prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.


Kancelář: bud. A5/234
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5392
E‑mail:
Školitel

Obor: Biochemie

školitel doktorských studentů
Pavel Bouchal absolvent 2005, téma: Dynamika bakteriálních proteomů v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí
Martin Hubálek absolvent 2007, téma: Komparativní proteomová analýza mikrobů Francisella tularensis s identifikací jedinečných proteinů hmotnostní spektrometrií
Marek Koutný absolvent 1999, téma: Přenos elektronů v periplasmě bakterie Paracoccus Denitrificans
Martin Kryl téma: Proteiny spojené s oxidačním stresem u bakterie Paracoccus denitrificans
Michal Kuňák absolvent 2004, téma: Dynamika elektronového toku v periplazmatické části respiračního řetězce bakterie Paracoccus denitrificans
Jiří Mazoch absolvent 2004, téma: Regulace syntézy denitrifikační dráhy u bakterie PARACOCCUS DENITRIFICANS
Nikola Ptáčková absolvent 2015, téma: Peroxidace lipidů spojená s obrannou reakcí rostlin
Vladimír Rotrekl absolvent 1999, téma: Strukturní a funkční analýza kukuřičné ß-glukosidasy
Vojtěch Sedláček absolvent 2009, téma: Charakterizace dvou cytoplazmatických ferrireduktas bakterie Paracoccus denitrificans
Jan Zouhar absolvent 2000, téma: Biochemická charakterizace rekombinantních derivátů a bodových mutant kukuřičné ß-glukozidázy
Konzultant doktorských studentů
Matej Adámik téma: Interakce proteinů rodiny p53 s biologicky významnými kvadruplexy DNA
Petra Literáková téma: Optimalizace bioenergetických procesů u mikrořas na základě spektrofotometrické a fluorescenční analýzy fotosyntetických komplexů
Josef Maryáš téma: Molekulární interakce v metastazování low-grade nádorů prsu
Květa Pilařová téma: Uloha C-terminální domény RNA polymerasy II v transkripčně regulovaném procesu genomové nestability
Martin Solanský téma: Analýza proteinových markerů zodpovědných za rezistenci rostlin

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info