Mgr. Petr Tomášek, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Petr Tomášek, Ph.D., nar. 14. 4. 1976 v Rychnově nad Kněžnou
Pracoviště
 • Moravská galerie v Brně
  sbírka volného umění
  Husova 18
  662 26 Brno
  Tel.: 532 169 300, 778 533 135
Funkce na pracovišti
 • kurátor sbírek malířství a sochařství starého umění a 19. století
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1994-1996 Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, obor: Dějiny umění a péče o kulturní dědictví
  1996-2002 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, kombinace: Dějiny umění - Estetika
  2010-2017 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obor: Teorie a dějiny umění (doktorské studium)
Akademické stáže
 • 2001 Německo, Universität Regensburg, studijní pobyt (program Sokrates-Erasmus)
  2004 Německo, Zentralinstitut für Kunstgeschichte München, dvouměsíční stipendijní pobyt (DAAD)
Vybrané publikace
 • TOMÁŠEK, Petr. Biedermeier nebo romantismus? Stylový a ideový pluralismus v rané tvorbě Petera Fendiho ze sbírek zámku v Rájci nad Svitavou. In Katarína Beňová (ed.). Domáce a európske súvislosti biedermeiera. Bratislava: Stimul. s. 99-106. ISBN 978-80-8127-144-1. 2015. info
 • TOMÁŠEK, Petr. „Bůh Vás ochraňuj před žijícími umělci!“ Výtvarné umění v korespondenci dvou vlnařských podnikatelů Huga Františka ze Salm-Reifferscheidtu a Maximiliana Specka von Sternburg. In Březinová, Andrea - Zapletal, Tomáš (eds.). Brno - moravský Manchester. Brno: Moravská galerie v Brně. s. 98-111. ISBN 978-80-7027-277-0. 2014. info
 • TOMÁŠEK, Petr. Přestupní stanice Praha: Josef Führich v Čechách na počátku 30. let 19. století / Zwischenstation Prag: Joseph Führich in Böhmen in den frühen 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. In Machalíková, Pavla - Tomášek, Petr. Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně / Joseph Führich (1800–1876). Von Kratzau nach Wien. Praha: Národní galerie v Praze. s. 215-243. ISBN 978-80-7035-554-1. 2014. info
 • TOMÁŠEK, Petr. Ve službách „trůnu a oltáře“: Führichovo umělecké a pedagogické působení ve Vídni / In den Diensten von „Thron und Altar“: Führichs Künstler- und Lehrtätigkeit in Wien. In Machalíková, Pavla - Tomášek, Petr. Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně / Joseph Führich (1800–1876). Von Kratzau nach Wien. Praha: Národní galerie v Praze. s. 245-289. ISBN 978-80-7035-554-1. 2014. info
 • MACHALÍKOVÁ, Pavla a Petr TOMÁŠEK. Závěr: Popularita v době grafické reprodukovatelnosti díla a mimo hranice českého umění. In Machalíková, Pavla; Tomášek, Petr. Josef Führich (1800-1876). Z Chrastavy do Vídně / Joseph Führich (1800-1876). Von Kratzau nach Wien. Praha: Národní galerie. s. 291-317. ISBN 978-80-7035-554-1. 2014. info
 • TOMÁŠEK, Petr. „Ein antikes Schnitzwerk aus der Leidensgeschichte Jesu“ : Domácí pašijový oltářík ze sbírek Moravské galerie v Brně. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně a Společnost přátel MG, roč. 68, s. 24-39. ISSN 0231-5793. 2012. info
 • TOMÁŠEK, Petr. „Pintsch ist vortreflich, er soll künftig Thiere malen.“ : Několik poznámek ke vzniku dvojice podobizen rodiny Hugo II. Karla Eduarda ze Salm-Reifferscheidtu od Josefa Führicha a Josefa Vojtěcha Hellicha. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 61, č. 2, s. 156-168, 14 s. ISSN 1211-7390. 2012. info
 • TOMÁŠEK, Petr. Obraz krajiny – krajina v obraze. In Malura, Jan; Tomášek, Martin (eds). Krajina : vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. s. 54-65. Spis Ostravské univerzity v Ostravě ; č. 264. ISBN 978-80-7464-176-3. 2012. info
 • TOMÁŠEK, Petr. Tak trochu nesamozřejmá galerie : Moravská obrazárna na cestě k samostatnosti. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně a Společnost přátel MG, roč. 67/2011, s. 168-175. ISSN 0231-5793. 2011. info
 • TOMÁŠEK, Petr. Moravská národní galerie : 194 let od založení. Brno: Moravská galerie v Brně, 2011. info
 • TOMÁŠEK, Petr. Způsoby vizuální dokumentace uměleckých sbírek v éře fotografie : Příklad dvou brněnských soukromých kolekcí z první poloviny 20. století. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 60/2011, č. 1, s. 20-27. ISSN 1211-7390. 2011. info
 • TOMÁŠEK, Petr. Sběratel, umělecký historik a šlechtic Christian ze Salm–Reifferscheidtu. In Orbis artium : K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno: Masarykova univerzita. s. 739–753. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, č. 382. ISBN 978-80-210-4972-7. 2009. info
 • TOMÁŠEK, Petr. 4 catalogue entries (Anton Altmann, Theodor Josef Ethofer, Carl Rahl, Šimon Tadeáš Millian). In The art of art restoration : the Work of the Restoration Department of the Moravian Gallery in Brno between 1996 and 2006. 2007. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně. 4 s. ISBN 978-80-7027-001-1. 2007. info
 • TOMÁŠEK, Petr. Zdroje nákupů německého a nizozemského malířství ve sbírce Heinricha Gomperze. In 61. Bulletin Moravské galerie v Brně. 2005. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně. s. 61-70. ISBN 80-7027-143-4. 2005. info
 • TOMÁŠEK, Petr. Německé malířství, Nizozemské malířství. In SVOBODOVÁ, Jana a Kateřina SVOBODOVÁ. "...z lásky k umění a sobě pro radost..." : Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843-1894). Brno: Moravská galerie v Brně. s. 177-275. ISBN 80-7027-127-2. 2004. info
 • TOMÁŠEK, Petr. Teorie komiky nebo komická teorie? : Bohuslav Brouk estetikem. In Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. 2004. vyd. Boskovice: František Šalé–ALBERT. s. 34-40. ISBN 80-7326-025-5. 2004. info
 • TOMÁŠEK, Petr. Podíl pražského kulturního prostředí na formování obrazové sbírky rájeckých Salm-Reifferscheidtů kolem poloviny 19. století. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, F 47, č. 2004, s. 45-59. ISSN 1211-7390. 2003. info
 • TOMÁŠEK, Petr. Malířství 19. století na zámku v Rájci nad Svitavou : sběratelská činnost Salm-Reifferschedtů v letech 1836-1890. Brno: Masarykova univerzita. 186 s. 2002. info
 • TOMÁŠEK, Petr. Obraz sv. Anny Samotřetí z Nového Malína v kontextu moravského díla Tobiase Pocka. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, F 44, č. 2001, s. 13-21. ISSN 1211-7390. 2000. info

2. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info