prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

profesor – Katedra sociologie


kancelář: 3.65
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6205
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • RABUŠIC Ladislav, narozen 8. 3. 1954 v  Uh. Hradišti, ženatý
Pracoviště
 • Katedra sociologie na  Fakultě sociálních studií, Masarykova univerzita
 • Joštova 10, 602 00 Brno
 • telefon: 549496205
 • fax: 549491920
 • e-mail: rabu@fss.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • Profesor katedry sociologie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: Prof. sociologie, Masarykova universita v Brně
 • 1994: Doc. sociologie, Masarykova universita v Brně
 • 1986: CSc. sociologie, Universita Komenského v Bratislavě
 • 1981: PhDr. sociologie, UJEP Brno, katedra sociologie
 • 1978: Mgr. katedra sociologie a katedra anglistiky a amerikanistiky,UJEP Brno, 1981 katedra sociologie
Přehled zaměstnání
 • 2012-2020: Vedoucí Ústavu populačních studií
 • 2012-2015: prorektor MU pro akademické záležitosti
 • 2004-2011: děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • 2002-: profesor Katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • 1998-2004: proděkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • 1994-1997: vedoucí Katedry sociální politiky a sociální práce Filozofické fakulty MU Brno
 • 1994-2002: docent sociologie MU v Brně
 • 1985-1994: odborný asistent na Katedře sociologie, která byla v r. 1991 přejmenována na Katedru sociologie, sociální politiky a sociální práce FF MU Brno
 • 1985-1987: lektor českého jazyka na Pekingské universitě zahraničních studií, ČLR
 • 1983-1984: odborný asistent na katedře sociologie FF UJEP Brno
 • 1980-1982: studijní pobyt na katedře sociologie FF UJEP Brno
Pedagogická činnost - vyučované kursy
 • population studies * populační studia * stárnutí a společnost * kvantitativní analýza dat * metody a techniky sociálně vědního výzkumu * diplomový seminář *
Vědeckovýzkumné projekty
 • 2017-2019: GAČR: Value Changes in the Czech Republic in European and World Perspectives (European Values Study/World Values Study 1991-2017)
 • 2011-2013: GAČR: Reprodukční chování mužů
 • 2008-2011: GAČR: Hodnotové proměny v ČR 1991–2008 v evropském kontextu (European Values Study 1991-2008)
 • 2004-2008: MPSV: Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje (číslo projektu: 1J 017/04-DP2)
 • 2006-2007: European Commission, 6FP - Needs for female immigrants and their integration in ageing societies (acronym: FEMAGE)
 • 2005-2007: GAČR - Rodina, práce a reprodukční strategie aneb preferenční teorie v ČR
 • 2002-2005: European Commission, 5FP - Dialog: POPULATION POLICY ACCEPTANCE STUDY the View Point and Policy Actors Regarding the Management of Population Related Change, Contract No: HPSE-CT-2002-00153
 • 2002-2005: European Commission, 5FP - ActivAge: Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Active Ageing Policies in Europe, Contract No: HPSE-CT-2002-00102
 • 2001-2003: GAČR - Veřejnost, demografické procesy a populační politika - Česká republika 2001 (druhé kolo evropského komparativního výzkumu)
 • 1999-2000: GAČR - European Values Study - Česká republika
 • 1996-1998: GAČR - Sociální trendy v České republice (ve spolupráci se Sociologickým ústavem ČAV v Praze)
 • 1996-1998: Research Support Scheme (Soros Foundation): Youth and AIDS (ve spolupráci s univerzitou v Lublani, Slovinsko)
 • 1995-1997: GAČR - Senioři ve stárnoucí české společnosti
 • 1995: Výzkumný grant Ministerstva práce a sociálních věcí: Subjektivní percepce chudoby (spolu s Petrem Marešem)
 • 1991-1992: Research Support Scheme (Soros Foundation): Nezaměstnanost v České republice v regionálním pohledu
Akademické stáže
 • 2000-2018: Co-director a přednášející v kursu Challenges of Europe, Inter-University Center, Dubrovnik (týdenní kurs konaný ve douletých cyklech)
 • 2000: Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, SRN, 1 týden
 • 1999-2000: Studijní pobyt v Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS), Wassenaar, 5 měsíců
 • 1997: Tilburg University, TEMPUS Individual Mobility Grant, 4 týdny
 • 1995: Lillehammer College, Department of Social Studies, stipendium norského ministerstva zahraničních věcí, 2 měsíce
 • 1995: International Institute on Aging - OSN-Malta, 2 týdny
 • 1994: The Graduate School of Social Work and Social Research, Bryn Mawr College, USA, 1 měsíc
 • 1992-1993: Visiting Fellow at Woodrow Wilson School, Princeton University, USA, 1 rok
 • 1991: Hogeschool de Horst, Driebergen, Nizozemí,2 týdny
 • 1989: Department of Sociology, University of North Carolina, at Chapel Hill, USA, 6 měsíců
 • 1984: Sociological Institute, Kobenhagen University, Dánsko, 4 měsíce
Universitní aktivity
 • 2017‒ : místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení MU (vnitřní akreditační komise MU)
 • 2012-2015: Prorektor MU pro akdemické záležitosti
 • 2012-: Vedoucí Ústavu populačních studií FSS MU
 • 2004-2011: děkan FSS MU
 • 2004-: člen vědecké rady MU
 • 1998-2004: proděkan FSS MU
 • 1999-: člen vědecké rady FSS MU
 • 1995-1997: člen Akademického senátu MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2017‒ : předseda panelu pro hodnocení společenských věd Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace (RVVI)
 • 2015-2017: člen odborné komise MPSV pro rodinnou politiku
 • 2014-2018: člen programového výboru Norských fondů
 • 2014-2018: Národní reprezentant pro programový výbor Horizon 2020
 • 2011-2012: Člen Koordinační rady expertů pro návrh národních priorit orientovaného výzkumu a předseda panelu „Sociální a kulturní výzvy české společnosti“
 • 2010-2014: člen Vědecké rady GAČR
 • 2008–2010: člen odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy
 • 2006–2013: národní reprezentant pro programový výboru 7. rámcového plánu "Spolupráce" Evropské komise
 • 2006 – Co-director programu Challenges of a New Europe organizovaného ve spolupráci s Utrech University ve dvouletých cyklech na Inter-University Center Dubrovnik
 • 2006–2008: místopředseda odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy
 • 2004–2008: člen hodnotící komise grantového programu MPSV Moderní společnost a její proměny (TP5-DP2)
 • 2003: člen expertního panelu Národního programu výzkumu II
 • 2003-dosud: člen International Union for Scientific study of Population (IUSSP)
 • 2002: předseda pracovní skupiny projektu MŠMT Změna normativu a koeficientu náročnosti studijních programů
 • 2001-dosud: člen Planning Committee of the European Values Study (výbor pro komparativní výzkum evropských hodnot
 • 2001: předseda panelu "Společenská transformace" Národního programu orientovaného výzkumu
 • 2000-2004: člen pracovní skupiny pro sociologii a politologii Akreditační komise MŠMT
 • 2000-2003: člen hlavního výboru České demografické společnosti
 • 1999-2005: člen oborové komise Grantové agentury ČR pro společenské vědy
 • 1999-2003: místopředseda podoborové komise 403 Grantové agentury ČR
 • 1997-: člen European Sociological Association
 • 1990-: člen European Association for Population Studies
 • 1993-2005: člen redakční rady Sociologického časopisu a Czech Sociological Review
 • 1992-1995: člen hlavního výboru Masarykovy české sociologické společnosti
 • 1990-1992: předseda brněnské pobočky Československé demografické společnosti
 • 1988-1990: člen hlavního výboru Československé sociologické společnosti
 • 1987-1989: místopředseda brněnské pobočky Československé sociologické společnosti
 • 1983-1985: člen výboru sekce metod a technik sociologického výzkumu Československé sociologické společnosti
Přednášky v zahraničí a účast na konferencích
 • Rabušic, Ladislav a Beatrice Elena CHromková Manea. 2016. Ideal family size measured by an adapted Coombs scale – first findings from a Czech survey. In European Population Conference.
 • Rabušic, L., Chromková Manea, B. „2015. Active ageing and the impact of values, norms and opinions in the European context”. 12th Conference of the European Sociological Association (ESA). Praha.
 • Rabušic, L., Chromková Manea, B. 2013. „Male fertility in the Czech Republic – new empirical evidence“.XXVII International Population Conference of the IUSSP, Bussan, South Korea.
 • Rabušic, L., Chromková Manea, B. 2012. “Men, women and baby longing: cross-national differences in the Czech Republic and Finland". European Population Conference (EPC 2012), Stockholm, Sweden (prepared together with a Finish sociologist Anna Rotkirch).
 • Chromková Manea, B., Rabušic, L.,2012. "Men and their roles regarding sex, contraception, childbearing and child rearing". European Population Conference (EPC 2012), Stockholm, Sweden.
 • Rabušic, L., Chromková Manea, B. 2012. „Preference for family and work in the Czech Republic“ . ESA RN13, Milano, Italy
 • Rabušic, L., Chromková Manea, B. 2012. "Male reproductive behaviour – new perspectives, data and findings". Workshops VID Colloquium organized by the Vienna Institute of Demography (Austrian Academy of Sciences) in Vienna, Austria.
 • Chromková Manea, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. 2011. Men, family and fertility patterns in the Czech Republic. In 10th Conference of the European Sociological Association (ESA). Ženeva, Švýcarsko.
 • Chromková-Manea, B., Rabušic, L. 2009. “Personal values and attitudes towards family, marriage and gender roles – two decades of changes in the Czech Republic and Slovakia”. 9th ESA Konference, 2,-5, September, Lisabon.
 • "Older workers, adult education and employment in the Czech Republic". Paper presented at conference Increasing Employment of Older Workers through Lifelong Learning, Reykjavik, Iceland, 10-11 December 2007.
 • "Adult education in older age in the Czech Republic". Paper presented at the 8th European Sociological Association konference, Conflict, Citizenship and Civil Society, Glasgow, 3rd – 6th September 2007
 • "Reasons for Decreased Marriage Rate in the Czech Republic". Paper presented at the 8th European Sociological Association konference, Conflict, Citizenship and Civil Society, Glasgow, 3rd – 6th September 2007
 • "Několik poznámek k české rodinné politice. Mezinárodní konference Komplexní rodinná politika jako priorita státu aneb je ČR státem přátelským k rodině?" Praha, 28.-29. listopadu 2006.
 • "Bude česká rodina rodinou jedináčků?" Konference Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno, 28.-29. 10. 2006
 • "Možnosti a meze kvantitativního výzkumu". 14. národní konference České asociace pedagogického výzkumu, Plzeň, 5. září 2006.
 • "Preference Theory – the Case of the Czech Republic." European Population Konference, Liverpool, UK, 21-24 June 2006.
 • "Only Fools Rush In?" European Population Konference, Liverpool, UK, 21-24 June 2006.
 • Inter-University Centre, Dubrovnik, Chorvatsko, (přednášející v kursu "Challenges of a New Europe: Diversity, Dilemma's and Directions"), duben 2006, 1 týden
 • "On Adult Education in the Czech Republic – who participates and why." 7th Conference of European Sociological Association, Toruň, 9th-12th September 2005.
 • Inter-University Centre, Dubrovnik, Chorvatsko, (přednášející v kursu "Immigration and Social Exclusion". duben 2004, 1 týden
 • "Cultural Climate in the Family and Functional Literacy." 6th Conference of the European Sociological Association, 23 – 26 September 2003, Murcia, Spain.
 • "Why are they all so eager to retire? (On transition to retirement in the Czech Republic)." 6th Conference of the European Sociological Association, 23-26 September 2003, Murcia, Spain.
 • "Active Czech immigration policy and potential public resistance." European Population Conference, Warsaw, Poland, 26-30 August, 2003.
 • "Why are there people who live in need?" International workshop Integration and Fragmentation. European Values at the of the Millennium, Tilburg University, March 26-27, 2003.
 • "Functional Literacy as a new factor of social exclusion in complex societies". Inter-University Centre, Dubrovnik, Chorvatsko, (v rámci mezinárodního kursu Social Exclusion and Inclusion in Europe), 22. 4.-26. 4. 2002.
 • "Where Have all the Czech Kids Gone?" Max-Planck-Institut für demografische Forschung, Rostock, 23. 11. 2000.
 • "Some Thoughts on Subjective Aspects of Social Exclusion". Inter-University Centre, Dubrovnik, Chorvatsko, (v rámci mezinárodního kursu Social Exclusion and Inclusion in Europe), 10. 4. - 17. 4. 2000.
 • "Do the Czechs Agree with a Substantial Reform of the Pension System?" European Population Conference, The Hague, The Netherlands, August 30 - September 3, 1999
 • "Institutional Pre-School Education or the Family?" (společně s M. Rabušicovou). The 4th European Conference of Sociology, Amsterdam, the Netherlands, August 18-21, 1999.
 • "The Czech Welfare State and its Legitimacy" (společně s T. Sirovátkou). The 4th European Conference of Sociology, Amsterdam, the Netherlands, August 18-21, 1999.
 • "Sexual behavior of Adolescents and HIV Risk in the Czech Republic"!. The 14th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, College of William and Mary, Williamsburg, USA, July 26-August 1, 1998.
 • "Teenage sex in the Czech Republic". The "Youth and AIDS" course in the Inter-University Centre Dubrovnik, Croatia, June 22-27, 1998.
 • "Poverty among the Czech Elderly - Myth or Reality?" European Sociological Association Conference, University of Essex, Colchester, UK, 27-30 August 1997.
 • "Poverty and Old Age". European Population Conference: European Population: Variations on Common Themes, Cracow, Poland, 11-13 June 1997.
 • "Towards the Understanding of Forms of Poverty in Old Age in the Czech Republic". International Conference: Eliminating Poverty in Old Age: A Developing Country Perspective. INIA, Malta 12-14 December 1996.
 • "Emerging Poverty in the Czech Republic?" Lillehammer College, Norsko, 12. 9. 1995.
 • "Czech Society is Aging". Konference OSN Social and Economic Consequences of Aging in Developing Countries, Malta, únor 1995.
 • "Marriage and the Family in Czechoslovakia". Office of Population Research Seminars, Princeton University, USA, January 1993.
 • "Transformation in Czechoslovakia". Princeton University, USA, October 1992.
 • "Vox Populi, Vox Dei?" (společně s P. Marešem a L. Musilem).First European Conference of Sociology, Wien, August 26-29, 1992.
 • "Civic Society and Cultural Change in Czechoslovakia" (společně s P. Marešem a L. Musilem). Conference Quo Vadis Mitteleuropa? Wien, November 8-10, 1991.
 • "Unmarried Cohabitation in Czechoslovakia". European Demographic Conference, Paris, October 21 - 25, 1991.
 • "Social Change in Perception of Czech Population One Year After the Revolution". The Conference on Social Change and Macroplaning, Inter-University Centre, Dubrovnik, Yugoslavia, April 1991.
 • "Roots and Elements of 1989 Revolution in Czechoslovakia or Inevitability of Political Change". IV. World Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate, U.K., July 21-26, 1990.
 • "Manifest and Latent Functions of Czechoslovak Population Policy". Inter-University Centre, Dubrovnik, Yugoslavia, June 12, 1990.
Vybrané publikace
 • CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Value Modernisation in Central and Eastern European Countries : How Does Inglehart's Theory Work? Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2020, roč. 56, č. 6, s. 699-740. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/csr.2020.033. plný text info
 • RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Introduction : Values, Modernisation and Social Change in Europe. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. P: Sociologický ústav AV ČR, 2020, roč. 56, č. 6, s. 693-698. ISSN 0038-0288. URL info
 • CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Marriage, Childbearing and Single Motherhood : Trends in Attitudes and Behaviour in Czechia and Slovakia from 1991 to 2017. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 16, č. 2, s. 25-50. ISSN 1214-813X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SOC2019-2-25. článek - open access info
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 573 s. ISBN 978-80-210-9247-1. URL info
 • RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a demografické chování v Česku a na Slovensku v uplynulém čvrtstoletí. In Podoby slobody : 9. slovenské a české sociologické dni, medzinárodná konferencia november 2019, Kongresové centrum SAV, Smolenice. 2019. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Zuzana KUSÁ. Úvod. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019, s. 7-22. ISBN 978-80-556-4590-2. info
 • CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Evropský výzkum hodnot – metodologie a data. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019, s. 23-30. ISBN 978-80-556-4590-2. info
 • RABUŠIC, Ladislav, Zuzana KUSÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Jaké vlastnosti považují čeští a slovenští rodiče pro své děti za důležité. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019, s. 86-126. ISBN 978-80-556-4590-2. info
 • KUSÁ, Zuzana a Ladislav RABUŠIC. Záverečná rekapitulácia. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019, s. 408-422. ISBN 978-80-556-4590-2. info
 • RABUŠIC, Ladislav, Zuzana KUSÁ, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Katarína STRAPCOVÁ. Odděleně spolu? Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Slovart, 2019, 428 s. nezadána. ISBN 978-80-556-4590-2. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Ideal family size measured by an adapted Coombs scale – first findings from a Czech survey. In European Population Conference 2016. 2016. URL info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Velikost rodiny – postoje, normy a realita. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Český statistický úřad, 2013, roč. 55, č. 3, s. 208-219. ISSN 0011-8265. URL info
 • CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Preference for Family and Work in the Czech Republic. Online. In Family, Care and Work in Europe: an Issue of Gender? edited by Isabella Crespi and Tina Miller. Macerata: eum Edizioni Università di Macerata, 2013, s. 15-46. Prima edizione. ISBN 978-88-6056-377-4. URL info
 • CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Male fertility in the Czech Republic – first empirical evidence. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Český statistický úřad, 2013, roč. 55, č. 4, s. 275-290. ISSN 0011-8265. URL info
 • RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Postoje, hodnoty a demografické chování v České a Slovenské republice v období transformace (1991–2008). Data a výzkum - SDA Info. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012, roč. 6, 1/2012, s. 27-49. ISSN 1802-8152. URL info
 • RABUŠIC, Ladislav a Jana HAMANOVÁ. Hodnoty a postoje v ČR 1991-2008 (pramenná publikace European Values Study). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 324 s. ISBN 978-80-210-4952-9. info
 • VIDOVIČOVÁ, Lucie, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Ladislav RABUŠIC. Only fools rush in? On transition to retirement. In People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 2: Demographic knowledge-Gender-Ageing. 1. vyd. The Hague: Springer, 2008, s. 267-288, 21 s. European Studies of Population ,16. ISBN 978-1-4020-6690-0. info
 • VAN PEER, Christine a Ladislav RABUŠIC. Will we witness an upturn in European fertility in the near future? In People, Population Change and Policies - Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 1: Family change. 1. vyd. The Hague: Springer, 2008, s. 215-241. European Studies of Population , 16. ISBN 978-1-4020-6608-5. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Hana HAŠKOVÁ. K nízké sňatečnosti v České republice. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 5, č. 2, s. 7-33. ISSN 1214-813X. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Motivations and barriers in adult education in the Czech republic. LLinE-Lifelong Learning in Europe. Helsinki: KVS Foundation, 2008, roč. 13, č. 4, s. 248-257. ISSN 1239-6826. URL info
 • RABUŠIC, Ladislav a Marie TRAXLEROVÁ. Jak měřit bezmocnost. Data a výzkum. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2008, roč. 2, č. 1, s. 7-29. ISSN 1802-8152. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Teoretický kontext a metodologická východiska. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 16 s. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Dospělí ve formálním vzdělávání. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 41-60. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Dospělí v neformálním vzdělávání. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 61-75. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Dospělí a informální učení. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 77-95. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Ladislav RABUŠIC a Klára ŠEĎOVÁ. Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 97-112. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Senioři a jejich vzdělávání. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 265-287. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Člen odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj. 2008. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Member of Theory Group of the European Values Study. European Values Study, 2008. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Preferenční teorie Hakimové v českém kontextu. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha, 2007, roč. 49, č. 2, s. 77-86. ISSN 0011-8265. info
 • SOUKUP, Petr a Ladislav RABUŠIC. Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd, statistické významnosti. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 2, s. 379-395. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Jednodětnost v českých rodinách (kdo jsou ti, kdo mají nebo plánují pouze jedno dítě). Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 4, s. 699-719. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Několik poznámek k české rodinné politice. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 2007, roč. 49/2007, č. 4, s. 262-272. ISSN 0011-8265. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Vzdělávání dospělých v předseniorském a seniorském věku. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. V Brně: Masarykova univerzita, 2006, U 11, U 11, s. 79-99. ISSN 1211-6971. info
 • CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena, Markéta MRÁZOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Teorie založené na lidských preferencích jako možný příspěvek k vysvětlení současného reprodukčního chování. In Rodina, zaměstnání a sociální politika. 1. vyd. Brno: František Šalé – ALBERT, 2006, s. 57-79, 22 s. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. ISBN 80-7326-104-9. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Adult Education in the Czech Republic - who participates and why. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 42, č. 6, s. 1195-1218. ISSN 0038-0288. info
 • KOCOURKOVÁ, Jiřina a Ladislav RABUŠIC. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006, 158 s. ISBN 80-86561-93-3. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Bude česká plodnost i v budoucnu jedna z nejnižších v Evropě? In Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006, s. 66-80. Katedra demografie a geodemografie. ISBN 80-86561-93-3. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Jaká imigrační politika České republiky? www.migraceonline.cz. Praha: Multikulturní centrum, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 3-5. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Why are they all so eager to retire (on transition to retirement in the Czech republic). Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004, roč. 40, č. 3, s. 319-342. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Lenka VOHRALÍKOVÁ. Čeští senioři včera, dnes a zítra. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004, 90 s. Výzkumné zprávy. URL info
 • RABUŠIC, Ladislav. Will Tomorow's Czechs Have the Fewest Children in Europe? In Mareš, P. et al.: Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 41-60. Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. ISBN 80-86598-67-5. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Aleš BURJANEK. Česká veřejnost a imigranti aneb vláda míní, veřejnost však mění? Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 2003, roč. 45, č. 2, s. 88-98. ISSN 0011-8265. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Ladislav RABUŠIC a Martina MAZÁČOVÁ. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003, 67 s. Výzkumné zprávy. URL info
 • RABUŠIC, Ladislav a Kateřina KEPÁKOVÁ. Adolescent Sexual Behavior and the HIV/AIDS Risk in the Czech Republic. Revija za sociologiju. Zagreb, 2003, roč. 34, 3-4, s. 198-206, 18 s. ISSN 0350-154X. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Aleš BURJANEK. Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? Praha: Výzkumný ústav prýce a sociálních věcí, 2003, 58 s. Výzkumné zprávy. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Kulturní klima v rodině a funkční gramotnost dítěte. In Modernizace a česká rodina. I. Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 125-144. Sociální studia. ISBN 80-86598-61-6. info
 • KATRŇÁK, Tomáš a Ladislav RABUŠIC. Anomie a vztah k minoritám v České společnosti. In Tomáš Sirovátka (Ed.): Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 2002, s. 95-107. ISBN 80-210-2791-6. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Možného rodina předvídaná a rodina skutečná. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 2002, Speciální, s. 29-37. ISSN 1212-365X. info
 • RABUŠIC, Ladislav. K některým předpokladům formulace pronatalitní politiky. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 2002, roč. 44, č. 3, s. 177-187. ISSN 0011-8265. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Wim VAN OORSCHOT a Ladislav RABUŠIC. Welfare state solidarity and support: the Czech Republic compared with the Netherlands. In World Poverty (edited by Peter Townsend and David Gordon). Bristol (UK): The Policy Press, 2002, s. 147-169. World Poverty. ISBN 1861343957. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Propopulační politika - spíše chiméra než spása. CEP. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002, roč. 21/2002, č. 21, s. 47-62. ISSN 1213-3299. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic. Czech Sociological Review. Prague: Institute of Sociology, 2001, IX, č. 1, s. 99-122. ISSN 1210-3861. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Which Qualities Should Children Be Encouradged to Learn at Home? Czech Sociological Review. Prague: Institute of Sociology, 2001, IX, č. 1, s. 123-142. ISSN 1210-3861. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Úvodem. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2001, roč. 6, č. 1, s. 9-15. ISSN 1212-365X. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. České výchovné hodnoty: tradiční nebo moderní? In Rabušic, L. (Ed.): Ćeské hodnoty 1991 - 1999. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 127-147. Sociální studia 6. ISBN 80-210-2623-5. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Czech Values in the 1990s (Special Issue of Czech Sociological Review). I. Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech republic, Prague, 2001, 142 s. Czech Sociological Review, 1/2001. ISBN 1210-3861. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? I. Praha: SLON, 2001, 261 s. EDICE STUDIE. ISBN 80-86429-01-6. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Je česká společnost 'postmaterialistická'? Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000, roč. 36, č. 1, s. 3-22. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Koho Češi nechtějí? Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2000, roč. 5, č. 1, s. 67-85. ISSN 1212-36. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Hodnota dítěte. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 2000, roč. 42, č. 4, s. 286-290. ISSN 0011-8265. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Vstupujeme do století seniorů. Sociální politika. Česká republika: MPSV Praha, 1999, roč. 25, č. 3, s. 2-3. ISSN 0049-0961. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Kateřina KEPÁKOVÁ. Sexuální chování adolescentů a riziko HIV. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1999, roč. 35, č. 2, s. 161-179. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. The Czech Welfare State and its Legitimacy. Polish Sociological Review. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 1999, roč. 126, č. 2, s. 239-253. ISSN 1231-1413. info
 • VANOORSCHOT, Wim, Tomáš SIROVÁTKA a Ladislav RABUŠIC. Solidarita a podpora sociálního státu: srovnání České republiky a Nizozemí. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1999, roč. 35, č. 3, s. 247-268. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Kolik bude českých seniorů v príštích desetiletích? Geriatria. Malacky, 1999, IV, 3-4, s. 38-41. ISSN 1335-1850. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. Český sociální stát a jeho legitimita. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 1999, roč. 35, č. 4, s. 397-421. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav. O postavení seniorů v České republice: nemoc, osamělost a chudoba? In Aktuální problémy vzdělávání seniorů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999, s. 17-30. ISBN 80-244-0007-3. info
 • MOŽNÝ, Ivo a Ladislav RABUŠIC. The Czech family, the marriage market, and the reproductive climate. In VEČERNÍK, Jiří a Petr MATĚJŮ. Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999, s. 94-112. ISBN 80-200-0774-1. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Ivo MOŽNÝ. Česká rodina, sňatkový trh a reprodukční klima. In VEČERNÍK, Jiří a Petr MATĚJŮ. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998, s. 92-110. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Časové aspekty českého důchodového věku. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998, roč. 34, č. 3, s. 267-284. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Jsou čeští senioři chudí? Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998, roč. 34, č. 3, s. 303-320. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav. The Poverty of the Czech Elderly - Myth or Reality? Czech Sociological Review. Prague: Institute of Sociology, 1998, roč. 6, č. 1, s. 5-29. ISSN 1210-3861. info
 • Česká společnost a senioři : sociální, ekonomické a politické aspekty demografického stárnutí české společnosti : texty celostátní konference konané 16.-17. října [1997] v Brně. Edited by Ladislav Rabušic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 189 s. ISBN 8021017295. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost a senioři. Brno: MU, 1997, 189 s. ISBN 80-952-98-02/58. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Jak rozumět populačním projekcím. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997, roč. 33, č. 3, s. 289-308. ISSN 0038-0228. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Polemicky k současným změnám charakteru reprodukce v ČR (sociologická perspektiva v demografii). Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 1997, roč. 39, č. 2, s. 114-119. ISSN 0011-8265. info
 • MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Subjective Poverty and Its Structure in the Czech Republic. Slovak Sociological Review. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1997, roč. 1, č. 3, s. 279-299. ISSN 0049-1225. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Štědrost norského státu obecného blahobytu: klid před bouří? In SPFFBU Brno. Brno, roč. XLIV, G 37: Masarykova univerzita Brno, 1996, s. 19-34. ISBN 80-210-1409-1. info
 • RABUŠIC, Ladislav. O současném vývoji manželského a rodinného chování v České republice. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 1996, roč. 1996, č. 3, s. 173-180. ISSN 0011-8265. info
 • RABUŠIC, Ladislav. On Marriage and Family Trends in the Czech Republic in the mid 1990s. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 1996, roč. 1, č. 1, s. 29-42. ISSN 1212-365X. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Je česká společnost anomická? Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, roč. 32, č. 2, s. 175-187. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Důchody na pokračování. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1996, XXXX, č. 13, s. 22-24. ISSN 1210-0714. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno: Georgetown, Masarykova univerzita, 1995, 192 s. Spisy Masarykovy univerzity, Filozofické fakulty. ISBN 80-210-1155-6. info
 • MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Několik poznámek na úvod konsensuálního přístupu k chudobě. In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova Universita, 1995, s. 127-137. není. ISBN 80-210-1245-5. info
 • MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Nezaměstnanost v České republice na počátku 90. let v regionálním pohledu. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 30, č. 4, s. 479-498. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Populační projekce České republiky do roku 2030. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 1994, roč. 1994, č. 2, s. 100-114. ISSN 0011-8265. info
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Values and the Welfare State in Czechoslovakia. In New Great Transformation? London: Routledge, 1994, s. 78-98. není. ISBN 0-415-09249-3. info
 • MACEK, Petr a Ladislav RABUŠIC. Czechoslovakia. Editor K. Hurrelman. In International Handbook of Adolescence. Westport: Greenwood, 1994, s. 117-130. ISBN 0-313-28584-5. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Nezaměstnanost v České republice na počátku devadesátých let v regionálním pohledu. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 30, č. 4, s. 475-498. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Regionální nezaměstnanost v České republice. První. Brno: Research Support Scheme, Central European University in Prague, 1994, 140 s. není. info
 • MOŽNÝ, Ivo a Ladislav RABUŠIC. Unmarried Cohabitation in Czechoslovakia. Czechoslovak Sociological Review, Special Issue, August 1992. 1993, roč. 28, August 92S, s. 107-117. ISSN 1210-3861. info
 • RABUŠIC, Ladislav. O úmrtnosti v České republice. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 1993, roč. 1993, č. 4, s. 247-262. ISSN 0011-8265. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Kde jsou meze délky lidského života? Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 1993, roč. 1993, č. 3, s. 153-161. ISSN 0011-8265. info
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Is the Moravian Movement the Last Straw which the Moravian Grasp? In Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 51-61. G34. ISBN 80-210-0551-3. info
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Civic Society and Cultural Change in Czechoslovakia. In Zwischen den Zeiten. Wiena: VWGÖ, 1993, s. 159-165. není. ISBN 3-85369-867-0. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Populační či rodinná politika? Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 1993, roč. 1992, č. 1, s. 56-57. ISSN 0011-8265. info
 • MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. Fenomén moravanství. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1992, roč. 24, č. 1, s. 85-88. ISSN 0049-1225. info
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Sociální změna očima české veřejnosti. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1991, roč. 27, č. 6, s. 702-714. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav. The Role of Kinship in Aging Chinese Society. Archív orientální. Praha: Akademie věd ČR, 1991, roč. 59, č. 1, 12 s. ISSN 0044-8699. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Proměny intimních životních stylů v západních společnostech. Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita, 1990, G33, 18 s. ISSN 0231-7710. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Tichá revoluce aneb od materialismu k postmaterialismu v západních společnostech. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1990, roč. 26, č. 6, s. 505-517. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Manifestní a latentní funkce československé populační politiky. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 1990, roč. 32, č. 3, s. 132-142. ISSN 0011-8265. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Demografická krize v Číně v období 1959-1961 aneb. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 1990, roč. 32, č. 2, s. 132-142. ISSN 0011-8265. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Nesezdané soužití v zemích západní Evropy a USA. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 1986, roč. 28, č. 2, s. 135-140. ISSN 0011-8265. info

19. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info