doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra podnikové ekonomiky a managementu


kancelář: 527
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3720
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Podniková ekonomika a management
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 11. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Měření transformačního leadershipu v češtině: validace Dotazníku přístupu k vedení lidí
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. (Manažerská psychologie a sociologie, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. (Katedra managementu, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové)
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D. (Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 6. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská)
Členové doc. PhDr. Radomír Masaryk, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta sociálních a ekonomických věd)
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Dr. Roman Souček (Lehrstuhl für Psychologie, insbes. Wirtschafts- und Sozialpsychologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info