doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LLM

docent – Katedra finančního práva a národního hospodářství


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

e‑mail:
Životopis

CURRICULUM VITAE

Základní údaje
 • doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., narozen 26. června 1964 v Kutné Hoře, ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • kvestor VUT v Brně, Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno
 • výuka na VUT v Brně: Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav, VUT v Brně
 • výuka na MU: Ekonomicko-správní fakulta MU, Právnická fakulta MU
 • výuka Moravian Business School, a.s.
Funkce na pracovišti
 • kvestor VUT v Brně
 • akademický pracovník na Fakultě strojního inženýrství VUT, Ekonomicko-správní fakultě MU, Právnické fakultě MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: LL.M., Řízení vysokých škol, Nottingham Trent University, MU
 • 2005: doc., Řízení kvality, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
 • 2000: Ph.D., Konstrukční a procesní inženýrství, VUT v Brně
 • 1998: MBA, Transfer and accreditation of foreign qualifications, Nottingham Trent University, Nottingham, U.K.
 • 1989: Ing., Letecké inženýrství, Stavba letadel, VUT v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2014-nyní: kvestor VUT v Brně
 • 2012-2014: kvestor Masarykovy univerzity
 • 2011-2012: prorektor pro ekonomiku Masarykovy univerzity
 • 2003-2011: kvestor Masarykovy univerzity
 • 2001-2003: ředitel, Centrum vzdělávání a poradenství VUT v Brně
 • 2000-2002: předseda představenstva, ředitel pro strategii, Virtual Reality Media s.r.o./Ardonex a.s.
 • 1997-1999: International Consultant, Instituto Formazione Operatori Aziendali, Italy, Phare Programme Coordination Unit, Budapest
 • 1996-1997: ředitel, Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
 • 1994-1996: ředitel, Brno Business School, Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 • 1990-1994: odborný asistent, Letecký ústav, Fakulta strojní VUT v Brně
Pedagogická činnost
 • 2003 - nyní: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství: Ekonomie a management letecké dopravy
 • 2009 - nyní: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta: Řízení ve veřejné správě - Strategické řízení
 • 2007 - nyní: Masarykova univerzita, Právnická fakulta: Project Management
 • 2007 - 2015: Masarykova univerzita, Právnická fakulta MPA: Managing strategy in public administration
 • 2005 - nyní: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, LLM: Podniková strategie a právo, řízení rizik
 • 2015 - nyní: Moravian Business School, MBA: Strategické řízení, International Marketing and Management, Project Management
 • 2002 - 2015: Brno Business School, MBA: Strategické řízení
 • 1994 - 2008: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství: Projektování vrtulníků
 • 2000 - 2004: VUT v Brně, CVP: Řízení let. organizací, Řízení projektů, Řízení mezinárodních projektů, Řízení civilního letectví
 • 1990 - 2004: VUT v Brně, Strojní fakulta: Stavebná mechanika LK, Konstrukce a pevnost letadel, Konstrukční cvičení
Zahraniční pobyty a zkušenosti
 • 2004 - nyní: měsíční pobyty na John Marshall Law School, Chicago, U.S.A., Lucembursko (Lucemburk)
 • 1998 - 2003: 1-3 měsíční pobyty v UK (Glasgow, Edinburgh, Nottingham, Bristol, Liverpool, London, Preston), Belgie (Brusel, Oostende), Holandsko (Amsterdam, Hoofddorp), Itálie (Torino, Reggio Emilia), Španělsko (Sevilla, Madrid), Německo (Stuttgart), Finsko (Helsinki, Turku), Polsko (Varšava, Kraków, Katowice, Toruň, Krosno, Nowy Sacz, Kielce), Estonsko (Tallinn, Tartu), Lotyšsko (Riga), Litva (Vilnijus, Kaunas), Bulharsko (Sofia), Rumunsko (Bukurešť)
 • 1997 - 2000: Instituto Formazzione Aziendali Operatori, Reggio Emilia, European Training Foundation, Torino, Italy, koordinační jednotka Budapešť, Maďarsko, International Consultant, Project manager
 • 1994 - 1997: Nottingham Trent University, Nottingham, U.K. - řízení MBA studií
 • 1995 - 1996: EADTU European Association of Distance Teaching Universities, Brussels - Certificate in Distance Education
 • 1995 - 1996: Institute of Personnel & Development, London, U.K. - Certificate in Training & Development
 • 1995: John Marshall Law School, Chicago, U.S.A. - Course on Intellectual Property Law
 • 1995 - 2016: přenos zahraničních kvalifikací ve spolupráci s Nottingham Trent University a Liverpool John Moores University (MBA, MSc, MPA, LL.M., CIPD) do České republiky, na MU (LL.M., MPA, MSc) , na ČVUT (CTD), Brno International Business School (MBA, CTD, MSc)
Profesní členství
 • 1996 - nyní: Chartered Institute of Personnel and Development, London, U.K.: Associate member
 • 2011 - 2015: Vědecká rada Masarykovy univerzity
 • 1996 - 2004: Asociace strojních inženýrů, Brno: člen
 • 2007 - 2012, 2019 - nyní: Nadace Leoše Janáčka, Brno: člen správní rady
 • 2015 - nyní: Český antarktický nadační fond: člen správní rady
 • 2021: Zlatá medaile Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Vybrané publikace
 • JANÍČEK, Ladislav a Lenka JARMAROVÁ. Full cost: výzva, nebo hrozba? aneb full cost, nebo flat rate? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 100 s. ISBN 978-80-210-6094-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6094-2012. Čítárna Munispace URL info
 • JANÍČEK, Ladislav. Řízení kvality ve vzdělávání. Případové studie MBA, MPA, LLM a MSc, projekt Interface OP VK. 2010. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Understanding Strategy and Strategic Management. Brno Business School, 2009. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Podniková strategie a právo, Učební text LLM. 2. vydání. Právnická fakulta MU, 2009. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Řízení, správa a monitorování projektů, Učební text MPA. 2. vydání. Právnická fakulta MU, 2009. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Řízení strategie a zdrojů ve veřejné správě, Učební text MPA. 2. vydání. Právnická fakulta, 2009. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Business Environment. 2. vydání. Brno Business School, 2008. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Systémy řízení kvality ve vzdělávání, Rozvojový projekt MU. 2008. info
 • JANÍČEK, Ladislav a Antonín PÍŠTĚK. Technological Trends in Simulation Technology in Aviation and Pilot Training. 25th International Congress of Aeronautical Sciences ICAS. Yokohama, Japan, 2004. info
 • JANÍČEK, Ladislav, A PÍŠTĚK a J NOVÁK. Training Aspects of Implementation of JAR Regulations in the Czech Republic. 25th International Congress of Aeronautical Sciences ICAS. Yokohama, Japan, 2004. info
 • AHIJADO, M, M DRDLA, Ladislav JANÍČEK, K RAIS a V STEHLÍK. Instituce, ekonomie a politiky EU. Brno: Computer Press Brno, 2002. info
 • JANÍČEK, Ladislav, M KEŘKOVSKÝ a M DRDLA. MBA Studies in the Czech Republic. Journal of Teaching in International Business. International Business Press, New York, 2002, roč. 3/4, s. 133-156. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Human resource and management development as the key element of the organisational development of the higher education institutions. 2002. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Position and Concepts for the Development of the System for Continuing Education in the Czech Technical Universities. 2002. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Analýza vzdělávacích potřeb jako východisko celoživotního vzdělávání. In Sborník konference MŠMT. MŠMT, 2001. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Metody pro strategické řízení vysokých škol, Výzkumný projekt MŠMT „Rozšíření a proměny terciálního vzdělávání“, Část 4. Strategické studie. Centrum pro studium vysokého školství, 2001. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Metody navrhování inženýrských informačních systémů, Disertační práce. Vědecké spisy VUT v Brně, 2000. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Hodnocení ekonomické prospěšnosti nasazení CA technologií, Díl I/II. Výzkumný a zkušební letecký ústav Praha, 2000, 1, 2. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Ekonomická prospěšnost nasazení CA technologií, Díl I./II. MM Průmyslové spektrum. Praha, 2000, 3, 4. ISSN 1212-2572. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Quality Assurance Gudelines for Course Module Development Project. Circular VI/1999, ZZ.95.07 and ZZ.96.17 Phare Multicountry Programme for Distance Education, 1999. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Copyrights and Intellectual Property Protection for Course Module. Circular V/1999, ZZ.95.07 and ZZ.96.17 Phare Multicountry Programme for Distance Education European Training Foundation, 1999. info
 • DAMYANOVIC, U, Ladislav JANÍČEK, S NIPPER a P SARTORELLI. Programme Compendium. ZZ.95.07 and ZZ.96.17 Phare Multicountry Programme for Distance Education European Training, 1999. info
 • JANÍČEK, Ladislav. History and Concepts of MBA. Brno: Brno Business School, 1999. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Development of Life-long Learning System in the Czech Republic in the Context of Information Society and its Role in the Process of European Integration. 1998. ISBN 80-210-1931-X. info
 • ŽALUDOVA, A, K CHADT, Ladislav JANÍČEK, V LEGÁT, Jiří NENADAL a V ŠAFAŘÍKOVÁ. Quality Assessment and Quality Assurance of Management Training. Národní vzdělávací fond Praha, 1998. info
 • JANÍČEK, Ladislav a J LOJDA. Analýza a návrh koncepce rozvoje celoživotního a distančního vzdělávání na VUT v Brně, Analytická studie. VUT v Brně, 1998. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Analysis and Design of the Conception for the Development of MBA Studies in the Context of the National Education System. Nottingham Trent University, 1997. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Procesní model řízení kvality vzdělávacích institucí, QAMT/JAN/09/970507. Národní vzdělávací fond Praha, 1997. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Moderní metody manažerského vzdělávání. Praha: Národní vzdělávací fond, 1997. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Vybrané základní názvosloví dalšího vzdělávání. Národní vzdělávací fond Praha, 1997. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Řízení kvality a koordinace kvalifikačního rozvoje trenérů, QAMT/JAN/12/971008. Národní vzdělávací fond Praha, 1997. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Celoživotní vzdělávání. Druhá dimenze národního vzdělávacího systému, Díl I./II. a III. Hospodářské noviny, Kariéra. 1996, č. 27. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Celoživotní vzdělávání jako nástroj personální strategie. časopis Personal. Praha, 1996, č. 4. info
 • JANÍČEK, Ladislav. Analýza koncepce a rozvoje studií MBA v kontextu manažerského vzdělávání v rámci národní vzdělávací soustavy ČR. Praha, 1996. info
 • JANÍČEK, Ladislav, Antonín PÍŠTĚK, D GEVAERT a J VANNEUVILLE. Macroeconomic Analysis of the Czech Aircraft Industry. 1995. info

19. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info