Mgr. Petr Soják, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra sociální pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/5013
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7317
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Petr SOJÁK, Ph.D., narozen 14. února 1976 v Liberci, ženatý, 3 synové - Ondřej, Michal, Jakub
Pracoviště
 • Katedra sociální pedagogiky
  PdF MU
  Poříčí 31
  602 00 Brno
  Czech Republic
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí katedry Sociální pedagogiky
  Odborný asistent
  Garant bakalářského studijního programu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2024: výcvik týmového koučování - u MUDr.Mgr.Radvana Bahbouha (společnost Qed group, a.s. - www.qedgroup.cz) akreditován u International Coach Federation a České asociace koučů (číslo certifikátu VP001442011)
 • 2016: Speciální vzdělávací aktivity pro směr TA v pedagogice a výchově: Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy - Lektoři: Giles Barrow, TSTA (education) a Blanka Čepická, PTSTA (psychoterapie)
 • 2016: Skálův Institut - Addiction training institute, Praha - vedení pětileté (496 hod) sebezkušenostní výcvikové skupiny ve skupinové a dynamické psychoterapii v oblasti závislostí s nadstavbou teoretického studia a nabídkou dalšího supervizního vedení
 • 2016: Trénink Čtení emocí a emoční dovednosti - Paul Ekman International ESaC - Emotional Skills and Competencies – lektor (společnost Qed group, a.s. - www.qedgroup.cz)
 • 2012: výcvik koučování - u MUDr.Mgr.Radvana Bahbouha (společnost Qed group, a.s. - www.qedgroup.cz) akreditován u International Coach Federation a České asociace koučů (číslo certifikátu VP001442011)
 • 2012: kurz VTI II. - Mgr. Kateřina Šilhánová, SPIN ČR - bez certifikace
 • 2011: kurz DAVEL – Další vzdělávání lektorů – Česká andragogická společnost, o.s. (garant projektu Doc.PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
 • 2010: základní kurz transakční analýzy „TA 101“ – pod Českou asociací transakční analýzy (ČATA) – garant PhDr. Blanka Čepická, PTSTA
 • 2009: úvodní kurz VTI (videotrénink interakcí) - Mgr. Kateřina Šilhánová, SPIN ČR
 • 2007: státní doktorská zkouška v oboru pedagogika a obhajoba disertační práce s názvem Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence u sociálních pedagogů, titul Ph.D.
 • 2006: instruktor snowboardingu FTK Univerzita Palackého Olomouc.
 • 2005: lektor projektu COPE for Teens (creating optima personál Experiences) výcvik specifické primární prevence vycházející s Adlerovské psychologie - průřezové téma osobnostní a sociální rozvoj , pod vedením Rita McLeod from Saskatchewan.
 • 2004: Lektor nízkých a vysokých lanových překážek, Brno - Challenge.
 • 2003: Skálův Institut - Addiction training institute, Praha - pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové a dynamické psychoterapii v oblasti závislostí s nadstavbou teoretického studia a nabídkou dalšího supervizního vedení.
 • 2002: rozšiřující studium ze ZŠ na SŠ v oboru - biologie, PřF OU, Ostrava.
 • 2001: učitelství pro ZŠ, aprobace biologie - tělesná výchova - rodinná výchova, "Vypracování vzorového peer-programu pro posluchače vysokých škol", diplomová práce. Brno, PdF MU 2000, str. 99.
 • 2000: absolvování kurzu pro protidrogové koordinátory minimálních preventivních programů (MPP) při PdF MU.
 • 1994: ukončení středního vzdělání, Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec.
Přehled zaměstnání
 • 2019 - dosud: člen ČAP (česká asociace pro psychoterapii), (www.czap.cz)
 • 2016 - dosud: externí lektor a supervizor v LOM, s.r.o. (www.ilom.cz)
 • 2016 - dosud: interní lektor v SOUBĚH, s.r.o. (www.soubeh.cz)
 • 2010 – dosud: kouč a poradce v oblasti rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti dospělých lidí (řídících a manažerských pracovníků)
 • 2018 - 2021: externí lektor v GA.ME Europe (https://wearethega.me/)
 • 2007 - dosud: psychoterapeut v oblasti osobnostního/sociálního rozvoje jedince a rodinných systémů
 • 2012 - 2018: lektor programu S-VIP - vedoucí skupiny 11. Komunity - Skálův Institut - Addiction training institute, Praha - pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové a dynamické psychoterapii v oblasti závislostí s nadstavbou teoretického studia a nabídkou dalšího supervizního vedení
 • 2002 – dosud: externí lektor pro soft-skills - komunikační dovednosti, rozvoj osobnosti, AC a DC, team-buildingové programy, outdoorové aktivity, aj. (firmy Aperta,s.r.o., Centrum Andragogiky,s.r.o., attri,s.r.o.,)
 • 2004 - 2014: předseda občanského sdružení EDUCATIO (výchova a vzdělávání v oblasti rozvoje osobnostní a profesní kompetence v pedagogických a pomáhajících profesích - akreditovaná vzdělávací instituce pod MŠMT v systému DVPP)
 • 2005 - 2022: člen správní rady NF Inka a její zástupce pro Moravu
 • 2007 - 2008: projektový manažer - attri, s.r.o.
 • 2005 - 2007: jednatel - Apro2outdoor (outdoor&sport training)- sdružení fyzických osob - lektorů a manžerů
 • 2004 – 2006: externí lektor - Evangelická akademie - VOŠ sociálně právní v Brně
 • 2002 – 2004: učitel na Gymnáziu Židlochovice
 • 2000 - 2002 vedení odborných seminářů primární prevence sociálně patologických jevů na PdF UK v Bratislavě
 • 1990 - dosud: Člen občanském sdružení „RATAB“, (vzdělávání prožitkem, volnočasové aktivity, seznamovacími a sebepoznávacími kurzy pro středoškolskou mládež na Libereckém kraji).
Pedagogická činnost na MU
 • na PdF MU - Katedra sociální pedagogiky PdF MU
 • 2007 - dosud: Psychologie vedení lidí
 • 2007 - dosud: Management a řízení institucí ve volném čase
 • 2005 - dosud: Techniky osobnostní a profesní přípravy
 • 2005 - dosud: Řešení konfliktních situací
 • 2005 - dosud: Psychoterapeutické systémy
 • 2005 - dosud: Sociální a pedagogická antropologie
 • 2004 - dosud: Výchova ve volném čase 1., 2. / metodika volnočasových aktivit
 • 2002 - dosud: Osobnostní příprava 1, 2, 3, PdF MU
 • 2002 - dosud: Kurz 1 - Úvod do volnočasových aktivit
 • 2002 - dosud: Kurz 2 - zimní
 • 2002 - dosud: Kurz 3 letní.
 • 2002 - dosud: Sebepoznávací a sebezkušenostní kurzy a semináře osobnostního vzdělávání 1, 2, 3, 4, 5, 6, + předmět Arte-ateliéry 1., 2 (Výuka je v rámci projektu OBYČEJNÍ LIDÉ)
 • 2002 - dosud: Kurz - vodní turistika
 • 2002 - dosud: Základy sociální pedagogiky
 • 2002 - dosud: Teorie a metodika her, PdF MU
 • 2001 - 2002: Teorie a metodika výchovy, PdF MU
 • na FF MU - Ústav pedagogických věd FF MU
 • 2004 - 2009: Sebezkušenostní výcvik
 • 2004 - 2009: Techniky osobnostně sociálního výcviku - Ústav pedagogických věd FF MU
 • 2004 - 2009: Ochutnávka (osobnostně sociálního výcviku) - Ústav pedagogických věd FF MU
 • dále na MU
 • 2001 - 2002: výuka TV, (volejbal, florbal, plavání, SH). KTV MU
 • 1998 - 2002: Přírodovědné terénní vyučování - alternativní formy výuky biologie; realizace Ekokurzů a škol v přírodě (oblast Jedovnice). Katedra Geografie PdF MU
Granty, projekty
 • Řešitel projektu: - Transakční analýza pro začínající či stávající pedagogy (MUNI/FR/1009/2017).
 • Řešitel projektu: - Edukační Transakční Analýza pro budoucí pedagogy (MUNI/FR/1066/2019) Řešitel projektu: - Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/28.0145).
 • Spoluřešitel projektů: -Badatelsky orientovaná výuka metodologie (MUNI/IVV/0504/2023) Spoluřešitel projektů: - Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí (CZ.1.07/2.2.00/28.0040).
 • Spoluřešitel projektů: - Sociální rozměr edukace v kontextu každodenního vědění aktérů (MUNI/A/1511/2021) Spoluřešitel projektů: - Nové přístupy ve vzdělávání učitelů (MUNI/FR/1014/2016).
 • Garant profesních praxí: - ESF OPVK Investice do rozvoje vzdělávání - projekt: Tvorba a inovace vzdělávácíh programů a profesních praxí.
 • Spoluřešitel projektů za MU: - ESF OPVK Investice do rozvoje vzdělávání - projekt: Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce.
 • Řešitel projektů: - Fakultní výzkumný grant Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence studentů VŠ.
 • Spoluřešitel projektů: - Transformační a rozvojové programy MŠMT pro veřejné vysoké školy - Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro období 2002-2004.
 • 1/ OBYČEJNÍ LIDÉ - Alternativní formy výuky prevence sociálně patologických jevů jako součást vysokoškolského studia,
 • 2/ Tvorba komunikačního a prezentačního prostředí pro podporu tvorby vědeckých prací pregraduálních i postgraduálních studentů v ČR.
Pobyty na jiných univerzitách a vědecko-výzkumných ústavech
 • 2013 International Week on University of Applied Sciences, Turku, Finsko Lectures 1) Principles of effective cooperation and communication in the work team – 4h 2) Research and study options at Masaryk University (focusing on social pedagogy)
 • 2011 Interantional Week on Faculty of Education / Department of Social Work, Comenius University, Bratislava, Slovakia Lectures: 1)Reflection and feedback in social group work – 2 h 2)VTI – Video-training of interaction. – 2 h 3)Principles of effective communication and cooperation in the work team. – 4 h
Další Universitní aktivity
 • 2012 - 2016: člen učitelské komory AS PdF MU Brno.
 • 1997 - 2000: člen a místopředseda studentské komory AS PdF MU Brno.
 • 1997 - 2000: člen redakční rady studentského občasníku PdF MU - "Sličná Papácha".
Mimouniversitní aktivity
 • 1990 - dosud: cestovatel a průvodce - vybrané destinace: Peru, USA, Island, Rusko (KAvkaz, Ural, Kola, Karelie, aj.), Alpy, Himaláje, Indie, Kašmír, aj.
kontakty
 • Tel.:
 • 775173562, 549497317 (PdF MU)
 • e-mail:
  sojak@ped.muni.cz,
  webové stránky:
 • www.ped.muni.cz/wsocedu
 • , www.educatio.info,
 • www.attri.cz,
 • www.apro2outdoor.cz,
 • peru2003.activemedia.cz,
 • www.peru.cz/inka,
 • www.mujweb.cz/www/sojak
Vybrané publikace
 • SOJÁK, Petr a Sylvia SCHACHNER. Summer school in Educational Transactional Analysis. 2018. URL info
 • SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. Online. 2015. ISBN 978-80-210-8149-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8149-2015. info
 • SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence u sociálních pedagogů. In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky. Brno: MSD, Katedra sociální pedagogiky MU, 2008, s. 144-171, 16 s. ISBN 978-80-210-4676-4. info

10. 4. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info