doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.

docent – Katedra hudební výchovy


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/4016
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4155
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU - Pedagogická fakulta
Obor řízení Hudební výchova se zaměřením na interpretaci a skladbu
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 11. 1998
Datum ukončení řízení 20. 10. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Umělecká habilitace: klavírní recital 2.5.1999 - aula JAMU Brno
Oponenti habilitační práce Milan Bialas (Konzervatoř Brno)
doc. Jiří Skovajsa (JAMU - Hudební fakulta)
prof. Jaroslav Smýkal (JAMU - Hudební fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 5. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Leoš Faltus (JAMU - Hudební fakulta)
Členové Milan Bialas (Konzervatoř Brno)
prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. Jiří Skovajsa (JAMU - Hudební fakulta)
prof. Jaroslav Smýkal (JAMU - Hudební fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 5. 1999
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 19. 10. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info