MUDr. Víta Žampachová


telefon: 543 183 231
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU I. ústav patologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupkyně přednosty ústavu

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU I. ústav patologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná asistentka
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 879
Interní informace Portál MU IS MU