiet Wdowy po górnikach mówią mocnym głosem. Literackie obrazy losu kobiet w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Dobre dzieło J. Floriana, A. Opaska i K. Kryla. In Kołodziej Agnieszka; Ślawska, Magdalena; Ursulenko Anna; Juszczak Bartosz. Słowiańszczyzna dawniej i dziś : Język, literatura, kultura. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski; Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2022, s. 349-358. ISBN 978-83-7977-760-0. URL URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Nie ma to jak teatr, nie ma to jak scena. Z okazji 70-lecia Sceny Polskiej. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 2. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2021, s. 9-11. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. SCENA - wpisuję POLSKA. Z okazji 70-lecia Sceny Polskiej. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 3. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2021, s. 16-18. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Nasza Scena, innej nie ma (z okazji 70-lecia Sceny Polskiej). In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 5. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2021, s. 18-21, 5 s. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Powstanie warszawskie, Kolumbowie i ludność cywilna. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 8. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2021, s. 16-17. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. "Czuły narrator" Olgi Tokarczuk. Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2021, č. 7, s. 17-19. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Czułość - temat do napisania (wiersza, artykułu, mowy noblowskiej). In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. č. 6. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2021. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Rok Stanisława Lema, nauczyciela „uczciwego myślenia”. Zwrot, č. 9. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2021, 3 s. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Tadeusz Różewicz i Wrocław (w stulecie urodzin poety). Zwrot, č. 11. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2021, 4 s. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Lindauer? Pākehā! premiéra divadelní hry. Plzeň: Divadlo Josefa Kajetána Tyla, 2021. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Karel Kryl – nalezeno v překladu (polští překladatelé a jejich překlady básní a textů písní do polštiny). In Čeština a polština v překladu a mezikulturní komunikaci. 2021. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Lindauer? Pākehā! vydání textu divadelní hry. 1. vyd. Plzeň: Divadlo Josefa Kajetána Tyla, 2021. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Opus Bonum, Anastáz Opasek i Karel Kryl. In V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura“, Uniwersytet Wrocławski. 2021. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta a Michael ALEXA. Marzanna Bogumiła Kielarová: Zatopený estuár; překlad výboru básní. Praha: Éditions Fra, 2021. ISBN 978-80-7521-139-2. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Iwan Konwicki, z domu Iwaszkiewicz i in. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2020, s. 20-21. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Mariusz Szczygieł i jego memento mori. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2020, 3 s. Zwrot, č. 2. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Jiří Kolář: Očitý svědek – Naoczny świadek. Videoprezentace překladu knihy v rámci projektu Portrety przekładu. Warszawa: Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury ve spolupráci s European Union National Institutes for Culture, 2020. Virtuální výstava Portrety przekładu u příležitosti Mezinárodního dne překladatelů. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta a Agnieszka BUCHTOVÁ. Tu i tam. Wiersze Jacka Cygana w tłumaczeniach na język czeski. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2020. ISBN 978-83-7866-314-0. URL URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Powroty Czesława Miłosza do Pragi i Ołomuńca. In Bernacki, Marek. Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, głosy, nowe rozpoznania. 1. vyd. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2020, s. 367-377. ISBN 978-83-66249-47-9. Záznam v katalogu polské NK info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Stara Karwina, której już nie ma. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. 1. vyd. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2020, s. 18-21. č. 3. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Rodzinna Karwina. Piekło – niebo – raj. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2020, s. 14-18. č. 4. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. „Krzywy kościół” jak memento. Zwrot. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2020, č. 5, s. 18-21. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Coraz bliżej światła. Pamięci Bronisława Liberdy. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2020, s. 5. č. 6. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Darków – śladami podań i legend. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2020, s. 12-15. č. 7. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Jerzy Pilch: „Bezpowrotnie utracona leworęczność” i inne historie. Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2020, č. 7, s. 18-20. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Jerzy Pilch bez granic. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2020, s. 10-14. č. 8. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Henryk Jasiczek - my z niego wszyscy? W stulecie urodzin poety. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2019, s. 9-13. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Henryk Jasiczek: Nikdo není prorokem ve vlastní zemi. In Těšínské listy. Město Český Těšín, 2019, s. 6-7. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. „Šarlatán“ Agnieszki Holland a zajímavá epizoda z mládí Henryka Jasiczka. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Internetové vydání. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2019, 1 s. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Sto lat, czyli olzianie czytają Jasiczka. Vzpomínková akce ke 100. výročí narození významného básníka. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2019. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Góry wysokie, co im z wami walczyć każe? Polska literatura himalaistyczna. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2019, s. 17-19. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Komplex muzejních exponátů Symbolické přístaviště – text a překlad. 1. vyd. Městská knihovna Český Těšín: publikace byla vydána u příležitosti realizace projektu OPEN AIR MUSEUM.CIESZYN.ČESKÝ TĚŠÍN, 2019, 8 s. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Olga Tokarczuk laureatką literackiej Nagrody Nobla. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2019, 5 s. Zwrot, č. 10. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. členka komise; Polský institut v Praze. Soutěž Mariana Szyjkowského (za nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko), Praha, 2019. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Il pellegrinaggio 1. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2019, s. 20-24. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Il pellegrinaggio 2. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2019, s. 19-23. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Il pellegrinaggio 3. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2019. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Na české straně hranic je svět krásnější, myslí si nobelistka Olga Tokarczuková. Brno: Český rozhlas, 2019. délka audia 32:48. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Świąteczne wypisy z Bonowicza. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2019, s. 12-14. č. 12. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Wojciech Bonowicz: Kraków 1989–2019: literatura, autorzy, festiwale. Moderovaná přednáška s prezentací. Brno: Masarykova univerzita, Týden humanitních věd, 2019. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Karel Kryl – odnalezione w tłumaczeniu (přednáška s prezentací). In Kongres českých polonistických studií. Čeština a polština v překladu, tlumočení a mezikulturní komunikaci. MU, Univerzitní centrum 8. 11. 2019, Telč. 2019. Kongres českých polonistických studií - Telč URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Ondraszek — najgłośniejszy zbójnik śląski. In Śląsk Cieszyński w literaturze ludowej. VI Konferencja metodyczna dla nauczycieli polonistów, historyków i bibliotekarzy. 2018. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Twarze Zbigniewa Herberta. Česko-polská prezentace u příležitosti Roku Z. Herberta 2018. FF MU Brno: Týden humanitních věd, 2018. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Pamięć - básnická sbírka. 1. vyd. Český Těšín: Sdružení přátel polské knihy z.s., 2018. ISBN 978-80-907310-1-1. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Karel Kryl – mały wielki pieśniarz. Piosenka – rocznik kulturalny. Opole: Muzeum Polskiej Piosenki, 2018, roč. 2018, neuveden, s. 144-153. ISSN 2353-4761. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Kornel Filipowicz i jego ukochana prowincja. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2017, s. 26-27. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Im Kaffeehaus „Avion“, das es nicht gibt. In Kulturwissenschaft in Centrope, Institut für Slawistik der Universität Wien. 2017. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Sparring tłumaczy języka czeskiego. In "Odnalezione w tłumaczeniu" - Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury. 2017. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Olga Tokarczuk i Agnieszka Holland na pograniczu. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2017, s. 23-25. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Guty. "Wszystko mija i to mijanie jest wiecznym trwaniem". In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2017, s. 8-10. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Klub Polski Polonus w Brnie obchodzi swoje dwudziestolecie. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2017, s. 10-11. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Henryk Sienkiewicz - polski Jirásek? In 11. sjezd českých historiků – blok: Platformy spolupráce historiků a filologů, panel: Česká polonistická studia. 2017. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Ludvík Aškenazy – dwie rocznice i dwa miejsca urodzenia. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2016, s. 26-27. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Julian Przyboś i Cieszyn. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2016, s. 26-27. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Henryk Sienkiewicz (1846–1916). W ramach Roku Sienkiewiczowskiego 2016. Zwrot, č. 5. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2016, 2 s. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. „Wszystko, co piszę, jest o mnie”. W 80. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Zwrot, č. 10. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2016. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Czesko-polskie kontakty literackie w drugiej połowie XX wieku. Polscy poeci i ich czescy tłumacze. In Madecki, Roman; Baron, Roman; Malicki, Jan. Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016, s. 142-154. Práce Historického ústavu AV ČR, č. 69. ISBN 978-80-7286-271-9. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej. Zwrot, č. 8. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2016, 3 s. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Sienkiewicz znany i nieznany. In Polski Związek Kulturalno-Oświatowy Bystrzyca. 2016. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. HRA-NIC-e. 1. vyd. Broumov: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s., 2016. ISBN 978-80-906519-0-6. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata a Michael ALEXA. V kavárně Avion, která není. 1. vyd. Český Těšín: Spolek – Towarzystwo Avion, 2016. ISBN 978-80-903424-6-0. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Kornel Filipowicz powrócił do Cieszyna. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2016, s. 36-38. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Czeska literatura i życie literackie w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego w XX wieku. In prof. dr. hab. Idzi Panic, Łukasz Konarzewski. Kultura i sztuka Śląska Cieszyńskiego na przestrzeni wieków. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe, 2016, s. 479-488. Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, sv. 8. ISBN 978-83-944146-1-0. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Cieszyński Babel. In Edited by Pavel Noga. Blisko i daleko. Blízko i daleko. Close and far. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Munipress, 2016, s. 32-47. ISBN 978-80-210-8570-1. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Jerzy Kronhold. Wiek brązu... Český Těšín: Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny, 2015, s. 14-15. č. 4. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata, Radovan LIPUS a Šimon CABAN. HRA-NIC-e (divadelní inscenace). Broumov: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, 2015. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Europa Andrzeja Stasiuka. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí : kolektivní monografie. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek – nakladatelství Galium, 2015, s. 321-328. ISBN 978-80-905336-7-7. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Adam Mickiewicz (1798–1855). W 160. rocznicę śmierci wieszcza. Zwrot, č. 12. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2015, 2 s. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Władysław Sikora. Już się zaczęły inne strony czasu. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2015, s. 26-27. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Zofia Kossak-Szczucka. „Myślę, że Bóg stworzył tęsknotę za rodzinnymi stronami po to, żeby ludzie wiedzieli, jak mają tęsknić do Niego”. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2015, s. 24-25. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Wojnę szatan spłodził. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2015, s. 30-31. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Literacki Broumov i Kotlina Kłodzka. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2015, s. 26-27. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Maria Dąbrowska. W 50. rocznicę śmierci. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2015, s. 26-27. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Halina Poświatowska i jej "uparte serce". In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2015, s. 26-27. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Królowa Elżbieta Ryksa jako postać historyczna i literacka. In Dni kultury czeskiej w Bibliotece Raczyńskich, Poznań, 7. 10. 2015. 2015. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Twarze Juliana Tuwima. In Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová a kol. PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014, s. 99–106, 7 s. ISBN 978-80-246-2732-8. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Česko-polské literární vztahy ve druhé polovině 20. stol. Polští básníci a jejich čeští překladatelé. In Roman MADECKI a Roman BARON. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014, s. 122-137. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • BUCHTOVÁ, Renata a Michael ALEXA. V kavárně Avion, která není. Praha: Český rozhlas, 2014. Polský rok na Vltavě. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Bílé propasti - autoři a básně z antologie tzv. generace Brulionu. Praha: Český rozhlas, 2014. Polský rok na Vltavě. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Co nam zostało z tych lat - Julian Tuwim znany i nieznany. In SCRIPTUM Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego. 1. vyd. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, 2014, s. 7-13. ISBN 978-80-87281-18-5. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Pamięci Debory Vogel. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2014, s. 16-17. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Magiczny Petrkov. In Zwrot. Miesie̜cznik kulturalno-społeczny. Český Těšín: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2014, s. 22-23. ISSN 0139-6277. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Czesko-polskie powinowactwa z wyboru. In V rámci programu Akademicki i naukowy Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM Poznań. 2014. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Julian Tuwim i František Halas. In Mosty i zasieki : spotkania polskiej i czeskiej literatury w XX wieku. 1. vyd. Bielsko-Biała: Kolegium Nauczycielskie, red. Dorota Siwor, 2013, s. 65-78, 13 s. ISBN 978-83-930362-9-5. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Ondraszek i Juraszek – postaci mityczne czy historyczne? Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Chorzów: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, 2013, 1., s. 61-74, 176 s. ISSN 2353-2734. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. W kawiarni Avion, której nie ma. 1. vyd. Český Těšín: Spolek-Towarzystwo Avion, 2013. ISBN 978-80-903424-5-3. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Nagroda translatorska Literatury na Świecie za przekład książki: Jiří Kolář "Naoczny świadek". Literatura na Świecie, Warszawa, 2013. URL info
 • MAZAN, Leszek, Renata BUCHTOVÁ a Agnieszka BUCHTOVÁ. Český Krakov, české Malopolsko (překlad z polštiny do češtiny). 1. vyd. Cieszyn-Krakov: (na objednávku – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego v Krakově), 2012. ISBN 978-83-933109-2-0. URL URL info
 • KOLÁŘ, Jiří a Renata BUCHTOVÁ. Naoczny świadek. 1. vyd. Krakov: Muzeum Sztuki Współczesnej, 2012. ISBN 978-83-62435-92-0. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Nowe wyzwania w nauczaniu literatury współczesnej. In POSPÍŠIL, Ivo - MADECKI, Roman a kol. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 91-95. ISBN 978-80-210-5906-1. info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Alma a Gustav. Praha: Český rozhlas - Vltava, 2012. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Od Avionu k Noivě - od snu ke skutečnosti. DISK - časopis pro studium scénické výchovy. Praha: Akademie múzických umění, 2011, č. 35, s. 97-107, 10 s. ISSN 1213-8665. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata a Radim KOPÁČ. Měsíc autorského čtení 2011. Brno: Agentura a nakladatelství Větrné mlýny, 2011, s. 21-231. URL info
 • TOKARCZUK, Olga a Renata BUCHTOVÁ. Denní dům, noční dům (dramatizace románu). Praha: DILIA, 2011. URL info
 • PAVLICA, Jiří a Renata BUCHTOVÁ. Porta peregrinorum. Zittau: Projekt Europera, 2011. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Królowa Ryksa Elżbieta jako postać historyczna i literacka. In Mieczysław Balowski. Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011, s. 49-62, 299 s. info
 • OSIECKA, Agnieszka a Renata BUCHTOVÁ. Słodkie rodzynki, gorzkie migdały. Těšínské divadlo, 2010. premiéra divadelní hry. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Kawiarnia AVION, której nie ma? Bielsko-Biała: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, 2010, 4 s. Relacje-Interpretacje, 1. ISSN 1895-8834. info
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała. VII Ogólnopolskie Warsztaty Translatorskie. Renata Putzlacher-Buchtová, vedoucí polsko-české překladatelské sekce. 2010. URL info
 • Literatura zaolziańska po II wojnie światowej. In BUCHTOVÁ, Renata. Kulturowe oblicza ziemi cieszyńskiej - konferencja międzynarodowa. 2010. URL info
 • ING. ARCH. CZESLAW MENDREK, ING. ANDREA ŠACHEROVÁ a Renata BUCHTOVÁ. Studie interiéru literární kavárny NOIVA vybudované na místě historické kavárny AVION. dr. Renata Putzlacher-Buchtová, autorka ideového konceptu. 2010. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata a Dagmar SARANOVÁ. Těšínský kvítek (sborník textů a grafik). člen redakční rady. 1. vyd. Ostrava: Excellens paper, 2010. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Działalność Spolku-Towarzystwa AVION na polsko-czeskim pograniczu. In Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego w Rzeszowie. 2010. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Słodko-gorzka Agnieszka Osiecka. Český Těšín: Těšínské divadlo, 2010, 4 s. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Dreszcz czytelniczy, dreszcz translatorski (Bogdan Trojak, Otto Lilienthal). In dr. Agnieszka Będkowska-Kopczyk. Przekładka V - Premost V. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2010, s. 114-121, 7 s. ISBN 978-83-62292-45-5. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Brązowy Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, 2010. URL info
 • LIPUS, Radovan. Slezsko. Śląsk. Schlesien. Silesia. 1. vyd. Ostrava: SPOK - spolek pro ostravskou kulturu, 2009, 2 s. Trojhlavý drak. Architektura Horního Slezska. ISBN 978-80-904096-4-4. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. AVION - jaký byl a jaký bude? Český Těšín, 2009, 1 s. Těšínské listy, 5. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Poeta zaolziański, polski czy czeski? O Bogdanie Trojaku. Bielsko-Biała: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, 2009, 5 s. Relacje-Interpretacje, 3. ISSN 1895-8834. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Ondraszek, czarownica i obrzędy przejścia. Český Těšín: ZG PZKO, 2009, 3 s. Kalendarz Śląski. ISBN 978-80-87281-03-1. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Pani na Górkach. Zofia Kossak. Český Těšín, 2009, 1 s. Zwrot, 6. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Morcinek i jego Ondraszek. Český Těšín, 2009, 2 s. Zwrot, 7. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Czy zagrożona przyszłość? Dwugłos Renaty Putzlacher-Buchtowej i Kazimierza Kaszpera o sytuacji literatury zaolziańskiej. In XI Katowickie Spotkania Literackie. 2009. info
 • BUCHTOVÁ, Renata, Jaromír NOHAVICA a Radovan LIPUS. Těšínské niebo - Cieszyńskie nebe (sborník textů). 1. vyd. Ostrava: Petarda Production a.s., 2008. URL info
 • GOMBROWICZ, Witold a Renata PUTZLACHER-BUCHTOVÁ. Yvonna, princezna burgundánská. Čím moudřeji, tím hloupěji (odborný text v divadelním programu). Ostrava: divadelní premiéra, 2008. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Brneńska Reiczka, królowa czeska i polska. In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008, s. 219-238. ISBN 80-86735-13-3. info
 • PAUL, Barz, Michael TARANT a Renata PUTZLACHER-BUCHTOVÁ. Viva Verdi. Verdi i Boito - szczęśliwy przypadek w historii muzyki (odborný text v programu). Český Těšín, 2008. URL info
 • KOCHANOWSKI, Jan a Renata PUTZLACHER-BUCHTOVÁ. W stronę Czarnolasu. Těšínské divadlo, 2007. premiéra divadelní hry. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Všude tu ještě žije Vaše dobré dílo. Ladislavu Nezdařilovi k jeho nedožitým 85. narozeninám. Valašsko: vlastivědná revue. Vsetín: Okresní vlastivědné muzeum, 2007, 18., s. 46-47. ISSN 1212-3382. URL info
 • EFFEL, Jean a Simona CHALUPOVÁ. Stworzenie świata. Translated by Renata Putzlacher-Buchtová. Teatr Arlekin Łódź, 2007. premiéra divadelní hry. URL info
 • SIKORA, Jacek. Za późno na wiosnę - Příliš pozdě na jaro. Edited by Renata Putzlacher-Buchtová. 1. vyd. Český Těšín, 2007. Avion. ISBN 80-903424-4-2. info
 • BUCHTOVÁ, Renata a Roman MADECKI. Polonus - polský klub v Brně (1997-2007). Edited by Renata Putzlacher-Buchtová. Preface by Roman Madecki. Brno, 2007, 38 s. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Jan z Czarnolasu. Český Těšín: Těšínské divadlo, 2007, 5 s. info
 • BUCHTOVÁ, Renata, Tomáš KOČKO a Bogdan KOKOTEK. Ondraszek - Pan Łysej Góry (polsko-český edukační multimediální komplet). Solis Art, 2006. CD-DVD. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Angelus. Translated by Radovan Lipus. 1. vyd. Český Těšín: Avion, 2006. ISBN 80-903424-3-4. URL info
 • PEŠÁK, Lena. Światło - Světlo. Edited by Renata Putzlacher-Buchtová. 1. vyd. Český Těšín, 2006. Avion. ISBN 80-903424-2-6. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Czy to jest przekład, czy poezjowanie? In vědecká konference věnovaná polsko-českým překladům. 2006. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renata. Przeszłość w powieściach Olgi Tokarczuk. In Obraz minulosti v současné české a polské literatuře. 1. vyd. Katowice-Opava: Wydawnictwo Naukowe Śląsk a Slezská univerzita v Opavě, 2006, s. 131-142, 11 s. ISBN 978-83-7164-523-5. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata, Tomáš KOČKO a Bogdan KOKOTEK. Ondraszek – Pan Łysej Góry. Těšínské divadlo, 2005. premiéra divadelní hry. URL info
 • WAWRECZKA, Henryk. Český Těšín. Město návratů. Preface by Renata Putzlacher-Buchtová. 1. vyd. Český Těšín: Nakladatelství Wart ve spolupráci s Odborem školství a kultury Městského úřadu v Českém Těšíně, 2005. ISBN 80-239-5965-4. info
 • RYBICKA, Hanna. Obrazki - Oblázky. Edited by Renata Putzlacher-Buchtová. 1. vyd. Český Těšín, 2005, 56 s. Avion. ISBN 80-903424-1-8. info
 • WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy a Renata PUTZLACHER-BUCHTOVÁ. Blázon a mníška (odborný text v divadelním programu). Košice: divadelní premiéra, 2005. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata, Tomáš KOČKO a Bogdan KOKOTEK. Ondraszek - Pan Łysej Góry. Ondraszek, czyli "ciosane w drewnie" (odborný text v divadelním programu). Český Těšín, 2005. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Rozbawiona powaga pierwszej damy polskiej poezji. In Wisława Szymborska Tradice-současnost-recepce. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004, s. 191-200. ISBN 80-7042-686-1. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Polská poezie v knižních a časopiseckých překladech ve 20. století. In Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. 1. vyd. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2004, s. 107-146. ISBN 80-86420-1. info
 • NOHAVICA, Jaromír, Renata PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Radovan LIPUS a Tomáš KOČKO. Těšínské niebo - Cieszyńskie nebe. Těšínské divadlo, 2004. premiéra divadelní hry. URL info
 • JEDZOK, Darek. Pusto. Edited by Renata Putzlacher-Buchtová. 1. vyd. Český Těšín, 2004, 54 s. Avion. ISBN 80-903424-0-X. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata, Jaromír NOHAVICA, Radovan LIPUS a Tomáš KOČKO. Těšínské niebo - Cieszyńskie nebe. Pod cieszyńskim niebem (odborný text v divadelním programu). Český Těšín, 2004. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Leon Płoszowski i Stanisław Połaniecki wobec nowej rzeczywistości. In Cesta k realitě - Literatura a kultura v druhé polovině 19. století. 1. vyd. Brno: SCSS - Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2003, s. 131-140. ISBN 80-86735-00-1. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Mezi řádky. Translated by Vlasta Dvořáčková, Libor Martinek, Edited by Ivo Pospíšil. 1. vyd. Brno: Host, 2003. ISBN 80-7294-084-8. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Café Avion: kavárna, která není. Disk, časopis pro studium dramatického umění. Praha, 2003, 5. ISSN 1213-8665. URL info
 • UHDE, Milan a Miloš ŠTĚDROŇ. Ballada dla bandyty. Translated by Renata Putzlacher-Buchtová. Těšínské divadlo, 2003. premiéra divadelní hry. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. O kondycji poety mniejszości polskiej w Czechach. In Dialog w środku Europy. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Krytyków i Poetów, Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury. 1. vyd. 2003, s. 31-35. ISBN 83-915567-6-X. info
 • BERGER, Wiesław Adam a Renata PUTZLACHER-BUCHTOVÁ. Most nad Łucyną. Těšínské divadlo, 2002. premiéra divadelní hry. URL info
 • TOKARCZUK, Olga. Denní dům, noční dům. Translated by Petr Vidlák. With an epilogue by Renata Putzlacher-Buchtová. 1. vyd. Brno: Host, 2002, 245 s. ISBN 8072940449. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Nelze opomíjet tu část života, která se děje v noci. Rozhovor s Olgou Tokarczukovou a překlad povídky Skříň. Host. Brno, 2002, 2. ISSN 1211-9938. info
 • BERGER, Wiesław Adam a Renata PUTZLACHER-BUCHTOVÁ. Most nad Łucyną. Do Adama B. Listy z podróży sentymentalnych (odborný text v divadelním programu). Český Těšín, 2002. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Pomiędzy. 1. vyd. Katowice: Biblioteka Śląska, 2001. ISBN 83-87849-08-1. URL info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Polsko, Institut A. Mickiewicze, Polský rok. Brno: Host, 2001, s. 50-51. ISSN 1211-9938. info
 • TOKARCZUK, Olga a Piotr TOMASZUK. Pravěk a jiné časy. Translated by Renata Putzlacher-Buchtová. Těšínské divadlo, 1999. premiéra divadelní hry. info
 • TOKARCZUK, Olga. Pravěk a jiné časy. Translated by Petr Vidlák. With an epilogue by Renata Putzlacher-Buchtová. 1. vyd. Brno: Host, 1999, 198 s. ISBN 80-86055-83-3. info
 • BUCHTOVÁ, Renáta. Na ostří plamene. Česká metafyzická poezie 20. století. Host. Brno, 1999, 10., s. 26-27. ISSN 1211-9938. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Sarkastický otec, bojující matka (esej o polské literatuře a překlad 12 básní). Host: literární měsíčník. Brno, 1998, 6., s. 36-44. ISSN 1211-9938. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Léta 1968-1998 v polské literatuře aneb Tuzemci a emigranti, proměny a nové generace. Host. Brno, 1998, 6., s. 63-87. ISSN 1211-9938. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. O návratech spisovatele Wieslawa Adama Bergera. Alternativa nova: literatura, umění, kritika, historie. Opava, 1998, 9-10, s. 401-405. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Nad novým překladem Mickiewiczových Balad a romancí. Host. Brno, 1998, 9. ISSN 1211-9938. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Literární čtvrtletník Fa-Art. Host. Brno, 1998, 9. ISSN 1211-9938. info
 • Bílé propasti: antologie mladé polské poezie. Translated by Bogdan Trojak, Renata Putzlacher-Buchtová. 1. vyd. Brno: Host, 1997, 198 s. ISBN 80-86055-10-8. info
 • LIBERDA, Bronisław. Szóstka wygrywa. Edited by Renata Putzlacher-Buchtová. 1. vyd. Český Těšín, 1997. Avion. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Moje "válečná léta" a mladá polská poezie. Weles. Brno, 1997, č. 3, s. 40-42. ISSN 1214-2948. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Małgorzata poszukuje Mistrza - Markétka hledá Mistra. Translated by Vlasta Dvořáčková, Erich Sojka. 1. vyd. Český Těšín: Avion, 1996. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Miłość po czesku. 1. vyd. Kraków: Miniatura, 1995. ISBN 83-7081-102-7. info
 • Suplement zaolziański. Edited by Renata Putzlacher-Buchtová. In PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Metafora. Kraków: Miniatura, 1995, 96 s. info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Ziemia albo-albo. 1. vyd. Český Těšín: Olza, 1993. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Oczekiwanie. 1. vyd. Třinec: ZLPC-GL'63, 1992. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Kompleks Ewy. 1. vyd. Kraków: Miniatura, 1992. URL info
 • PUTZLACHER-BUCHTOVÁ, Renata. Próba identyfikacji. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1990. ISBN 80-7034-014-2. URL info

11. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info