prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty
přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence


kancelář: bud. 1/219
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1343
e‑mail:
Školitel

Obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Obor: Sociální lékařství

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech