doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Oftalmologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 10. 2008
Datum ukončení řízení 1. 4. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Nové možnosti diagnostiky a léčby virových keratitid
Oponenti habilitační práce doc.MUDr. Drahomíra Bartošová,CSc. (LF MU, Brno)
prof.MUDr. Jarmila Boguszaková,DrSc. (3.LF UK a FNKV Praha)
doc.MUDr. Šárka Pitrová, CSc. (Oční oddělení v Hůrkách, Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 11. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof.MUDr. Eva Vlková,CSc. (LF MU, Brno)
Členové prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (Dětská fakultní nemocnice Bratislava)
doc.MUDr. Šárka Pitrová, CSc. (Oční oddělení V Hůrkách, Praha)
doc.MUDr. Jan Novák, CSc. (Krajská nemocnice Pardubice)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info