doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.

docentka – Ústav románských jazyků a literatur


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.216
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7295
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 5. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Análise Sintático-Semântica dos Códidos Penais de Portugal e do Brasil (estudo contrastivo-textual)
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Habilitační práce vydána jako monografie.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. (Univerzita Karlova - emeritní profesor)
Prof. Dr. Johannes Kabatek (Univerzita Curych)
Assoc. Prof. Vesela Chergova, PhD (Univerzita Sofie)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 11. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Univ.-Prof. Dr. Michael Metzeltin (Universita Vídeň)
Prof. Dr. Joao Veloso (Univerzita Porto)
prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info