doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Martin Falk, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
Obor řízení Genomika a proteomika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 11. 2019
Datum ukončení řízení 1. 2. 2021
Habilitační práce (veřejná část) DNA Damage and Repair upon Cell Exposure to Different Types of Ionizing Radiation - the Importance of Chromatin Context and New Perspectives of Cancer Radiotherapy
Oponenti habilitační práce Prof. Penny A. Jeggo (Univerzita Sussex)
Prof. Kevin Prise (Královská univerzita Belfast)
prof. Dr. rer. nat. Kai Rothkamm (University Cancer Center Hamburg)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 9. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (Středoevropský technologický institut MU)
Členové prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA (ČVUT Praha)
doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. (ČVUT Praha)
Prof. Dr. Harry Scherthan (University of Ulm)
Prof. Dr. Andrey V. Solov´yov (MBN Research Center, Frankfurt, Německo)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info