doc. RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

docentka – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/03016e
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4432
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Aplikovaná matematika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 10. 2022
Datum ukončení řízení 1. 4. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Applied nonlinear dynamics
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The Springer publisher does not allow public reprint. Therefore, the articles in proceedings published in Springer are exluded from the public version of the habilitation thesis.
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko)
Assoc. Prof. Hil Gaétan Ellart Meijer (Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, University of Twente, Netherlands)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 2. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc. (Přírodovědecká fakulta, JČU v Českých Budějovicích)
Členové prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Alexander Lomtatidze, DrSc. (Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně)
Assoc. Prof. Kateřina Staňková, PhD. (Delft University of Technology, Nizozemsko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info