prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.


kancelář: 532
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3293
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Teorie řízení
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 30. 11. 1998
Datum ukončení řízení 15. 10. 1999
Složení komise
Předseda prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. petr Němeček, DrSc. (VUT Brno, Fakulta podnikatelská)
prof. Ing. Radim Vlček,CSc. (VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská)
prof. Ing. Juraj Stern, CSc. (EU Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 3. 1999
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 25. 5. 1999