Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

zástupkyně vedoucího katedry – Katedra tělesné výchovy a společenských věd


kancelář: bud. D33/336
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3622
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Pavlína Vaculíková, PhD., narozena 6. 11. 1974 v Brně
Pracoviště
 • Katedra tělesné výchovy a společenských věd
 • FSpS MU v Brně
 • Kamenice 5
 • 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000 - 2004: postgraduální studium na FspS MU, obor kinantropologie
 • 1993 - 1999: Mgr. - ukončení PdF MU státní závěrečnou zkouškou, obor Francouzský jazyk - Tělesná výchova
Přehled zaměstnání
 • 2003 - současnost: Fakulta sportovních studií MU, Katedra tělesné výchovy a společenských věd - odborný asistent
 • 2000 - 2001: TRAX, s.r.o. - asistentka
 • 1999 - 2000: Pedagogická fakulta MU. Katedra tělesné kultury - lektor
Pedagogická činnost
 • Základní a rytmická gymnastika
 • Sálové lekce
 • Regenerační pohybové techniky
 • Gymnastická příprava
 • Core training
 • Fitness (taught in English)
 • Core training (taught in English)
 • Gymnastics (taught in English)
 • Základní gymnastika
 • Základní gymnastika II
 • Specializace Fitness I, II, III
 • Kondiční cvičení
 • Odborná terminologie
 • Teorie a didaktika gymnastických disciplín a tanců
 • Odborné vzdělání
 • 2023 - Celotělová elektromyostimulace (WB-EMS) - školení
 • 2022 - DNS sportovní kurz část 1
 • 2021 - workshop All Body Circuit - ABC workshop (MyFit)
 • 2021 - školení Jóga jako terapie (Majda agency)
 • 2020 - workshop Interval and Circuit training (Myfit Brno)
 • 2020 - workshop Body and Mind: Mobility (toning balls, roller), Adaka yoga (MyFit Brno)
 • 2020 - workshop Pilates: Arms and legs toning Pilates - rings, weights, overball (MyFit Brno)
 • 2019 - workshop Cardio - Muscle - Core (MyFit Brno)
 • 2019 - školení Spirální stabilizace 1 C,D (Bratislava)
 • 2017 - seminář Standing Pilates (MyFit Brno)
 • 2017 - Instruktor fitness (Fitness Institut)
 • 2017 - seminář Hormonální jógové terapie dle Dinah Rodriguez
 • 2017 - workshop Fascie II - horní končetina (Fitness BlueGym)
 • 2017 - workshop Fascie I - dolní končetina (Fitness BlueGym)
 • 2016 - workshop CORE Level 1
 • 2016 - diplom Bosu rehab (MyFit Brno)
 • 2016 - workshop Total body circuit (MyFit Brno)
 • 2016 - workshop Aktivace core pomocí DNS (MyFit Brno)
 • 2016 - workshop Fascinating fascia (MyFit Brno)
 • 2016 - workshop Heriated disc (MyFit Brno)
 • 2016 - workshop Anatomy of breathing (MyFit Brno)
 • 2015 - workshop Yin joga
 • 2015 - školení SM systém 1 A,B (Praha)
 • 2015 - workshop PILATES for SENIORS (MyFit Brno)
 • 2015 - workshop Functional mobility (MyFit Brno)
 • 2014 - masterclass PILATES on REFORMER (MyFit Brno)
 • 2014 - masterclass PILATESnPROPS (MyFit Brno)
 • 2013 - Functional/metabolic workout II (MyFit Brno)
 • 2013 - Communication strategies (MyFit Brno)
 • 2013 - Functional/metabolic workout (MyFit Brno)
 • 2013 - Human sport specialist (kladkové stroje Human sport)
 • 2013 - Pilates Training Day (reformer+ring) (Bluegym Brno)
 • 2012 - Individual Pilates training II (Bluegym Brno)
 • 2012 - seminář Dětská jóga (Česká asociace dětské jógy)
 • 2012 - Flexi bar diplom
 • 2012 - Body Balance diplom I
 • 2011 - workshop Flowtonic
 • 2011 – Individual Pilates training I (Bluegym Brno)
 • 2011 – workshop Pilates (Majda agency)
 • 2011 – workshop Powerjóga (Majda agency)
 • 2010 – Balance diplom (CESA VUT Brno)
 • 2009 – školení Aqua aerobik (CESA VUT Brno)
 • 2009 – workshop Port de Bras (Bluegym Brno)
 • 2007 – workshop step aerobiku (Bluegym Brno)
 • 2003 – školení Power jógy (Václav Krejčík Praha)
 • 2001 – školení dětského aerobiku (FISAF Praha)
 • 2000 – školení SPINNING® SCHWINN s mezinárodní platností
 • 1999 – školení komerčního aerobiku FISAF s mezinárodní platností
 • 1991 – školení trenérů 3. třídy ve sportovní gymnastice
Vědeckovýzkumná činnost
 • 05/2023 - 06/2024 - Quality of Teaching in Physical Education (2021-1-LU01-KA220-HED-000032228) - Erasmus+ projekt (řešitel)
 • 01/2023 - 12/2023 - Efekt celotělové elektromyostimulace a odporového tréninku na úroveň svalové síly, míru hypertrofie a funkční zotavení po operaci kolenního kloubu (MUNI/A/1452/2022) - specifický výzkum (hlavní řešitel)
 • 01/2021 - 12/2021 Efekt celkové elektromyostimulace (WB-EMS) a odporového tréninku na antropometrické charakteristiky a úroveň funkční zdatnosti u žen seniorského věku (MUNI/A/1707/2020) - specifický výzkum (hlavní řešitel)
 • 09/2020 - 12/2020 Vliv celkové elektromyostimulace (WB-EMS) a odporového tréninku na vybrané antropometrické charakteristiky, úroveň funkční zdatnosti a vybraných silových parametrů u osob ohrožených sarkopenií MUNI/51/03/2020 - interní výzkum (hlavní řešitel)
 • 10/2019 - 12/2019 Účinnost cvičení metodou elektrosvalové stimulace celého těla (WB-EMS) u osob ohrožených sarkopenií (hlavní řešitel) (MUNI/0549/2019) - interní výzkum
 • 01/2017 – 12/2017 Inovace výuky vybraných předmětů FSpS MU začleněním tématu Hormonální jóga (spoluřešitel) (MUNI/FR/0979/2016) - FRMU
 • 04/2017 – 12/2017 Změny hodnot krevního tlaku v závislosti na druhu tělesného zatížení u vybrané populace (hlavní řešitel) (MUNI/51/12/2017) – interní výzkum
 • 01/2015 – 12/2018 Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce a změny mozkové plasticity zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou (15-33854A)
 • 01/2016 – 12/2016 Vliv kurzu Sebeobrany na některé psychické charakteristiky osob s tělesným postižením na vozíku (člen řešitelského týmu) (MUNI/A/1300/2015)
 • 01/2015 – 12/2015 Evaluace metodiky sebeobrany osob s tělesným postižením na vozíku (člen řešitelského týmu) (ROZV/20/FSpS/05/2015)
 • 01/2015 – 12/2015 Posilování pedagogických kompetencí v oblasti dynamického rozcvičení a strečinku ve vybraných sportovních odvětvích (hlavní řešitel) (ROZV/20/FSpS/01/2015)
 • 07/2014 – 05/2015 Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky (gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje (člen řešitelského týmu) (CZ.1.07/1.3.00/48.0019)
 • 01/2012 – 12/2012 Inovace předmětu Základní gymnastika I (hlavní řešitel) (FRVS/0500/2011) - FRVŠ
Akademické stáže
 • 2023: Granada - Španělsko, Erasmus - Teacher s mobility
 • 2019: Olomouc - lektor - Tělo Olomouc
 • 2019: Bratislava - Slovensko, Erasmus - Staff mobility
 • 2019: Granada - Španělsko, Erasmus - Teacher s mobility
 • 2018: Coimbra - Portugalsko, Erasmus - Teacher s mobility
 • 2017: Nice - Francie, Erasmus - Teacher s mobility
 • 2010: Magdeburg - Německo, výuka na UNI Magdeburg při vzdělávacích kurzech učitelů TV
 • 2002: Paříž - Francie, Mezinárodní akademie studentů psychomotoriky
 • 2000: Strassbourg - Francie, účast na Světovém kongresu psychomotoriky
Univerzitní aktivity
 • 2020 - 2021 - členka volební a mandátové komise AS MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 1997 - současnost:
 • osobní trenér, instruktor sálových lekcí
 • 2019 - 2020:
 • trenérka sportovního aerobiku VSK Univerzita Brno
 • 1998 - 2004:
 • trenérka sportovního aerobiku VSK Univerzita Brno
 • 1996 - 2004:
 • členka oddílu sportovního aerobiku VSK Univerzita Brno
 • 1991 - 1993:
 • trenérka 3. tř. ve sport. gymnastice v oddíle SG Moravská Slávia
Vybrané publikace
 • STRUHÁR, Ivan, Pavlína VACULÍKOVÁ, Marta GIMUNOVÁ, David MINSTER a Veronika KÖRNEROVÁ. Effects of whole-body electrostimulation and acroyoga based exercise programme on blood pressure in a group of young women. Journal of Physical Education and Sport. 2019, roč. 19, č. 8, s. 49-57. ISSN 2247-8051. doi:10.7752/jpes.2019.s1008. URL info
 • POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. DĚTSKÝ AEROBIK ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. 1.vyd. Brno, El-portál: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2019. ISSN 1802-128X. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ a Roman GRMELA. The effect of the intervention dance program on the level of functional fitness and postural stability in elderly. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13/2019, No 1, s. 63-71. ISSN 1802-7679. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9570-0. html url PURL epub info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Martin SEBERA, Sylvie KROPÁČOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Gabriela CHYTILOVÁ, Lucie SOVADINOVÁ a Dominik HUSÁR. Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou. Brno: Tribun EU s.r.o., 2019. 92 s. ahddasd. ISBN 978-80-263-1521-6. info
 • KROPÁČOVÁ, Sylvie, Kristína MITTEROVÁ, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Luboš BRABENEC, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Ivan REKTOR, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Cognitive effects of dance-movement intervention in a mixed group of seniors are not dependent on hippocampal atrophy. Journal of Neural Transmission. WIEN: SPRINGER WIEN, 2019, roč. 126, č. 11, s. 1455-1463. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-019-02068-y. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9571-7. url epub info
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ a Klára VÍTKOVÁ. Hormonální jóga. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8939-6. epub url info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Roman GRMELA. Intensive dance - exercise intervention program for healthy seniors and patients with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018. URL info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Martin SEBERA a Petra SUCHÁČKOVÁ. The effect of a six - month dancing program on motor performance in elderly with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Roman GRMELA. The impact of the dance intervention on motor abilities in the elderly. In Health across lifespan. 2018. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ a Martin SEBERA. The occurrence of the persistent primitive reflexes in school age children (6-11). In Dragan Milanovič, Goran Sporiš, Sanja Šalaj, Dario Škegro. 8 th international scientific conference on kinesiology Proceedings. Zagreb, Croatia: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2017. s. 267-271. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Ivan STRUHÁR, Marta GIMUNOVÁ, Veronika KÖRNEROVÁ, David MINSTER a Marek JENIŠ. The difference between type of physical activity on the values of blood pressure in the group of young women. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 258-268. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Roman GRMELA. SENIOR FITNESS TEST BEFORE INTENSIVE DANCE-EXERCISE INTERVENTION FOR HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. 1. vyd. Opatia: Univ Zagreb, 2017. s. 58-58. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Pavlína VACULÍKOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ a Roman GRMELA. The effect of dance interventions on the level of chosen physical abilities in elderly people. Review. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 735 - 745. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Martin SEBERA. THE LEVEL OF PHYSICAL ABILITIES OF HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 632 - 639. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. The persistent primary reflexes in school age children (6-11). In European Congress of Adapted Physical Activity 2016. 2016. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. USE OF THE DANCE PAD FOR THE DEVELOPMENT OF RHYTHMIC ABILITIES. Science of Gymnastics Journal. 2016, roč. 2016, vol.8., num.3., s. 283 - 294. ISSN 1855-7171. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. An intervention movement program aimed on prevention of falls of people at the period of seniority - case study. In 12th International Scientific Conference on transformation Processes in Sport. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ a Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 96 s. ISBN 978-80-210-7877-2. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Struktura sportovního výkonu ve sportovním/gymnastickém aerobiku. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 62-66. 1. ISBN 978-80-210-6695-3. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Struktura sportovního výkonu ve sportovním/gymnastickém aerobiku - skripta v PDF ke stažení. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. s. 62-66. 1. ISBN 978-80-210-6856-8. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Specializace III fitness. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 18 s. ISBN 978-80-210-7404-0. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN. In Neuveden. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 30-46. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SENIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 49-61. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM. In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 65-83. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Martin SEBERA. ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FAKULTU SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY. In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 17-29. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. The level of gymnastic skills of pupils at basic schools in Brno. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Weight training for childred and youth. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ a Lenka SVOBODOVÁ. Inclusion of excercises to strenghten the deep stabilization system to physical education at primary and secondary schools. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Vztah učitelů tělesné výchovy základních škol k výuce úpolů. In doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kol. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 84-95. ISBN 978-80-210-6290-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6291-2013. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Martina KOLAJOVÁ. Folk dance as a part of life style. Studia sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 2011/5, č. 3, s. 233-236. ISSN 1802-7679. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Komparace výsledků přijímacích zkoušek z gymnastických disciplín pro akademický rok 2010/2011 a 2011/2012. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2012, roč. 2012/6, č.2, s. 100-106. ISSN 1802-7679. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SÉNIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 32-42. ISBN 978-80-86317-97-7. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. ANALÝZA PŘÍJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FSpS MU. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 96-106. ISBN 978-80-86317-97-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 83-96. ISBN 978-80-86317-97-7. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 106-121. ISBN 978-80-86317-97-7. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Terminologie tělesných cvičení. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Martina KOLAJOVÁ. Folklore dance as a part of life style. In Sport and Quality of Life, 2011. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Nebojme se gymnastiky ... Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5622-0. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Tanec zrakově postižených. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Pavlína VACULÍKOVÁ. Sportovní aktivity a zájmy osob se sluchovým a tělesným postižením na středních školách. In Sport a kvalita života 2008. 2008. vyd. Brno: FSpS MU, 2008. 7 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Tanec zrakově postižených. Brno: Masarykova univerzita, 2008. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Analýza tepové frekvence u vybraných forem komerčního aerobiku. In MRÁZKOVÁ, Eva. Sport a kvalita života - sborník abstrakt mezinárodní konference konané 8. a 9. listopadu 2007 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007. 5 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Analýza koordinačních schopností v závislosti na tréninku sportovního aerobiku. In Sport a kvalita života 2006. Brno: VYdavatelství Masarykovy univerzity, 2006. s. 128-129. ISBN 80-210-4145-5. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Pavlína VACULÍKOVÁ. Zkušenosti s tancem zrakově postižených. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. Ústí nad Labem, 2005. s. 118-120. ISBN 80-70077-691-9. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Vliv tréninku aerobiku na rozvoj koordinačních schopností u dívek ve věku 10 -11 let. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. 1. vydání. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2004. 5 s. ISBN 80-7041-666-1. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Sportovní aerobik a rozvoj explozivní síly dolních končetin. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 57 - 60. ISBN 80-7041-989-X. info

31. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info