Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

odborný asistent – Katedra ekonomie


kancelář: 511
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5708
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita Brno
  Ekonomicko-správní fakulta
  katedra ekonomie
  Lipová 41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: PhD., Ekonomicko-správní fakulta Brno
 • 1997: Ing., Ekonomicko-správní fakulta Brno (1998 změněno z Mgr. na Ing.)
 • 1995: Bc., Ekonomicko-správní fakulta Brno
Přehled zaměstnání
 • od 1995: Ekonomicko-správní fakulta MU
 • 1993-1994: Atlantik finanční trhy, finanční analytik
Pedagogická činnost
 • od 2016 Analýza a vizualizace ekonomických dat (přednášky, cvičení)
 • od 2009 Mikroekonomie I (přednášky, cvičení)
 • 2006--2009 Teorie monetárních institucí (přednášky)
 • 2006-2009 Základy aplikované ekonomie (přednášky)
 • od 2003: Nová institucionální ekonomie (přednášky)
 • 2003--2007: Mikroekonomie I (cvičení)
 • od 2002: Nová klasická makroekonomie (přednášky)
 • 2002--2009 Monetrání ekonomie (přednášky)
 • 2001--2008 Měnová teorie a politika (přednášky)
 • 1997--2003: Ekonomicko-matematické metody I (cvičení)
 • 1995--2003: Ekonomicko-matematické metody II (cvičení)
Vědeckovýzkumná činnost
 • datová analýza, aplikovaná ekonometrie, multiagentové modely, industrial organization
Zahraniční pobyty
 • 2007 semestrální výuka ekonomie na McLennan Comunity College, Waco, Texas, USA -- Fulbright grant, srpen až prosinec
 • 2004 studijní pobyt na Fifth Trento Summer School: Intensive course in Institutional Economics, 28. červen až 9. červenec
Universitní aktivity
Členství
 • od 2009: člen redakční rady časopisu Národohospodářský obzor
 • 2009--2011 člen výkonné rady časopisu Prague Economic Papers
Vybrané publikace
 • KVASNIČKA, Michal. Can we ignore spatial dependence when evaluating mergers? Empirical Economics. HEIDELBERG: Springer-Verlag GmbH Germany, 2022, roč. 62, č. 3, s. 1323-1344. ISSN 0377-7332. doi:10.1007/s00181-021-02055-x. URL info
 • KVASNIČKA, Michal, Rostislav STANĚK a Ondřej KRČÁL. Systém pro podporu rozhodování při posuzování fúzí na trzích s homogenním produktem a prostorovou diferenciací. 2020. Stránka, kde je software ke stažení. info
 • KVASNIČKA, Michal, Rostislav STANĚK a Ondřej KRČÁL. Is the Retail Gasoline Market Local or National? Journal of Industry, Competition and Trade. Springer US, 2018, roč. 18, č. 1, s. 47-58. ISSN 1566-1679. doi:10.1007/s10842-017-0249-0. http://link.springer.com/article/10.1007/s10842-017-0249-0/fulltext.html info
 • KVASNIČKA, Michal. What Motivates Restaurant Customers to Tip: Evidence from the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendel's University, 2018, roč. 66, č. 1, s. 0273-0282. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201866010273. the journal's web site info
 • STANĚK, Rostislav, Michal KVASNIČKA a Ondřej KRČÁL. Do R&D Subsidies Support Innovation or Imitation? Evidence from Four EU Countries. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2018, roč. 66, č. 9, s. 909-924. ISSN 0013-3035. URL info
 • KVASNIČKA, Michal, Rostislav STANĚK a Ondřej KRČÁL. Software pro detekci jednání podezřelého z koluze ve veřejných zakázkách. 2017. Stránka, kde je software ke stažení. info
 • KVASNIČKA, Michal, Zdeněk TOMEŠ, Ondřej KRČÁL a Rostislav STANĚK. Predikce kapacit leteckých linek. Brno: SkyPicker.com s.r.o., 2016. 11 s. info
 • KVASNIČKA, Michal. Simulation framework for testing Piketty’s predictions. In Aleš Kocourek, Miroslav Vavroušek. 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016 Conference Proceedings. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2016. s. 489-494. ISBN 978-80-7494-296-9. info
 • KRČÁL, Ondřej, Michal KVASNIČKA a Rostislav STANĚK. External validity of prospect theory: The evidence from soccer betting. Journal of Behavioral and Experimental Economics. 2016, roč. 65, č. 5, s. 121-127. ISSN 2214-8043. doi:10.1016/j.socec.2016.07.005. URL info
 • KVASNIČKA, Michal a Monika SZALAIOVÁ. Determinants of Gratuity Size in the Czech Republic:Evidence from Four Inexpensive Restaurants in Brno. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2015, roč. 15, č. 2, s. 3-17. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0013. URL info
 • KVASNIČKA, Michal. Choice of optimization routine for multi-agent models: A case of viral video marketing campaign. In Martinčík, D., Ircingová, J., Janeček, P. 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Plzeň: University of West Bohemia, 2015. s. 449-454. ISBN 978-80-261-0539-8. info
 • KVASNIČKA, Michal, Rostislav STANĚK a Ondřej KRČÁL. Do Auctions Improve Public Procurement? Evidence from the Czech Republic. DANUBE: Law and Economics Review. De Gruyter, 2015, roč. 6, č. 4, s. 241-257. ISSN 1804-6746. doi:10.1515/danb-2015-0015. info
 • KVASNIČKA, Michal. Agent-based simulation as tool for teaching principles of microeconomics. In Pavel Jedlička. The International Conference Hradec Economic Days 2014: Economic Development and Management of Regions. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2014. s. 401-407. ISBN 978-80-7435-369-7. the simulator's web interface info
 • KVASNIČKA, Michal. Search for the optimal strategy to spread a viral video: An agent-based model optimized with genetic algorithms. In Talašová, J., Stoklasa, J., Talášek, T. 32nd International Conference Mathematical Methods in Eocnomics Conference Proceedings. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2014. s. 548-553. ISBN 978-80-244-4209-9. Conference proceedings info
 • KVASNIČKA, Michal. Viral Video Diffusion in a Fixed Social Network: An Agent-based Model. In Danuše Nerudová. Procedia Economics and Finance 12 ( 2014). Holland: Elsevier, 2014. s. 334-342. ISSN 2212-5671. doi:10.1016/S2212-5671(14)00353-0. Odkaz na článek v časopise na ScienceDirect info
 • KVASNIČKA, Michal. Payoff size variation problem in simple reinforcement learning algorithms. In Hana Vojáčková. Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. 1. vyd. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 518-523. ISBN 978-80-87035-76-4. info
 • KVASNIČKA, Michal. Markets, social networks, endogenous preferences, and opinion leaders. In Hana Vojáčková. Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. 1. vyd. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 512-517. ISBN 978-80-87035-76-4. info
 • KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Jaroslav BIL, Vladimír HAJKO, Tomáš HOUŠKA, Filip CHVÁTAL, Ondřej KRČÁL, Michal KVASNIČKA, Kateřina NEDVĚDOVÁ, Daniel NĚMEC, Tomáš NIGRIN, Václav REDERER, Daniel SEIDENGLANZ a Rostislav STANĚK. Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 243 s. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6733-2013. Munishop URL info
 • KVASNIČKA, Michal. Markets, Social Networks, and Endogenous Preferences. In Ramík, J., Stavárek, D. Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. 1. vyd. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012. s. 518-523. ISBN 978-80-7248-779-0. Paper and model's web interface info
 • STANĚK, Rostislav a Michal KVASNIČKA. Access Pricing Under Imperfect Competition Reconsidered. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 223-234. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/v10135-012-0012-8. článek na webu časopisu info
 • KVASNIČKA, Michal, Rostislav STANĚK a Ondřej KRČÁL. Monopoly Supply Chain Management via Rubinstein Bargaining. In Martin Dlouhý, Veronika Skočdopolová. Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011. 1. vyd. Prague: University of Economics, Faculty of Informatics and Statistics, 2011. s. 431-436. ISBN 978-80-7431-058-4. URL info
 • KVASNIČKA, Michal. Multi-Agent Simulation of Tiebout Model. In Martin Dlouhý, Veronika Skočdopolová. Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economicst 2011. 1. vyd. Praha: University of Economics in Prague, University of Economics in Bratislava, 2011. s. 425-430. ISBN 978-80-7431-058-4. URL info
 • KVASNIČKA, Michal. Agent-based Computational Model of Democratic Choice of Redistribution under Almost Perfect Human Mobility. In Mathematical Methods in Economics 2010. 1. vyd. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2010. s. 392-398. ISBN 978-80-7394-218-2. URL info
 • KVASNIČKA, Michal. Simple Agent-Based Computational Model of Market Without Intermediation. In Mathematical Methods in Economics 2009. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2009. s. 204–207. ISBN 978-80-213-1963-9. URL info
 • KVASNIČKA, Michal. Stability of gold standard and its selected consequences: A reply to prof. Howden. PROCESOS DE MERCADO. Unión de Editorial, S.A., 2009, roč. 6, č. 2, s. 217-226. ISSN 1697-6797. info
 • KVASNIČKA, Michal. Rothbard´s Welfare Theory: A Critique. New Perspectives on Political Economy. Praha: FNH VSE a Liberální institut, 2008, roč. 4, č. 1, s. 41–51, 12 s. ISSN 1801-0938. URL info
 • KVASNIČKA, Michal. Simple Agent-based Computational Model of Market Without Intermediation. In 5. bienální konference ČSE. 2008. info
 • KVASNIČKA, Michal. Stabilita a efektivnost amerického "Svobodného bankovnictví". Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2008, roč. 8, 3-4, s. 22–41. ISSN 1213-2446. info
 • KVASNIČKA, Michal. Implikace Rakouské teorie cyklu pro strategie cílování inflace. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 15-39, 24 s. ISSN 1213-2446. info
 • KVASNIČKA, Michal. Stability of Gold Standard and Its Selected Consequences. PROCESOS DE MERCADO. Madrid: Unión de Editorial, S.A., 2007, roč. 4, č. 2, s. 33-56. ISSN 1697-6797. URL info
 • KVASNIČKA, Michal. Independence and Responsibility of Central Banks. New Perspectives on Political Economy. Praha: VŠE a LI, 2005, roč. 1, č. 2, s. 50-75. ISSN 1801-0938. info
 • KVASNIČKA, Michal. Možná poučení z britské monetární debaty první poloviny 19. století. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 39-56. ISSN 1213-2446. info
 • KVASNIČKA, Michal a Dalibor MORAVANSKÝ. Ekonomicko-matematické metody. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. 116 s. 1.vyd. ISBN 80-210-3477-7. info
 • KVASNIČKA, Michal. Vypovídací schopnost makroagregátů při hodnocení výsledků hospodářské politiky. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2003, LI, č. 6, s. 866-880. ISSN 0032-3233. info
 • KVASNIČKA, Michal. Macroeconomic Policy Evaluation Problem: An Illustration. In The Development of Economic Science and its Practical Application. 1. vyd. Brno: Masaryk Unversity Brno, Faculty of Economics and Administration, 2002. s. 78-82. ISBN 80-210-2897-1. info
 • KVASNIČKA, Michal. Vypovídací schopnost makroekonomických agregátů při hodnocení výsledků hospodářské politiky. Finance a úvěr. Praha: Economia, 2002, roč. 52, č. 11, s. 647-650. ISSN 0015-1920. info
 • KVASNIČKA, Michal. ConTeXt. In SLT 2001 Sborník druhého ročníku semináře o Linuxu a TeXu SLT 2001. Konvoj, CSTUG, CZLUG, 2001. s. 99-109. ISBN 80-7302-009-2. URL info
 • KVASNIČKA, Michal. ConTeXt. Zpravodaj CSTUG. Brno: CSTUG, 2001, roč. 2000, č. 4, s. 93-112. ISSN 1211-6661. info
 • KVASNIČKA, Michal. Impact of New Economics on Stability of Demand for Money. In 1st International Post-Graduate Conference IMEA 2001. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, 2001. s. 169-173. ISBN 80-7194-347-9. info
 • KVASNIČKA, Michal. Poptávka po nehomogenních penězích -- základní model. In Aktuální problémy hospodářské politiky (sborník z 1. konference doktorského studia oboru hospodářská politika). 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, 2001. s. 38-46. ISBN 80-210-2663-4. info
 • KVASNIČKA, Michal. Inflation Targeting--Is It Suitable for Transitional Economies? In IV International Conference of Doctoral Students. 1. vyd. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2000. s. 76-84. ISBN 80-214-1637-8. info
 • KVASNIČKA, Michal. Cílování inflace: teorie a praxe. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000, XLVIII, č. 5, s. 647-659. ISSN 0032-3233. info
 • KVASNIČKA, Michal. Does electronic money increase the freedom of choice? In MendelNet 2000 Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Konvoj, Brno 2000, 2000. s. 185-189. ISBN 80-7302-005-X. info

17. 3. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info